Tolnai Népújság, 1995. szeptember (6. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-04 / 207. szám

4. oldal Megyei Körkép 1995. szeptember 4., hétfő Halfogó emlékverseny Harcon A hét végén, ötödik alkalom­mal rendezték meg Harcon a „Diósi Jenő” halfogó emlék- versenyt. A Harc-Kölesd Hor­gászegyesület szervezésében a „horgászpályát” a Sió partján jelölték ki. A megméretésre az egyesület tizenhat ifjúsági, il­letve harminchét felnőtt horgá­sza nevezett be. A három órán át tartó verseny igazából nem hozta meg a várt sikereket, a mostaninál jóval eredménye­sebb versenyt is tartottak már. A kifogott hal zömében kárász volt, de két rák is „rászédült” a horgokra. Nehezítette a horgá­szok dolgát, hogy a Sió víz­szintje péntekről szombatra csaknem egy métert emelke­dett. Az ifjúságiak versenyében 1. lett ifj. Cseri Péter, 2. ifj. Nagy Tibor, 3. Nesznera Ká­roly, 4. Kenderik Krisztián, 5. Nagy Zoltán. A felnőttek kategóriájában az 1. helyet Farkas József sze­rezte meg, míg 2. Nagy Tibor, 3. Major György, 4. Nagy László, 5. Pusztai József lett. Az eredményhirdetéskor ér­tékes díjak kerültek átadásra. A szponzorok - Számharc Bt., Brill Szörp, Bajor Sörfőzde, Lila akác vendéglő, Diófa­csárda, Probos Kft., illetve harci vállalkozók: Nagy Gábor, Faludi Gábor, Őri István, Bo­gos István, :Nagy Tibor, Diósi Jenő, és Horváth János polgár- mester - jóvoltából felajánlott díjakat Nagy Tibor, a horgá­szegyesület elnöke adta át a he­lyezetteknek.- p. téri ­Mérlegelés a verseng befejeztével ' fotó: Péteri A 100. tanév. Centenáriumot ünnepelt tegnap a szekszárdi Garay János Gimnázium, mi­után az intézmény a vasárnapi évnyitón érkezett el a 100. tanévhez. Ebből az alkalomból a diákokon és a tanárokon kívül illusztris vendégeket, volt garaystákat - köztük dr. Pálos Mik­lós országgyűlési képviselőt - köszöntött Lemle Béláné igazgató méltató beszéde bevezető­jében. A gimnázium elmúlt száz esztendejének jelentősebb eseményeit felidézve rámutatott arra, hogy az Alma Mater minden időben teljesítette azt, amire az oktatás-nevelés terén hi­vatott. Huba János, az öregdiák szövetség elnöke egy latin mondást idézett útravalóul: nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. fotó: bakó jenó h£STEL r ‘f50 ij B. TJr-oui m , Elérkezett a pillanat. Bemutatjuk a W F legeslegkisebb 450 MHz-es mobiltelefont! ff /\ A/ok/'a 350 megjelenése méltán nevezhető §§« forradalmi előrelépésnek mind méret, mind ■f súly tekintetében. Mostantól egyszerűen zsebre ||§ vághatja mindazt, amit a Westel Rádiótelefon Kft. Iff nagyobb készülékeihez már régóta kínál. A Nokia m 350 - mint mindegyik 450 MHz-es telefon - az * egész országban használható, faxol ni is egyszerű I vele, tulajdonosa választhat a négy testreszabott | díjcsomag közül, üzeneteit a Hangposta fogadja, friss információkat szerezhet a 0660 Hangújságból, sőt, a 24 órás ügyfélszolgálat is rendelkezésére áll. Nem kétséges, a Nokia 350 revolúció a 450 MHz-es technológia történetében. mi a win I i I WESTEL 4T\ étt% Á'ta^nos tájékoztatással 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére: NMT mobiltelefonról a 03-as, Ingyen hívható számon, vezetékes telefonról a 265-8000 telefonszámon. WESTEL IRODA: PÉCS, 7621 RÁKÓCZI U. 19.. TEL: (06 72) 225-111. RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-900, BALATONVILÁGOS, M7-ES ENYINGI LEÁGAZÁS, TEL.: (06 88) 380-644, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-100 KÉRÉSÉRE ÜZLETKÖTŐNK FELKERESI ÖNT: CSEKE LÁSZLÓ TEL.: (06 60) 427-400, RÉTHY ISTVÁN TEL.: (06 60) 327-920 WESTEL FORGALMAZÓK: • PAKS, KOSZTECZKY LÁSZLÓ, 7030 BARÁTSÁG ÚT 2. (SONY MÁRKABOLT), TEL.: (06 75) 310-770, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-085 • SZEKSZÁRD, TELKOMP KFT., 7100 WESSELÉNYI U. 15., TEL.: (06 74) 316-564, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-260, (06 60) 337-209 • DOMBÓVÁR, ARIEL 2000 KFT., 7200 DOMBÓ PÁL U. 7„ TEL.: (06 74) 466-249, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 363-963, (06 60) 367-990 Száz éves az őcsényi Önkéntes Tűzoltóegyesület Bach József, a megyei közgyűlés elnöke szeget helyez a száz éves egyesület zászlajára. Kép és szöveg: Péteri Se éjjele, se nappala nincs az önkéntes tűzoltónak: amikor megszólal a hívó szó, azonnal indul. Amikor segíteni kell a bajba jutottnak, semmi nem számít, mentik, ami ment­hető. Ezt vállalták 100 évvel ezelőtt az őcsényiek. Az őcsényi Önkéntes Tűzol­tóegyesület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget az időjá­rás nem fogadta kegyeibe. Va­sárnap a szakadó eső ellenére is sokan jöttek el a rendezvényre. A községháza előterébe szorult ünneplőket Csöglei István, a Tolna Megyei Tűzoltószövet­ség elnöke köszöntötte. A köz­ség által adományozott zászlót a katolikus és a református egyház képviselője áldotta és szentelte meg. Csöglei István ünnepi beszé­dében emlékeztetett az 1817. május 28-i őcsényi tűzvészre, amikor a 350 házból 210 leé­gett. Az engedélyezett országos gyűjtés során 225 forint gyűlt össze a csaknem elpusztult község számára. Később, így 1830-ban, 1874-ben 1877-ben és 1889-ben is voltak tüzek a faluban, amelyek eredménye­sebb védekezésre ösztönözték az embereket. 1895-ben az őcsényi egyesületet több okból alakították meg. Az 1892-es esztendőben is nagyon sok tűz pusztított. Az oltásnál azonban a segítség elmaradt. Az embe­rek a tűzrendészed szabályzat­tól vártak eredményt, amely 1892. decemberében jelent meg és kötelezővé tette a tűzoltósá­got. Eredményes évtizedeket tudhat maga mögött az egyesü­let, a tíz éves jubileumkor zász­lót kaptak, kiváló eredménye­ket értek el versenyeken. A fiú raj 1962-ben országos I., a női raj 1971-ben országos II. lett. A hagyományokat feleleve­nítve a tűzoltóegyesület köz­gyűlése zászlóanyának Szalma Gábomét, a község polgármes­terét választotta. A zászlórúdon elhelyezett zászlószegek - ezek emblémák, melyek az elhelye­zők nevét tartalmazzák - az utódok számára örök értékűek. A zászlórúdra huszonegy sze­get helyeztek el, többek között Simonffy Gábor alezredes, az Országos Tűzoltó Parancsnok­ság osztályvezetője, Bach Jó­zsef, a megyei közgyűlés el­nöke, a Tolna Megyei Tűzoltó Parancsnokság nevében pedig Tóth Ferenc, parancsnok. Ezt követően az országos pa­rancsnokság jutalmát Simonffy Gábor alezredes adta át az egyesületnek. A megyei pa­rancsnokságtól dicsérő okleve­let és jutalmat Stiener József, a őcsényi egyesület parancsnoka kapott. A megyei szövetség ju­talmát Stiener Mária, id. Lovas István, míg a helyi önkormány­zatjutalmát Klézli Ferenc és ifj. Lovas István vette át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom