Tolnai Népújság, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-08 / 6. szám

14 KÉPÚJSÁG HÉT VÉGI MAGAZIN 1994. január 8., szombat TELEVÍZIÓMŰSOR 2 Pecabottal Védett halfajok Szombat MAGYAR TELEVÍZIÓ TV1 6.23: Műsorismertetés. 6.25: Falutévé. 6.45: Híradó. 7.00: Napkelte. 8.15: Jó reggelt adj, Istenem! 8.25: Narnia króni­kája. 8.55: A világ legrosszabb gyereke (tévéfilm). 9.55: Ész­bontó. 10.15: Amőba - Tudo­mányos műsor kamaszoknak. 10.40: Lovastábor Zalában. 11.08: Jóga. 11.30: Szomszédok (ism.). 12.00: Déli harangszó. 12.02: Képújság. 12.05: A múlt tanúi (csehszlovák dokumen­tumfilm). 12.20: Panoráma (ism.). 13.20: „Az ilyenekre nem figyelnek fel" - Portré­film dr. Ferencz Károly geoló­gusról. 14.00: Az Óperencián innen - Gyalogság tegnap, ma és holnap. 14.30: Házi gondo­zás, ápolás - A környezet kia­lakítása. 14.50: Magyar fél­múlt - A törvénytelen szocia­lizmus. 15.35: Szeleczky Zita-sorozat - Szegény gazda­gok. 16.40: Műsoroló. 17.10: Mezítláb - Divat és látvány. 17.35: Lottósorsolás. 17.40: Belpolitikai műsor. 18.30: Sze­rencsekerék. 19.02: Világvé­dett lehetne - Kőfejtő, Fertő­rákos. 19.12: Kalandok és ku­darcok (spanyol rajzfilmsoro­zat). 19.30: Híradó. 20.05: Te­lesport. 20.10: A Balaton élete. 20.45: Anyai szeretetet (IV/2.). 21.45: Liza Minelli-show. 23.20: Valentina (olasz eroti­kus tévéfilmsorozat). TV2 6.28: Műsorajánlat. 6.30: Naprá-forgó. 8.00: Cigány­magazin. 8.25: Horvát nyelvű nemzetiségi magazin. 8.50: Német nyelvű nemzeti­ségi magazin. 9.15: Román nyelvű nemzetiségi magazin. 9.40: Szerb nyelvű nemzeti­ségi magazin. 10.05: Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin. 10.30: Hatszáz éves kapcsolat. 11.00: Eger-UK Bratislava - Női röplabdamérkőzés. 13.00: Família Kft. (ism.). 13.30: A Kanadai Fúvósötös házimo­zija (kanadai film). 14.23: Mű­sorajánlat. 14.30: Újdonságok Könnyűzenei magazin. 14.55: Gazdit keresünk. 15.10: Autó-motor. 15.35: Nézze meg az ember! 15.40: Időgörbülés, avagy évezredek művészete Tunéziában. 16.15: Szolgála­tukra - Vásárlóvédelmi szol­gáltató magazin. 16.40: Mű­sorajánlat. 16.45: Volt egyszer egy Aranykalász (riportfilm). 17.20: Hupikék törpikék. 17.50: Az új Lassie. 18.15: A Civil kurázsi különkiadása - Magyar „lányok" Hamburg­ban - Kutas László szobrász- művész kiállítása. 18.25: Kék hírek. 18.40: Picasso-K ka­landjai. 19.00: Família Kft. 19.35: Váratlan utazás - Régi civódások, régi szerelem. 20.25: Csajkovszkij: IV. szim­fónia. 21.25: Uborka (ism.). 21.35: Szeszélyes év (ism.). 22.20: A nantes-i Jacquot (francia film). DUNA TELEVÍZIÓ 12.00: Déli harangszó. 12.10: Kánon. 12.50: Nemzetközi Gyermekfesztivál, 1979. 13.25: A kalapács művésze: Szentpé- tery József. 13.40: Patakfia és a Nap (csehszlovák mesefilm). 15.00: Közép-európai maga­zin. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Várostérkép - Buda­pest. 16.15: A Selyemút (japán ismeretterjesztő filmsorozat). 17.05: Jövő heti műsorajánlat. 17.10: Emlékképek. 17.30: Sla- paj (belga rajzfilmsorozat). 18.00: Híradó. 18.10: A Strauss dinasztia. 19.05: Gersh- win-hangverseny. 19.35: Ha­vasi selyemfiú (magyar film). 21.00: Híradó. 21.15: Sport. 21.30: Az Osterman-hétvége (amerikai film). 23.05: Csoko­nai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. HBO 17.00: Tapsi Hapsi és ven­dégei. 17.30: National Geog­raphic. 18.30: Tökéletes tanú (amerikai dráma). 20.10: Esze­lős szívatás (amerikai vígjá­ték). 21.40: Lidérces órák (amerikai film). 23.15: Utolsó cserkész (amerikai akciófilm). 0.55: Emmanuelle (19.) Vasárnap MAGYAR TELEVÍZIÓ TV1 6.43: Műsorismertetés. 6.45: Falutévé magazin. 7.30: Hagyd aludni a mamát és a papát! 7.55: „Így szól az Úr!" - A Biblia üzenete. 8.05: Hol-mi? - Ifjúsági szolgáltató magazin. 8.30: Halló, vasár­nap! 11.00: Batyubál - Óévbú­csúztató gyermekszilveszter. 12.00: Déli harangszó. 12.02: Képújság. 12.05: Tévémagisz­ter. 13.40: Ifj. Kállay Kiss Ernő muzsikál. 13.55: Az én dzsun­gel-könyvem. 14.25: Telesport. Benne: Budapest Bank nem­zetközi junior vívóbajnokság; Női párbajtőr döntő. 16.05: Örömhír - Az evangélikus egyház műsora. 16.30: Walt Disney bemutatja. 17.35: Dal­las - Szerelmek (ism.) 18.30: Szerencsekerék. 19.00: Hét. 20.00: Híradó. 20.20: Anyai szeretet (IV/3.). 21.20: Püs- kiék. 22.40: Nulladik típusú találkozások. TV2 7.57: Műsorajánlat. 8.02: Juli-suli. 8.35: Videák - Vide­ózó diákok magazinja. 9.05: Alfréd, a kacsa. 9.28: Állato­limpia. 9.30: Zenelánc. 9.35: Kelly. 10.00: Az élet megpró­báltatásai (angol ismeretter­jesztő filmsorozat). 10.50: Ős­régi jövendők. 11.15: Lumen 2000. 11.48: Ameddig a ha­rang szól. 12.00: SOrSok. 12.40: Gazdaképző. 13.10: Műsorajánlat. 13.15: A Labe- que nővérek hangversenye. 14.00: Lámpás a pusztában - Erdélyi vendégek Sóshalmon. 14.25: Baywatch - A gyilkos mélyvíz. 15.20: Monda és tör­ténelem. 16.10: Família Kft. 16.40: Rock and rollra hívlak - Dolly Roll-show. 17.15: K+P. 18.00: Magyarország ma. 18.30: „Költő felelj!" 18.35: Idő­járás. 18.40: Kicsinyek képes­könyve. 18.55: Autó 2. 19.20: Derrick - Kiáltás az éjszakába. 20.25: Tündérkirálynő (angol operafilm). 22.55: Fedél a fe­jünk felett. DUNA TELEVÍZIÓ 11.00: Business az biznisz (ism.). 12.00: Déli harangszó. 12.20: Ameddig a harang szól. 12.25: Lumen 2000. 12.55: Mi magunk és egyéb állatfajták (angol ismeretterjesztő filmso­rozat). 13.20: Szörényi-Bródy. 13.40: Rinaldo Rinaldini. 14.05: Nyári vakáció (kanadai ifjúsági film). 15.50: Postabon­tás. 16.05: Képes műsorajánlat. 16.10: Genezis. 16.25: Nyu- gat-Európa kolostorai (hol­land ismeretterjesztő film). 16.50: Égi kökényfák alatt. 17.40: Fabulák - Magyar nép­mesék. 17.55: Műsorismerte­tés. 18.00: Híradó. 18.10: Mayerling (angol-francia film). 20.25: Kovács Margit - „Már csak a cserép beszél". 20.50: A hét verseiből. 21.00: Híradó. 21.15: Sport. 21.25: Fogoly (angol-franci film). 23.05: Zelk Zoltán: Téli ügető. HBO 8.00-9.00: Tapsi Hapsi és vendégei. 17.30: Arthur 2. (amerikai vígjáték). 19.30: Reszkessetek, betörők! (ame­rikai vígjáték). 21.15: A három amigo (amerikai vígjáték). 23.00: Zenemánia: Madonna (koncertfelvétel). A vérbeli sporthorgász a téli időszakban sem mond le sze­retett hobbijáról, ki így, ki úgy, de igyekszik kiélni azt. A legtöbben a felszerelések téli karbantartásán, javításán fá­radoznak, egy másik réteg a horgászirodalmat, a vele kap­csolatos jogszabályi változá­sokat böngészi át. A horgásznak nem érdekte­len az sem, hogy a védett hala­ink köre hogyan alakul, ho­gyan változik. A KVM módo­sította az eddig érvényben lévő védett és fokozottan vé­dett növény-, állat- és benne a halfajok listáját, mely szerint ma Magyarországon 29 halfaj védett. Ezek közül szeretnénk kiemelni azokat, amelyek vé­dettsége 1993-ban kezdődött, illetve szűnt meg. A viza, a vágótok, a színtok mellé felsorakozott a sőregtok is, melynek eszmei értéke 10.000 forint. Ugyancsak ez évben kapott védettséget a pénzes pér is, eszmei értéke 10.000 forint. Kis patakjaink fürge hala a fürge csele és az állas küsz is védetté vált, esz­mei értéke 2000 forint. A horgászoknak korábban sok bosszankodást okozó szé­les durbincs ez évtől szintén védettséget élvez, eszmei ér­téke 2000 forint. Áz 1988. óta védett nyúldomolykó, a há­romtüskés pikó és az 1974-től védett tarka géb viszont ma már nem védett. Ne feledjük, hogy ezek az igen megritkult halfajok csak akkor tudnak fennmaradni, ha a halász, a horgász egya­ránt kíméletesen bánik velük, hálóba vagy horogra akadá­suk esetén. Az emberi humá­num is arra kell, hogy késztes­sen bennünket, horgászokat, hogy ha olyan halat fogunk, melyet nem ismerünk fel, ak­kor minél kíméletesebben en­gedjük vissza élőhelyére. Kü­lönösen fontos ez a széles durbincs és a selymes dur­bincs esetében, hisz ezek mo­hóságuknál fogva mélyre nyelhetik a horgot. Itt egyér­telműen kell eljárnunk: el kell vágni a zsinórt. Ä Duna egyes szakaszain, például a tolnai, fajszi komp­kikötő környékén, kora tava­szi úsztató, vagy fenekező görgető horgászatnál igen gyakori „zsákmány" a sely­mes durbincs. Ne bosszankod­junk miatta, hanem örüljünk, hogy nálunk, Tolnában még van ilyen. Ne adja az isten, hogy az egyre inkább gyérülő jász-, paducállomány is a védett ha­lak közé legyen sorolva, de ha a megmaradásnak ez az ára, akkor meg kell hozni ezt az áldozatot is. Hiszen éppen ennek a két kiváló sporthal­nak a megritkulása tette lehe­tővé a nagyszámú ezüstká- rász-inváziót. Na, de micsoda sportélmény különbség van a kárász és a jaszló-paduc fo­gása között. A veszélyeztetett, illetve ritka halfajok között szerepel ma már a jász, az őn, a lapos- keszeg, a bagolykeszeg, a szilva orrú keszeg, a garda, compó, paduc, széles kárász. Azért, hogy a felsorolt halfa­jok ne kerüljenek védettségi listára, mi horgászok is sokat tehetünk. Sz. L. Kétely Megfejtésként beküldendő a vicc poénja a Tolnai Népúj­ság szerkesztőségének címére: 7101 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Pf.: 71. Beküldési határ­idő: január 14. A borítékra, le­velezőlapra kérjük írják rá: Rejtvény! A december 24-i rejtvény helyes megfejtése a következő: — Sajnos nem mindig érti meg elsőre, hogy mit akarok tőle. A helyes megfejtést bekül­dők közül könyvet nyertek: Szentes József 7150 Bonyhád, Borbély út 16., Balázs László 7121 Szálka, Petőfi u. 12., Frank Géza 7130 Tolna, Váci M. u. 9., Jákob Sándorné 7084 Pincehely, József A. u. 1., id. Vargha Tamás 7181 Tevel, Dorogi köz 312. A VICC POÉNJA. 1 RÉSZ ... AKA­RATLAN INDO­NÉZ SZI­GET NAGY EMBER­SZABÁSÚ MAJOM HOR­NYOT KÉSZÍT DÉL NÉMET MŰVÉSZ CSALÁD 3 HIEDE­LEM V > V V V 3"- ^7: VD ’------_ HAZAI JÁRMŰ GYÁR > JT BARA­NYA MEGYEI KÖZSÉG >- _ .1. HÁROM­TAGÚ KIFE­JEZÉS > FÉRFI NÉV ROMÁN PÉNZ­NEM DEHOGY AMI­LYEN MÓDON KOSÁR KETTŐS BETŰ KARÁCSONYT MEGELŐZŐ NÉGY HÉT VÉD > NÉMA GÁLÁI > APÓÉN 2.RÉSZE !>y \} V V Lz ANGOL NŐI NÉV AMELY MIATT RITKA FÉRFI­NÉV > V SZAMÁR, FFL-UL __ BO RSODI KÖZSÉG > y NÉMET ZENE­SZERZŐ ÁM > RÓMAI ÖTÖS > PARÁNY SZAKÉR TŐJE FÉSLED V —T~ TUSÁ­ZIK LUTÉ­CIUM > FŐVÁ­ROSA: TIRANA > V 1 FÉL­SZEGI AMIT LÁTOK > FARMER­MÁRKA TANÍT V > ERŐT­LENNEK TART > \J ŰRHA- JÓSf JOHN W. > V BRYN- NER> AM—1 SZÍNÉSZ > ARGON SUPALA Op'. ÉN. > ELLEN­ÉRTÉKEK > KETTŐS BETŰ > INNI ADÓ FÉL­DEKA! BŐR. KÁLIUM > KELET HÍRES SPANYOL KARD > v ÓGÖRÖG ÓRIÁSOK USTI ... LABEM > V V TRftl­UM GERLE, NÉPI­ESEN > AM. 1 POLITI­KUS,' CYRUS >-v " “V » JONES > FEMME HATY­TYÚK > T" ZAM­BIAI VÁROS > • KeIIÍu^" ÁLTAL VETŐ >-~v— JEGYEZ TANÍTÓ > EGYÉNI > NAGYOT MOND > ~v DfcL-AM SZESZES ERIKÁI TÁL > "HT“ * ANGOL PÁRT BÚTOR­FAJTA TURÁNI NÓG RÁD MEGYFI KÖZSÉG > V MARÓ— anyag _ SZÁRAZ I TAL > V V HÉSZBFN KIPAKOL 1 IRODAI KAPOCS > PRÉMES VÍZI RÁG CSALÓ > KETTŐS BETŰ ___ A ZONOS BETŰK > Y MEGREN­PÍTÖEN VAS > “T1— HEGY­RAJZ • 1 V V­TÁP­LÁL > g' MOLlB— DÉN > 9 ■ CSAHOLÓ Wí♦ ♦ ^ 1 A futkározás: napi szükséglet Bík JHi- / * ? ­w ■ » i'£y > % 1^..—---*— Hűséges barátaink olyan világból szelídültek hoz­zánk, ahol alapvető létezési forma a mozgás. Kutyáink közeli rokonai, a farkasok napjában gyakran 50 kilomé­teres sugarú terepet is bejár­nak. A szánhúzó kutyák testsúlyuk kétszeresének megfelelő terheket húznak 8-10 órán át, a vadászkutyák pedig az erdőt járva akár 70- 80 kilométeren át is cserké­szik a zsákmányt. Érthető tehát, hogy a lakásban tartott jószág a mozgás lehetőségé­től megfosztva előbb-utóbb inaktívvá válik; erőt vesz rajta minden kutyák legkel­lemetlenebb ellensége, az unalom. Az ellustuló kutya olyannyira passzívvá válik, hogy saját jószántából napi 100 méternél nemigen tesz meg többet. A naponkénti testedzésre múlhatatlanul szüksége van minden ebnek, kivált az őrző-védő fajtájú- aknak és a munkakutyák­nak. A német juhász, a bo­xer, a rottweiler, a dober- mann és a többi közepes nagyságú, erőteljes állat nemcsak állóképes, stabil izomzattal, hanem a környe­zet iránti élénk érdeklődéssel is rendelkezik. Ezért is igénylik a „kalandozást", a szobafogság rövidebb-hosz- szabb feloldását. A csivavá- nak például naponta legke­vesebb 800 méter, a kisebb terriereknek jó másfél kilo­méter, az agaraknak már mintegy 5 kilométer a napi futkározási fejadagjuk. Ez persze nem gond ott, ahol van erre használható, szabad terület. A csöndes, forgalommentes útszaka­szok - esetleg kerékpár-kö­vetéssel egybekötve - szin­tén jó terepet kínálnak. A sű­rűn beépített lakónegyedek­ben azonban csak pórázon tartva sétáltathatja meg a gazda négylábú kedvencét. Ézekre a naponkénti túrákra legalább egy-egy órát kell szánni (jó és rossz időben egyaránt!), méghozzá úgy, hogy a lassú tempót időről- időre rövid kocogás, futás élénkítse. A kényszer-séták egyéb­ként nemcsak a kutyáknak, hanem tulajdonosaiknak is jót tesznek. Németországban a közelmúltban 200 orvostól kérdezték meg: mi a véle­ményük arról, ha pacienseik kutyát tartanak. 170-en ha­bozás nélkül azt felelték, hogy jó hobbinak tartják - fő­leg a kötelező séták miatt. Ezek ugyanis a fogyókúrát épp úgy helyettesíthetik, mint az idegnyugtató vagy a kondicionáló kezelést. Veress István (FEB) A MEOE Szekszárdi Szer­vezete január 29-én kutyás bált szervez a Gemenc Szálló éttermében. Jelentkezni a helyszínen az I. emeleti MÁV AD irodában, vagy pe­dig a helyi csoportok vezető­inél január 15-ig lehet. Bő­vebb tájékoztatást a 315-294-es telefonon adnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom