Tolnai Népújság, 1993. május (4. évfolyam, 101-123. szám)

1993-05-17 / 113. szám

8 5ÜÉPÚJSÁG SPORT 1993. május 17., hétfő Kézilabda NB II. Tengelici bravúr a Körmend otthonában Kosárlabda Az ASE sikere a Magyar Kupában Ez a paksi ziccer kimaradt Segesd-Simontomyai BTC 34-32 (17-18). Segesd, 150 néző. V: Szemes, Varga. Si- montomya: Tauker T.- Varga 1, Máj er 5, Teimel 13, Zsolnai 3, Pánovics 4, Pécsi 6. Csere: Bosnyák, Tauker P., Somo­gyi, Balassa. Edző: Teimel La­jos. Nagy lendülettel, gyors, lerohanó támadásokkal kez­dett a BTC. A gyenge védeke­zés ellenére a 14. percben 11- 7-re vezettek. Ezután több hiba csúszott a támadások be­fejezésébe, így szünetig egy gólra felzárkóztak a hazaiak. Fordulás után a 42. percben egy kakaskodásnál három si- montomyai játékos került ki­állításra, közülük Zsolnait rek­lamálásért - érthetetlenül, csere nélkül - végleg kiállítot­ták a játékvezetők. Újabb for­dulópontot jelentett, hogy 6 perc alatt 31-24-re megugrott a hazai gárda. Rendezte sorait a Simontomya és a 18 perces emberhátránya ellenére, idegi­leg és fizikailag jobban bírta a hajrát, sorozatban lőtt gólok­kal szinte padlóra küldte el­lenfelét. Időben azonban ki­csúsztak, s így már nem volt lehetőségük az egyenlítésre. A Pech kapust nélkülöző Az angol Francis Tuthill győzött a London-Sydney au­tós maratoni versenyen. Az április 17—i londoni startnál még 106 tagú mezőnyből szo­katlanul sokan, 86-an futottak be a célba, a világhírű sydney- i operaházhoz. A verseny tel­jes távja 15 667 km volt és ösz- szesen tizenkét országot érin­tett. Az ötödik kontinensre repülővel érkeztek a résztve­vők, de a Perth-Sydney sza­kaszt - több mint 4500 km-t - már négy keréken kellett be- futniok. Francis Tuthill - és társa, Anthony Showell - egy Porsche 911-essel száguldottá bőrgyáriak jó játékkal a se- gesdi nézők rokonszenvét is kivívták, nem így a játékveze­tőkét. Jók: Pécsi, Teimel. Tengelic-Körmend 16-15 (7-9). Körmend, 50 néző. V: Doszpoth, Kovács. Tengelic: Adám- Csáki 2, Haász 1, Lu­kács M., Lukács I. 9, Holcz, Fülöp. Csere: Győri 4, Séta, Buják. Edző: Taksonyi Ist­ván. A 7. percig, 2-2-es állásig fej-fej mellett haladtak a csa­patok, aztán tíz perccel később 6-2-re elhúzott a Körmend. A 22. percben 8-3-as mérkőzé­sállásnál a Tengelic felgyorsí­totta a játékot és a félidő vé­géig felzárkózott. Szünet után nagyon okos, taktikus játékkal 11-9-re átvet­ték a vezetést a vendégek. Szoros, változatos küzdelem folyt. Az 56. percben kettős emberhátrányba kerültek a tengeliciek, de ekkor sem tu­dott elhúzni a hazai gárda. A hajrá nagy taktikai csatát ho­zott, Lukács I. utolsó másod­percekben lőtt góljával nyer­tek a vendégek. Jók: Lukács I. (a mezőny legjobbja), Ádám, Győri, de a csapat valamennyi játékosa dicsérhető taktikus, lelkes játékáért. be a fél világot, míg a második helyen végzett ausztrál lan Vaughan-Barry Lake kettős Ford-Falcont vezetett. A har­madik helyen két kiváló ke­nyai autóversenyző, Mike Kirkland és Crispin Sassoon érkezett Sydneybe egy Peu­geot 504-essel. A mostani London-Sydney rallyt az első hasonló viadal huszonötödik évfordulója tiszteletére rendezték és hu­szonkét nemzet autósai vettek rajta részt. A Reuter jelentése a magyar Jójárt András, Balázs János párosról nem tesz emlí­tést. Atomerőmű SE-Szolnoki Olajbányász 77-76 (39-37). Paks, 500 néző. V: Bacsfay, Vasvári. Atomerőmű SE: Gergely (18), Munteán (35), Rátvay (-), Mokos (14), Gu­lyás (9). Csere: Stankiewicz (1) . Edző: Juhász Sándor. Szolnok: Hosszú (19), Kmé- zics (6), Horváth (6), Berkics (2) , Ivkovics (27). Csere: Stan (7), Tóth A. (2), Merész (7), Góby (-). Edző: Rezák László. Óvatosan kezdett mindkét csapat, az első percek fej-fej melletti küzdelme után a Szolnok kapcsolt rá jobban és a 6. perc végén 15-lí-re veze­tett. Ezután a házigazdák két pontra ledolgozták hátrányu­kat, all. percben 25-23-ra fel­zárkóztak. A paksiak Gergely révén egyenlítettek, sőt a ve­zetést is átvették: a 17. percben 34-33 az állás a házigazdák javára. A félidő hajrájában tar­totta minimális előnyét az ASE, így a döntés a második félidőre maradt. Fordulás után is a Ti- sza-partiak kezdtek jobban, Ivkovics pontjaival újfent for­dítottak, a 26. percben 50- 48-ra már ők vezettek. Ezután az atomosok, Munteán ered­ményessége révén 7 ponttal elhúztak: a 32. percben 68-61 volt a találkozó állása a Duna-partiak javára. A folyta­tásban sok helyzetet hibáztak el Munteánék, sőt, négy per­cen keresztül egyetlen pontot sem szereztek. A szolnokiak mindezt Ivkovics és Hosszú jóvoltából kihasználták, s a 37. percben 71-70-re felzárkóztak. Rendkívül izgalmas volt a végjáték, amikor az utolsó másodpercekben Ivkovics büntetőből csak egy pontot szerzett, így maradt az ASE egypontos előnye, ami a végső győzelmét is je­lentette. Küzdelmes, és színvonalas mérkőzésen nyertek a házi­gazdák, akik ha jobban össz­pontosítanak, még biztosab­ban szerezhették volna meg a két pontot. Kitűnt: Gergely, Munteán, illetve Hosszú, Iv­kovics. Tizennyolcadik a Dombóvári VMSE Pécsi VSK-Dombóvári VMSE 98-93 (52-40). Pécs, 200 néző. V: Major Gy., Nagy J. PVSK: Milovidov (6), Haszja- nov (32), Sipos (22), Miklóssy (10) , Kovács N. (23). Csere: Völgyi (-), Káldi (5), Pákozdi (-). Edző: Varga Ferenc, Füzy Ákos. Dombóvár: Marcsenko (27), Erupkin (24), Bosznai (3), Molnár (-), Kerényi (10). Csere: Jankovics (2), Takács (5), Horváth Cs. (-), Kontics (11) , Halmai (11). Edző: Hor­váth Károly. A vendég dombó­váriak szerezték az első kosarat és a 3. percben is ők vezettek 6- 5-re. Összekapták magukat a hazaiak és két perccel később 12-8-ra fordítottak. A folyta­tásban is a házigazdák irányí­tották a játékot és a zsinórban 14 pontot dobó Síposnak kö­szönhetően a 15. percben 40- 28-ra alakult az állás. A félidő hajrájában Erupkin tripláival igyekezett felzárkózni a dom­bóvári gárda, de a csapatok így is 12 pontos pécsi előnynél tér­hettek pihenőre. Szünet után az első percek­ben a dombóváriak huszáros rohamokkal 55-46-ra felzár­kóztak. Ezután felváltva estek a kosarak és a 30. percben 76-66 az állás. A folytatásban Hor­váth Károly cseréi lendületet vittek a dombóváriak játékába, Halmai és Kontics ponterős­sége valamint Marcsenko kosa­rai révén a 36. percben 90-83-ra felzárkóztak a vendégek. Egy perccel a lefújás előtt 96-93-as állásnál Marcsenko hibája megpecsételte a vendégek sor­sát: az ellentámadásnál Hasz- janovval szemben szabályta­lankodtak, a megítélt büntető­ket a sértett értékesítette. Egyenlő erők küzdelmében az egymást jól ismerő két csa­pat nagy taktikai harcot vívott a rájátszás második mérkőzé­sén. A dombóváriak végül bal- szerencsés vereséget szenved­tek, így Horváth Károly fiai a 18. helyen végeztek az NB I-ben. Kitűnt: Haszjanov, Sipos, Kovács N. illetve Erupkin, Halmai, Kontics. Negyedik hely a diákolimpián Megyénket a III. korcsopor­tosok Zalaegerszegen rende­zett területi döntőjén a szek­szárdi Dienes Valéria Általá­nos Iskola lánycsapata képvi­selte. A csapatokat két csoportba sorsolták a két kiemelt mellé (Pécs, Zalaegerszeg) és a cso­portmérkőzések első két he­lyezettje körmérkőzést játszott a két továbbjutó helyért. Vé­gül a lányok a 4. helyen végez­tek a 2. helyen továbbjutott, legegységesebb pécsi csapat­tal és a 3. helyezett Székesfe­hérvárral azonos pontszám­mal. Mivel szekszárdi általános iskolai csapat régen szerepelt már országos döntőben, így most nagy lehetőséget sza­lasztottak el. A szekszárdiak eredmé­nyei: Zalaegersíeg-Szek­szárd 63-50 (30-16). Döntőnek bizonyult, hogy a házigazdák kulcsemberét a szekszárdiak nem tudták tartani. Ld: Pálfi (12), Böröcz (10), Varga (9). Szekszárd-Öskü 101-19 (42-9). A gyenge játékerőt képviselő Veszprém megyei győztest biztosan verték a szekszárdiak. Ld: Németh (26), Böröcz (14), Szabó Sz. (14), Gulyás (12), Rúzsa (11). Szekszárd-Pécs 39-32 (16— 21). Az óriási lelkesedéssel és akaraterővel küzdő szekszár­diak a taktikai feladatok pon­tos betartásával verték meg a sokkal jobb képességű sport­iskolásokat. Ld: Böröcz (17), Pálfi (9). Székesfehérvár-Szekszárd 78-53 (41-20). A Tolna megye­iek támadásban és védekezés­ben nyújtott széteső játéka a kiesést jelentette. Ld: Pálfi (16), Németh (12). Végeredmény: 1. Zalaeger­szeg, 2. Pécs, 3. Székesfehér­vár, 4. Szekszárd, 5. Öskü, 6. Barcs. A szekszárdi csapat név­sora: Pálfi Zsuzsa, Németh Éva, Böröcz Anita, Rúzsa Anita, Gelencsér Yvett, Kiss Réka, Gulyás Csenge, Varga Kata, Szabó Szilvia, Li- povszky Eszter, Ördög Ta­mara, Szabó Zsuzsa. Tuthill nyerte a maratoni rallyt Ökölvívó ifjúsági országos bajnokság Három arany Pakson maradt (Folytatás az 1. oldalról.) A két szép győzelmet böjt követte: a 67 kg-os Kovácsnak meg kellett hajolnia Junghaus nagyobb ereje és tudása előtt, majd Orsolya sem bírt ellenfe­lével. Az OB utolsó mérkőzé­sén aztán ismét örülhettek a hacaiak. Vassnak még egy menet sem kellett, hogy döntő fölénnyel vehesse birtokba a bajnoki aranyérmet, amely a Paksi SE harmadik elsőségét jelentette. Eredmények: 42,5 kg: Baj­nok: Danes Zoltán (Vasas), 2. Misinszki (Petőfibánya), 3. Se­res (Kiskunfélegyháza) és Orosz (Sopron). 45 kg: Bajnok: Kiss Norbert (Mohács), 2. Szaniszló (Debre­ceni VSC), 3. Bóka (Tatabá­nya) és Koncz (Dombóvár). 48 kg: Bajnok: Horváth Já­nos (Tatabánya), 2. Horváth L. (Paksi SE), 3. Kovács (Vecsés) és Nagy (Petőfibánya). 51 kg: Bajnok: Dohárszki István (Paksi SE), 2. Nagy J. (Kecskeméti SC), 3. Nagy Z. (Jánoshalma) és Gerebes (Móra SE). 54 kg: Bajnok: Sulák András (Paksi SE), 2. Bora (Kick-Box Nyíregyháza), 3. Fodor (Kis­kunfélegyháza) és Haísányi (Paksi SE). 57 kg: Bajnok: Szijjártó At­tila (Vecsés), 2. Bácskái (KSI), 3. Solt (Paksi SE) és Skabó (Paksi SE). 60 kg: Bajnok: Laska József (Sárospatak), 2. Kocsis (Szol­nok), 3. Kovács (KSI) és Gó- mán (Paksi SE). 63,5 kg: Bajnok: Poór Péter (Vasas), 2. Zsedényi (Contest SC), 3. Halász (Paksi SE) és Petro vies (Pécsi VSK). 67 kg: Bajnok: Junghaus Henrik (KSI), 2. Kovács (Paksi SE), 3. Jakubovics (Vasas) és Fejes (Csepel Autó). 71 kg: Bajnok: Pintér Péter (KSI), 2. Orsolya (Paksi SE), 3. Dobos (Paksi SÉ) és Varga (KSI). 75 kg: Bajnok: Vörös Már­ton (Öroszlány), 2. Tukarcs (Újpesti TE), 3. Oláh (KSI). 79 kg: Bajnok: Krizán Ta­más (Mezőtúr), 2. Farkas (Flott SC), 3. Nagy (KSI). 83 kg: Bajnok: Kiss László (Vecsés), 2. Szoják (Sopron), 3. Tamás (Tájfun SC). +83 kg: Bajnok: Vass Károly (Paksi SE), 2. Tóth (Debreceni VSC), 3. Szilágyi (Mezőtúr) és Máté (Mezőtúr). Az OB legtechnikásabb ver­senyzőjének Sulák András (Paksi SE), a legharcosabbnak pedig Danes Zoltán (Vasas) bizonyult. Kiemelkedő neve­lői munkájáért a Magyar Ökölvívó Szövetség ajándékát vehette át Lampert Gábor (Dombóvár) és Kajtár László (Paksi SE). A 45 kilósok döntőjét az újpesti Kiss (szemben) nyerte Berlini olimpia: a német főváros temetheti álmait? A Welt am Sonntag sze­rint a berlini olimpia szerve­zői és támogatói máris te­methetik álmaikat. A vasár­napi lap a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) Lausanne-i központjában megbízható forrásokból úgy értesült: biztonsági okokból nem javasolják, hogy a né­met főváros rendezze meg a 2000. évi nyári ötkarikás já­tékokat. Berlinen kívül Sydney, Manchester, Brasilia, Isz­tambul és Peking szeretné vendégül látni a világ spor­tolóit az ezredfordulón. Az utóbbi időben kedve­zően ítélik meg a kínai fővá­ros esélyeit. Miközben Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke lemondta berlini lá­togatását, amelynek során kitüntette volna Willi Dau- mét, a NOB nyugdíjba vo­nult német alelnökét, Sang­hajban és Pekingben piros szőnyeget terítettek Sama­ranch lábai elé, a sanghaji sportrendezvényen - az első Kelet-Ázsiai Játékokon - pedig állítólag a kínai had­sereg gépei oszlatták el az esőfelhőket. Samaranch Kí­nában úgy nyilatkozott, hogy a lakosság támogatása is fontos a pályázatok elbírá­lásakor. Berlin esélyeinek meg­csappanásában - amint a Welt am Sonntag írta - döntő szerepet játszott a mi­nap itt járt vizsgáló bizott­ság elnökének, a svéd Gun- nar Ericssonnak a jelentése. A bizottsági tagok állítólag megütközéssel tapasztalták, hogy a rendőrök úgy védték őket, mint az ENSZ-kéksi- sakosok elöljáróit Boszniá­ban. Ericsson a berlini olim­pia ellenzőivel is találkozott, s azt a következtetést volt kénytelen levonni, hogy az ellenlábasok akár az erősza­kig is hajlandók elmenni. Áprilisban, a bizottság láto­gatása idején tüntetés is volt Berlinben, néhány nappal Ericssonék érkezése előtt pedig a szponzoráló Hertie konszern két áruházát pró­bálták felgyújtani. A vasár­napi német lap úgy tudja, hogy az ellenzők ezen a hé­ten is fenyegetőztek: bom­bamerényieteket követnek el sportlétesítmények ellen, ha nem állnak el a rendezési szándéktól. „Nem óhajtok olimpiailenes ' hecc tárgya lenni" - közölte Samaranch, amikor kézhez vette Erics­son jelentését. A lakossági támogatást illetően Berlin nem vetekedhet Pekinggel. A németek fele ugyanis el­lenzi, hogy Berlinben olim­pia legyen, érvként a német újraegyesülés hatalmas ter­heit hozzák fel. 4 \ i <

Next

/
Oldalképek
Tartalom