Tolnai Népújság, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-23 / 302. szám

1994. december 23., péntek Gazdaság 5. oldal Sorsolás előfizetőink között Vezérelőny és lépéshátrány (Folytatás az 1. oldalról.) — Mit sikerült és mit nem megvalósítania a vezérigazga­tói székben három év alatt? — Azt hiszem, hogy a szervezetfejlesztés terén elért eredmények magukért beszél­nek, bár - természetesen - jobban örültem volna, ha ezt hosszabb ideig lett volna mó­dom bizonyítani. Én pályázat útján kerültem az erőmű élére és minden fontos posztra ma­gam is pályázatot írtam ki. Azt gondolom, hogy a munka át­tekinthetőbbé vált. Azt is fon­tos eredménynek tartom, hogy a dolgozók dózisterhelése ezekben az években lényege­sen csökkent. A gazdasági ne­hézségek ellenére tisztességes béremelést sikerült megvalósí­tanunk. Az árbevételünk nem nőtt, a kiadásaink ugyanakkor emelkedtek. Az erőmű szerepe azért is fontos, mert kompen­zálni tudja az ágazaton belül a gazdaságtalanul működő hőe­rőművek produkálta hiányt. Szerettem volna, ha módom­ban áll részt venni az új atom­törvény megszületésében. — Amennyiben? — Szükségesnek látszik pontosabban megfogalmazni, mi az állam, a hatóság, a tulaj­donos és az üzemeltető fel­adata és felelőssége az atome­rőművek működtetésénél. — Beszélik, hogy az Ön számára épített szekszárdi la­kás 40-50 millió forintba ke­rült. Mi lesz most ezzel? Meg­vásárolja ? — Ennél még sokkkai több mindent is beszélnek. Azt gondolom, ilyenkor természe­tesek a találgatások. Ám az erőműben is tudják, hogy ez nem így van. Mármint, hogy ennyibe kerülne a ház, amiben lakom. Amikor elnyertem a vezéri­gazgatói székre kiírt pályáza­tot, azzal a feltétellel vállaltam el a megbízatást, hogy szolgá­lati lakást biztosítanak szá­momra. Mert nem találtunk megfelelőt akkoriban, ezért építtettük ezt a házat - egyéb­ként nyolcmillióba került - amelyet én most bériek az erőműtől. — Amikor leváltanak egy vezetőt, sokan azt is szeretnék tudni, mennyi végkielégítést kap az illető. — Hát ez egy érdekes do­log. A jelenlegi állás szerint semmit sem kapok. — Hogy lehet ez? — Az én korábbi munka- szerződésem 1994. december 31-ig szólt. Ez év tavaszán újabb három évre megbíztak a vezérigazgatói tisztséggel, ám a munkaszerződésemet nem módosították az igazgatóság döntésének megfelelően. A leváltásom után két nappal a munkaviszonyomat is meg­szüntették, méghozzá az erőmű jelenlegi vezérigazga­tója. Ez mindenesetre érdekes. Már a sejthető döntés előtt is kértem a tulajdonosokat, hogy üljük le, akkor nem rea­gáltak. Közben már elhangzot­tak különféle nyilatkozatok, amelyek nem tagadták a dön­tés politikai jellegét. A me­nesztésem után ismét csak kér­tem, hogy beszéljünk. Hang­súlyozom, nem jogi, inkább etikai indokaim vannak erre. — Azóta sikerült már a tu­lajdonosokkal találkoznia ? — Az ÁV Rt. vezetőivel igen, az Magyar Villamosmű­vek Rt.-jével még nem. Lé­péshátrányba kerültem, de tü­relmes vagyok, kivárom. Most van időm. — Valóban: mihez fog egy menesztett vezérigazgató? — Nem döntöttem még el. Ötvennyolc éves vagyok, a nyugdíjazásra még nem gon­dolok. Akár a tudományos ku­tatásaim folytatásával, akár vállalkozással folytatom pá­lyámat, biztos vagyok benne, hogy lesz mit csinálnom. Most mindenesetre kipihenem ma­gam. Ihárosi Ibolya Hangyái János Keveset ér a kárpótlási jegy Eladni vagy tovább várni? Tolna megyében 56 ezer embert érintett a kárpótlás. Közülük sokan, akik az első kárpótlásra adták be a kérelmüket, már el­költötték a kárpótlási jegyüket, így már nincs gondjuk vele. De még így is elég széles réteg problémája, hogy mennyit ér ma ez az értékpapír, hol és mire lehetne hasznosan elkölteni? Hiszen a földárverésekre - a felmérések szerint erre ment el a kárpót­lási jegyek jelentős része - már nem nagyon lehet számítani. 300 1 hűtőládát + fél disznót nyert: Megyesi Gábor Paks, Barátság u. 6., színes TV-t: Barcs József Szekszárd, Klapka Gy. u. 31., videót: Fláding Já- nosné Bonyhád, Vasvári u. 6., kerékpárt: Stier Ferenc Szek­szárd, Óvoda u. 12., porszívót: Wenhardt Ferenc Paks, Hegyes pta., rádió-magnót: Németh Sándor Szekszárd, Táncsics u. 1/B. III/10., mixergépet: Asz- mann József Bogyiszló, Kos­suth u. 67., kenyérpirítót: Fár- bás János Szálka, Táncsics u. 38., zöldségaprítót: Bangart- ner József Kocsola, Iskola u. 17., Kránicz István Szekszárd, Mészáros L. u. 3., vasalót: Bodó István Szekszárd, Fa­gyöngy u. 59., Illés Lajos Bonyhád, Bezerédj u. 25., To- mity István Szekszárd, Damja­nich u. 34., háztartási grillsü­tőt: Csillési Gyula Nagydorog, Mező u. 6., Andrási Antal Bonyhád, Börzsöny 25., Király István Pincehely, Kossuth u 17., Csikós Attila Tolna, Gólya u. 11., mérleget: Fodor László dr. Szekszárd, Fáy A. u. 20., Békés József Szekszárd, Klapka Gy. u. 44., kenyérpirí­tót: Dömötör Józsefné Duna- szentgyörgy, Rákóczi F. u. 58., Kiss Zoltánná Szekszárd, Zengő u. 38., Goda Sándomé Szekszárd, Arany J. u. 6., Nagy Lászlóné Regszemcse, Kölcsey u. 31., Právics Károly Dal- mand, Vörösmarty u. 14., fényképezőgépet: Dohoczki Jánosné Fadd, Somos u. 46., mérleget: Amma Ferenc Tevel, Dorogi u. 338., Fodor Tamás Szekszárd, Mérey u. 27., falió­rát: Drenovics Lászlóné Sza- kály, Rákóczi u. 348., Bérdi Jó­zsef Szekszárd, Vitéz u. 7., Horváth Gyula Zomba, Sza­badság u. L, Fodor István Szekszárd, Tartsay ltp. 38., Fritz János Őcsény, Rákóczi u. 22., Antus András Fadd, Má­tyás kir. u. 100., ifj. Borbély József Udvari, Petőfi u. 4., Gö- döny Lajos Bikács, Felszabadu­lás u. 4., ébresztős óra: Hepp József Alsónyék, Fő u. 12., Berghoffer László Fadd, Tán­csics u. 5/B., Illés Gyula Báta- szék, Deák u. 28., teáskészle­tet: Beck Ferenc Zomba, Kos­suth u. 61., Holcz Józsefné Szekszárd, Landler J. u. 9/B., Dékány István Váralja, Árpád u. 24., Drenovácz János Tenge- lic, Petőfi u. 72., Kalányos Jó­zsef Decs, Szövetkezet u. 40., kávéskészlet: Kék Duna Ven­déglő Fadd, Mátyás kir. u. 2., Hirczi Ádám Dunaszent- györgy, Temető u. 53., Durgo- nics Ferencné Szekszárd, Soós S. u. 22., Bakó Istvánná Sióa- gárd, Zrínyi u. 6., Mártonfai Dénesné Szekszárd, Mecsek u. 6., kávédaráló: Juhászné Mol­nár Erzsébet Szekszárd, Alisca u. 9. fsz. 7., Avar Jánosné Te­vel, Alkotmány u. 245., 4000 forintos utalványt: Rajnai Fe­renc Tolna, Bezerédj u. 7., Pi- egl Ferenc Szekszárd, dr. Hir- ling Á. u. L, Adorján György Paks, Tolnai u. 100., Berta László Aparhant, Petőfi u. 46., Munkácsi József Szedres, Jókai u. 23., dr. Mezei László Tolna, Bartók u. 43., Németh János Simontomya, Könyök u. 42/A., Harsányi István Szekszárd, Bottyán hegy 5., Tóth István Tamási, Rákóczi u. 18., Ger­gely József Kakasd, Petőfi u. 426., Müller György Bonyhád, Perczel u. 123., Alvater Mi- hályné Bonyhád, Cikói u. 25., Domonyai István Szekszárd, Bocskai u. 17., Kóka János Nagymányok, Petőfi u. 94., Zámbó István Sárszentlőrinc, Petőfi u. 53., Szabados Pál Szekszárd, Martos F. u. 15., Kaiser Ferenc Fadd, Sport u. 12., Bacher József Bonyhád, Bartók B. u. 42., Kőműves Gyula Dunaszentgyörgy, Szé­chenyi u. 15., Cser Géza Sár­szentlőrinc, Rákóczi u. 65., Shriba Péter Zomba, Orosháza u. 16., Bíró Gáspár Szekszárd, Allende u. 24., Pólik László Kocsola, Zrínyi u. 33., Nagy Sándor Szekszárd, József A. u. 43., Szakállas Gyula Tengelic, Júliamajor 2., ifj. Varga Imre Győré, Náray u. 2., Korcsmár Jenő Mözs, Szent I. u. 60., Lajkó Imréné Sióagárd, Baros u. 8., Dobondi Dénes Kakasd, Rákóczi u. 255., Tölgyesi Jó­zsef Szekszárd, Gróf Pál u. 14., Gangéi György Györköny, Új­város u. 278., Tózer Györgyné Zomba, Szabadság u. 7., Do­monkos Sándorné Nagydorog, Mező u. 25., Szarka János Tolna, Alkotmány u. 23., Kel­ler Mária Kisdorog, Dózsa u. 110., Engemayer Jánosné Bonyhád, Széchenyi tér 14/A., Aradi Imre Fadd, Somos u. 38., Szelestyei Mihály Decs, Al­kotmány u. 32., Bán János Kaj- dacs, Dózsa Gy. u. 522., Simon János Kismányok, Kossuth u. 44/A., Horváth Jánosné Szek­szárd, Kölcsey u. 26. IV/2., Deák Ferenc Varsád, Kossuth u. 45., Csík Józsefné Kölesd, József A. u. 24., Boros Dávid Szedres, Táncsics u. 50., Ugrai Ferencné Dombóvár, Ady E. u. 3., Hajósi Lajos Dombvár, V. u. 49., Propsz János Szekszárd, Martos F. u. 36., Fekete Sándor Dombóvár, Radnóti u. 56., Ná- gele Ferenc Tamási, Szarka­hegy u. 42/A., Szabó Tibor Nagymányok, Perczel u. 10., Petőfi Gimnázium Bonyhád, Kossuth u. 4., Iker János Szek­szárd, Cserhát u. 4., Horváth Ferenc Bogyiszló, Etel köz 3., Andirkó Sándor Sióagárd, Zrí­nyi u. 44., Forrai Ferenc Tevel, Hőgyészi u. 148., Péri József Szekszárd, Mikes u. 24.4., Palkó Péterné Aparhant, József A. u. 3/A., ifj. Hucker János Kakasd, Ifjúság u. 520., Miko- lics István Zomba, Darvas u. 4., Kaszás Károly Decs, Váci ltp. 4L, Nagy Miklós Szedres, Zrí­nyi u. L, Gyenei Györgyné Dombóvár, Petőfi S. u. 25., Berta Ilona Dombóvár, Ta­nácsköztársaság u. 7., Horváth István Kistormás, Petőfi u. 36/A., Kurli István Döbrököz, Kapos 13/3., Bárdos Ferenc Paks, Vörösmarty u. 20/A., Lo- rencz Ádám Bonyhád, Mészá­ros L. u. 19., Tamási és Vidéke Ipartestület Tamási, Rákóczi u. 23., Mészáros István Szek­szárd, Bocskay u. 20., Falcz Jó­zsefné Nagymányok, Ságvári u. 4., Dömötör József Szekszárd, Kálvin tér L, Fodor Sándomé Szekszárd, Rákóczi u. 56., Szabó István Madocsa, Bölcs­kei u. 91., Gasparics Ferenc Dombóvár, Kórház u. 32., Bánhidi Gyula Szekszárd, Bar- tina u. 24., Bóka Ferenc Sza- kály, Kossuth u 114., Pilisi Já­nosné Tolna, Akácfasor 21., Csabai János Dunaszent­györgy, Rákóczi F. u. 91., Ja­kab Zoltán Bonyhádvarasd, Pe­tőfi u. 119/B., Benke Istvánná Szekszárd, Alisca u. 34., Csor­dás Sándor Regszemcse, Köl­csey u. 27., Szekeres István Döbrököz, Cserénfai u. 14., Baksa Béla Szekszárd, Cseri J. u. 26., Plézer János Alsónyék, Vasút u. 20., Puskás Ágnes Fadd, Öreg u. 23., Bencze Já­nos Fadd, Mátyás kir. u. 60., Háromházi Sándomé Szek­szárd, Vincellér u. 55., Köhler Lajos Györköny, Eötvös u. 308., Tóth István Tamási, Rá­kóczi u. 18., Dombi Szekszárd, Parászta u. 22., Berde Béla Bá- taszék, Vadkert u. 4., Bíró Sán­dor Aparhant, Arany J. u. 9., Elek Lajosné Dombóvár, Iva- nics u. 48., Barteczka Leszek Szedres, Rákóczi u. 26/B., Ko­vács József Szekszárd, Körösi Cs. u. 26., Albert Ferenc Úji- reg, Szabadság u. 25., Németh Ferenc Szedres, Rákóczi u. 2., Resch Ferenc Szekszárd, Ka­darka u. 24., Pölöskei József Pusztahencse, Dózsa Gy. u. 26., Csapiár Sándor Fadd, Sport u. 18., 2000 forintos utalványt: Kheim Henrik Kismányok, Kossuth u. 12., Tóth Mihály Kajdacs, Kossuth u. 593., Gau- zer András Szekszárd, Major u. 11., Balázs Jánosné Simontor- nya, Iskola u. 11., Halmai Ist­ván Szekszárd, Béri B. Á. u. 107., Ignácz István Pálfa, Wes­selényi u. 38., Vargáné Németh Ilona Szekszárd, Tartsay ltp. 38., Kabulai István Tolna, Wesselényi u. 7., Simovics Pálné Sárpilis, Arany J. u. 19., Herbert Mihály Kakasd, Ró­zsadomb 53., Benedek János Decs, Szél J. u. 28., Balogh Fe­renc Decs, Széchenyi u. 19., Fehér Béla Mucsi, Dózsa Gy. u. 56., Osztafin Sándor Mucsi, Vörösmarty u. L, Agrobank Rt. Szekszárd, Páskum u. 2., Mol­nár Ferenc Paks, Pollach M. u. 44., Kónya Ferenc Paks, Mező u. 4., Orbán Istvánná Szek­szárd, Kölcsey ltp. 1.8.8.19., Tencli Józsefné Szekszárd, Béri B. Á. u. 65. fsz. 2., Szupricsné Tibai Gizella Kajdacs, Kossuth u. 113., Csorna János Győré, Kossuth u. 26., Becker József Nagyszékely, Damjanich u. 69., Gyuris János Hőgyész, Jó­zsef A. u. L, Hanoi János Fá­cánkert, Árpád u. 3., Simon Jó­zsef Kocsola, Arany J. u. 12., Beke Miklós Zomba, Orosháza u. 25., Farkas Gábor Bogyiszló, Kossuth u. 13., Beke Pál Szek­szárd, Rákóczi u. 72/C., Csuhái József Tolna, Gólya u. 3., Ka­zinczy Mihály Váralja, Kossuth u. 73., Törő Imréné Hőgyész, Fő u. 39., Szendi Sándor Harc, Kossuth u. 23., Bence István Szedres, Rákóczi u. 15., Baka József Szekszárd, Csap u. 23., Acsádi Annamária Bonyhád, Sándor u. 11., Boros Antal Szekszárd, Csapó D. u. 12., Be- éry Istvánná Dunaföldvár, Kos­suth u. 40/A., Drobni Gyula Tengelic, Dózsa Gy. u. 11., Nagy György Bátaszék, Fürdő u. 4., Simonsberger Lászlóné Bonyhád, Hoffer u. 30., Szabó Ottó Fadd, Hunyadi u. 12., Ba­rabás András Bonyhád, Gaga­rin u. 21., Szegedi András Du­naszentgyörgy, Ady E. u. 9., Adamir Istvánná Szekszárd, Béri B. Á. u. 30., Szautner Jó­zsef Cikó, Petőfi u. 18., Bajusz János Bogyiszló, Kossuth u. 20., Béres Lajosné Szekszárd, Nyár u. 6-A., Matus Ferenc Szekszárd, Rizling u. 6., dr. Fe- renczy Melinda Szekszárd, Kölcsey ltp. 18., Assenbrenner Gábor Tolna, Babits u. 92. Sorsolás a lapunkra új előfiietőket szervezők között Music center (mini)-t nyert: dr. Endrődi Csaba Medina, Kossuth u. 25., mini tévét: Stallenberger Mátyás Nagymá­nyok, Dózsa u. 14., rá­dió-magnót: Dózsa Ilona Kis­dorog, Kossuth u. 46., Takács Jánosné Szekszárd, Béri B. Á. u. 69. IV/13., étkészletet: So- honyai János Cikó, Perczel M. u. 3., sétálómagnót: Csonka Istvánná Alsónyék, Siki u. 16., órás-rádiót: Patai István Du­naszentgyörgy, Óvoda u. 2., Fábián László Kéty, Hegedűs Gy. u. 204., Takács Jánosné Szekszárd, Béri B. Á. u. 69. IV/ 13., Csepella Tamás Őcsény, Béke u. 11., mixer gépet: Sán­dor István Decs, Gárdonyi u. 29., Kollár Sándomé Szek­szárd, Körösi Cs. u. 6. fsz. 3., vaffelsütőt: Takács Jánosné Szekszárd, Béri B. Á. u. 69. IV/ 13., Pékár Kornélné Szekszárd, Béri B. Á. u. 12., étkészletet: Balogh Béláné Tengelic, Rá­kóczi u. 57., Sebestyén Lajosné Izmény, Fő u. 47., Molnár Jó­zsefné Szekszárd, Mártírok tere 18., Szabó Gyuláné Szekszárd, Tartsay ltp. 50. II/8., kenyérpi­rítót: Takács Jánosné Szek­szárd, Béri B. Á. u. 69. IV/13., olajsütőt: Lengyel Noémi Ka­posvár, Pete L. u. 2. III/13. Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal szerint a jövő év tavaszán lehet számí­tani a második földalap árveré­seire, amely az elsőhöz viszo­nyítva szinte elenyésző, a fel­ajánlott területeket figyelembe véve. Kevés lesz tehát a licitá­lásra váró föld, és várhatóan az is majd magas áron talál gaz­dára. Mire fektessük tehát be a kárpótlási jegyünket? A kérdést Baka Györgynek, az Alkusz Biztosítást Közvetítő és Szol­gáltató Kft. vezetőjének tettük fel. — Az Alkusz olyan bróker cég, amely a kárpótlási jegyek értékesítését is vállalta. Ha ön személy szerint lenne érintve, mondjuk 2-300 ezer forint ér­tékű kárpótlási jegye van, akkor mire fordítaná? — Többféle megoldás is van, bár az tény, hogy jelenleg nincs túl jó ára ennek az érték­papírnak. A tőzsdén az elmúlt napokban az átlagár 390 forint volt és közel 90 milliós forgal­mat bonyolítottak le vele a bró­kerek. Áz említett összegggel, tehát pár száz ezer forint értékű kárpótlási jeggyel, nem érde­mes a fővárosba utazni, hiszen a brókerek 3-5 ezer forintot el­kérnek a közvetítésért, ez a mi­nimál tarifájuk. Nem beszélve az útiköltségről, ami szintén költség és arról, hogy a tőzsdei kereskedelemnél a kisebb ösz- szeget felajánlók alacsonyabb árat 350-370 forintot kapnak. — Milyen szerepet töltenek be a brókerek a tőzsdén ? — Nagyobb cégek, vállala­tok, magánszemélyek megbízá­sából felvásárolnak, akik így olcsón jutnak nagy összegű ér­tékpapírhoz, amit egy-egy pri­vatizációnál felhasználnak. Bár ma már a legtöbb privatizációs pályázatban kikötés, hogy készpénzzel vagy hitellel lehet fizetni, tehát kárpótlási jeggyel nem, vagy csak 10 százalékban. — Ez tehát nem igazán jár­ható, akkor mit tanácsol, mire lehet fordítani még a kárpótlási jegyet? — Reménykedni lehet és várni, hátha változik a jelenlegi helyzet és jobb „szerepet” kap a kárpótlási jegy. Nyár óta csak elvétve hoztak forgalomba olyan részvényeket, amelyeket kárpótlási jeggyel is le lehetett kötni. Bízzunk benne, hogy jö­vőre újból lesz erre lehetőség és az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal is bejelen­tette, hogy javasolni fogja az életjáradék havi alapösszegé­nek az emelését, a kárpótlási törvény módosítását, hogy mi­nél szélesebb réteg élhessen ez­zel a lehetőséggel. Ha a tör­vényt módosítását elfogadják, ez is lehet egy hasznos befekte­tés. M. I. Ev végi bejelentések az APEH-hez A december, mint az adóév utolsó hónapja az adókötele­zettséget érintő változások be­jelentésének hónapja is. Ebben az időszakban de­cember 31-ig van módja adóa­lanyainknak az általános for­galmi adó-alanyiság, könyv- vezetési mód, és az egyéni vál­lalkozóknak a társasági adó hatálya alá bejelentkezés, il­letve alól történő kijelentkezés (együttesen változás) bejelen­tésére. Általános forgalmi adó alanyiság megváltoztatása 1.) Ha az adózó alanyi men­tességet választott (nem ha­ladta meg árbevétele az alanyi mentességre jogosító értékha­tárt), és szeretne az ÁFA-fize- tők (visszaigénylők) körébe tartozni, ezt 1994. december 31-ig az adóhatóságnak be kell jelentenie. 2. ) Az eredeti szerzőnek minősülő természetes sze­mély, a Ptk., illetve más jog­szabályok védelme alatt álló szellemi alkotások és egyes rokon tevékenység értékesí­tője, aki nem választotta az adófizetési kötelezettséget, az „ÁFA alanyiságot” megvál­toztathatja, a tárgyi mentes jogállását 1995. jan. 1-jei ha­tállyal, azonban a változtatást követő második év végéig nem térhet vissza a tárgyi mentes adózáshoz. 3. ) 1995. január 1-jei ha­tállyal az ÁFA fizetési kötele­zettség helyett az az adóalany választhatja az alanyi mentes­séget, aki az alábbi feltételek­nek megfelel: — a válto­zást megelőző, tehát 1994. adóévben, valamint a változás évében 1995-ben a gazdasági tevékenységéből származó bevétele nem haladja meg az alanyi adómentességre jogo­sító (egyéb tevékenységet végzőknél az 500.000 Ft-ot, a bolti kiskereskedelmi és ven­déglátóipari tevékenységnél az 1.000.000 Ft-ot) értékha­tárt; — nem léphet ki az ÁFA körből az az adóalany, aki a 1993. évben azért fizetett ÁFÁ-t, mert az árbevétele az alanyi mentesség értékhatárát meghaladta. (A tájékoztatót holnapi la­punkban folytatjuk.) APEH Tolna Megyei Igazgatósága

Next

/
Oldalképek
Tartalom