Tolnai Népújság, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

ÉGŐ GÁZPALACKOT DOBOTT A RENDŐRÖK KÖZÉ (3. oldal) 1994. JANUÁR 3. HÉTFŐ ÁRA: 16,30 FORINT V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Mire emlékszik legszívesebben a tavalyi évből, milyen reményei vannak a követ­kező előtt - kérdeztük néhány település polgármesterétől. (4. oldal.) Rekordszámú menekült Rekordot döntött az el­múlt évben az amerikai partokra menekült kuba­iak száma. 1993-ban több mint 3500-an menekültek a szigetországból Floridába, az Egyesült Államok déli partvidékére. Ez a szám 43 százalékkal több az előző évinél, s a legmagasabb a rekordnak számító 1980-as esztendő óta - közölték az amerikai parti őrség illeté­kesei. Lázadás Mexikóban Indián felkelő csoportok fegyveres támadást intéz­tek a hét végén több dél­mexikói város ellen, az or­szág középső vidékén, s négyet közülük elfoglal­tak. A magát Zapatista Nemzeti Felszabadító Hadseregnek nevező, ed­dig ismeretlen csoport nyi­latkozatot tett közzé, amelyben hadat üzent a szövetségi kormányzat­nak. Az indián parasztok­ból álló csoport azért fo­gott fegyvert, hogy elérje egy átmeneti kormány lét­rejöttét, a politikai rend­szer átalakítását, a földre­form végrehajtását, illetve a városi és falusi szegé­nyek problémáinak a megoldását. Az összecsa­pásokban heten vesztették életüket, tizennyolcán pe­dig megsebesültek. Zsirinovszkij fenyegetőzik Az orosz nacionalista szélsőségesek vezére, Vla­gyimir Zsirinovszkij azzal fenyegette meg Németor­szágot, hogy ha hatalomra kerül Moszkvában, 300 ezer orosz katonát fog ál- lomásoztatni német föl­dön. Zsirinovszkij kiroha­násairól a Welt am Sonn­tag számolt be, ezek pár nappal ezelőtt hangoztak el Szófiában, amikor a po­litikussal közölték: nem engedélyezik beutazását Németországba. Zsiri­novszkij azt is közölte, hogy a beutazási tilalom­hoz hasonló döntések a harmadik világháború ki­robbanását, Németország „teljes szétrombolását" eredményezhetik. Az el­utasítás tolmácsoló német diplomatát az orosz párt­vezér „likvidálással" fe­nyegette meg. Kínaiak leszámolása A spanyol tengerparton fekvő Gandía (Valencia tartomány) városában is­meretlen tettesek - feltehe­tőleg bosszúból - öt kínait gyilkoltak meg. A spanyol rendőrség közlése szerint a kínai étterem tulajdonos­nőjét és négy pincért vél­hetőleg egy fejszével ütöt­ték agyon. Az asszony te­temét az étteremben talál­ták meg, a négy további áldozatra pedig egy közeli lakásban bukkantak. A ha­tóságok a kínaiak közötti leszámolásra gyanaksza­nak. Szilveszteri mulatságok megyeszerte Kinek, mit kíván az új évre? jai nagyrészt ismerik egymást, igen bensőséges hangulatú, családias, vidám légkörben búcsúztak az 1993-as eszten­dőtől a Sportcsarnokban. Jel­lemzi a légkört többek között (Folytatás a 3. oldalon.) Szolnoknál tetőzött a Tisza Mit kíván az új évre? - tettük fel a kérdést egy-egy ismertebb embernek szúkebb pátriánkban, 1 Tolna megyében. Nem önmaguk­nak a válaszolóknak, hanem egy másik embernek, akivel 1993-ban kapcsolatba kerültek. Társak, vi­tapartnerek, vagy ellenfelek vol­tak bizonyos kérdésekben. Voltak, akiket csak szerettünk volna megkérdezni mit kívánnak a másiknak, mert kerek perec megtagadták a választ. Vagy az­zal az indokkal, hogy az illetőnek nem kívánnak semmit, vagy az­zal, hogy nem vesznek részt ilyes­fajta játékban. A legrosszabbul azok jártak, akik kedves, szellemes válasszal emelkedtek felül a min­dennapok konfliktusain, de „partnerüknek”, - fájdalom - nincs humorérzékük! Arra is volt példa, hogy nem szegődött mellénk a szerencse, mert nem sikerült utolérni azt a személyt, akinek a kívánság szólt. Ez esetben, a válasz lehetősége nélkül nem közölhettük az eredeti jókívánságot sem. (Folytatás a 2. oldalon.) Sztrájk kilátásban Január 4-én figyelmeztető sztrájkot tartanak a Bács-Kiskun megyei Kunságvolán dolgozói, ha addig nem sikerül megálla­podásra jutniuk a folyamatban lévő bértárgyalásokon mondta Konkoly István, az Autóközlekedési Dolgozók Uniója Bács-Kiskun megyei szervezetének elnöke. Hosszú idő óta tartó bértárgyalásaik mindeddig nem vezettek eredményre, ezért szánták el magukat erre a lépésre. Természetesen igyekezni fognak egyeztető tárgyaláson meg­állapodásra jutni a cég vezetőivel, ám ha e törekvésük nem ve­zet eredményre, 1994. január 4-én 13 óra 15 perctől 15 óra 15 percig a Kunságvolán Rt. működési területén figyelmeztető sztrájkot tartanak. Clinton látogatásának előkészítése Baleset úton, vasúton Tegnap reggel 6 óra 50 perckor a 6-os számú főút Paks és Dunaföldvár közötti szakaszán egy jugoszláv rendszámú személygépkocsi a síkos úttesten megcsúszott és áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol frontálisan ütkö­zött a K. L. budapesti lakos ál­tal vezetett személygépkocsi­val. A két autóban összesen 9 ember ült, közülük 4 főt sú­lyos, 3 főt pedig könnyű sérü­lésekkel szállítottak kórházba. Ketten sértetlenül úszták meg a balesetet. A két gépkocsiban körülbelül 700 ezer forint kár keletkezett. Szintén tegnap, 11 óra 30 perckor a Várdomb külterüle­tén lévő vasúti átjáróban egy szerb állampolgár személy- gépkocsijával a fénysorompó tilos jelzése ellenére a vasúti sínekre hajtott, ahol összeüt­között az arra haladó sze­mélyvonattal. A baleset során a gépkocsi vezetőjének sze­rencséje volt, ő csak könnyen, két utasa pedig súlyosan sé­rült meg. A személygépkocsiban kö­rülbelül 500 ezer, a vonatban 20 ezer, a fénysorompóban pedig mintegy 10 ezer forint kár keletkezett. Tizenhatodszor is vidám, jó hangulatú versenyt hozott a hagyományos kupaküzdelem Kevesebb karácsonyfa- és petárdatűz .Az idén szilveszterkor és újév napján feleannyi kará­csonyfa- és petárdatűz kelet­kezett az országban, mint ta­valy ilyenkor - közölte vasár­nap a Tűzvédelmi és Polgári Védelmi Országos Parancs­nokság szóvivője. Elmondta: 1993. december 31-én, illetve 1994. január 1-jén a karácsonyfa, karácsonyi dí­szítő elemek és petárdák által 16 esetben történt tűzeset az ország területén. Ebből tizen­egy volt a karácsonyfa, öt pe­dig a petárdatűz. A tűzese­teknek nem volt halálos áldo­zata, s csupán hárman sérül­tek meg. A szóvivő a tűzese­tek csökkenését azzal magya­rázta, hogy hathatósabb volt a felvilágosítás. Felhívta viszont a figyelmet arra, hogy a ta­pasztalatok szerint a legtöbb karácsonyfatűz - a fák kiszá­radása miatt - január első fel­ében szokott bekövetkezni, ezért további óvatosságra in­tett. A szakember összegezte a karácsonyi ünnepek alatt ke­letkezett tűzeseteket is. Ekkor összesen 39 esetben kellett ki­vonulni a tűzoltóknak. Környezetkímélő autóbuszok Környezetkímélő autóbuszokkal gyarapodott a szolnoki székhelyű Jászkun Volán Rt. járműparkja, s a három újonnan vásárolt Ikarus 244-es az újévtől Szolnok és Jászberény, illetve Kisújszállás között szállítja az utasokat. Szabó István vezéri­gazgató az MTI tudósítójának elmondta: a mostani vétel kez­dete annak az 1994-ben induló környezetvédelmi programnak, amelynek során gépjárműveeikbe korszerű motorokat szerel­nek. A D-10 típusú erőforrást a győri Rába gyár kísérletezte ki a holland DAF és a német MAN cégek támogatásával. A műszaki változtatások révén a leglényegesebb újdonságok: a korábbi motorokhoz képest felére csökken a károsanyag-kibocsátás és alacsonyabb az üzemanyagfogyasztás. A jókedv nem volt hiánycikk A megyeszékhelyen Szil­veszter napján már délután 6 órakor kezdett benépesülni a Sportcsarnok küzdőtere, egy amerikai eredetű fogyasztói hálózat immár második éve tartja ott óév-búcsúztató mu­latságát. A küzdőtéren felállí­tott asztalokat hamarosan el­borította az otthonról hozott finomságok és itókák halmaza (batyusbálról van szó) s egyet­len szék sem maradt üresen a 600 közül. Mivel a csapat tag­Szolnoknál vasárnap 668 centiméterrel tetőzött a Tisza, s ez a szakemberek által prog­nosztizáltnál is alacsonyabb érték. A mostani tetőzés közel két és fél méterrel maradt el az 1970-ben mért eddigi legna­gyobb, 909 centiméteres víz­szinttől. Bili Clinton január 12-én kezdődő moszkvai látogatá­sának előkészítésére Washing­tonba utazott vasárnap Geor- gij Mamedov, orosz külügy­miniszter-helyettes. Mame­dov indulása előtt elmondta: az amerikai fővárosban végle­gesítik a találkozó napirend­jét. A washingtoni megbeszé­léseken a két ország kül- és belpolitikájára vonatkozó kérdésekről tárgyalnak majd, de szó lesz leszerelési kérdé­sekről is. Bili Clinton a brüs­szeli NATO-csúcsot követően látogat Moszkvába, ahol há­rom napot tölt majd. A paksi tájfutók óévbúcsúztató versenye • • Szilveszter Kupa az Urgemezőn Pezsgős pohárral a kézben már nehéz lenne megírni a búcsúzó óév legszenzációsabb riportját. Az esztendő utolsó napján bennünk sem buzgott hasonló akarat, viszont annál nagyobb örömmel tettünk eleget a Paksi SE tájfutóinak szíves meghívásának az im­már 16. alkalommal megren­dezett Szilveszter Kupára. A fagyott hótakaróba bur­kolózó Urgemezőn, a mínu­szok „szorításában" éltünk a gyanúperrel, hogy Paks a leg­hidegebb magyar település 1993. szilveszter reggelén. Mindez cseppet sem foglal­koztatta a versenyzőket és a Mittler József - Szeri Ferenc zsűriduót. Szeri Ferenc jelölte ki a közel három kilométeres távú pályát, s rajta a kilenc bo­lyát, melyből ezúttal könnyí­tésként négyet kellett fellelni. A rajt előtt megrajzolt még néhány térképet, s Mittler Jó­zsef, a sportág Tolna megyei atyamestere máris sorsolhatta az indulási sorrendet a három kategóriában. Elsőként az F-17-esek között szereplő Blé­zer István vágott neki a táv­nak, majd őt követték a töb­biek, mind a negyvenegyen. Köztük ifjú kollégánk is, aki derekasan képviselte sportro­vatunkat a mezőnyben. (Folytatás a 6. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom