Tolnai Népújság, 1993. május (4. évfolyam, 101-123. szám)

1993-05-03 / 101. szám

MIRŐL SZÓL A NÓTA CSURKA HANGSZERELESEBEN? (3. oldal) 1993. MÁJUS 3. HÉTFŐ ÁRA: 13,80 FORINT IV. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Az új szobor környezetének pedig ismét mél­tóvá kell válnia az elődök meg­álmodta kert szépségéhez. írásunk a szekszárdi várkertről az 5. oldalon olvasható. Mozog a Mount Everest A világ legmagasabb hegycsúcsa, a Csomo- lungma (Mount Everest), amelynek magasságát most mérik a legkorsze­rűbb műszerekkel, nem elégszik meg azzal, hogy évente néhány milliméter­rel „növekszik", de víz­szintesen is elmozdul 15-30 centiméterrel. Ezt ál­lapította egy kínai tudós, aid a napokban hozta nyil­vánosságra számításait. Disznósült és gulyás Félre a pizzával, a pe­kingi kacsával a mind­megannyi újdonsággal - a németek kedvenc étele to­vábbra is a régen bevált disznósült. A Der Feinschmecker (Az ínyenc) című magazin1 megjelent felmérés szerint ugyanis a kedvenc ételek listáján első helyen áll a disznósült, a „Sauerbra­ten" és a gulyás. Jóllehet a németek világbajnokok a külföldi utazásban, a fel­mérés során megkérdezett 1007 személy nem egészen hat százaléka nevezett csak meg külföldi ételt kedvenceként. Ez az ele­nyésző kisebbség az olasz ételeket - különösen a piz­zát és a spagettit - részesí­tette előnyben, másod- és harmadsorban pedig a gö­rög szendvicset és a pe­kingi kacsát. A szomszédos Francia- ország könnyű Nouvelle Cuisine-jének ‘kreációit csak a megkérdezettek két százaléka nevezte kedvenc ételének. Redforddal az ágyban Az angol nők még egy­millió dollárért sem búj­nának ágyba Robert Red­forddal. Az egyik országos bulvárlap körkérdést inté­zett az angol honleányok­hoz, hajlandók lennének-e szerelmi szolgáltatást nyújtani egy híres és jó­képű idegennek - afféle Redford típusúnak -, ha az illető egymillió fontot kí­nálna cserébe. A válaszo­lóknak mindössze 11 szá­zaléka felelt igennel, 89 százaléka pedig elutasí­totta még a feltételezést is. A herceg kérése Ferdinánd Lajos porosz herceg, az utolsó német császár, II. Vilmos unokája sürgette, hogy Németor­szágban hozzanak létre parlamenti monarchiát, hasonlóan ahhoz, mint ahogyan Nagy-Britanniá- ban, Spanyolországban, vagy a skandináv orszá­gokban van. A Spiegel hírmagazin különszámának adott nyi­latkozatában a 85 éves her­ceg „történelmi üzemi bal­esetnek" nevezte az I. vi­lágháború után történt trónvesztést, és hozzá­fűzte: ez' különben is csak nagyapját, II. Vilmos csá­szárt és az akkori trónörö­köst érintette, de nem az egész dinasztiát. Sörfesztivál Nagymányokon Szociálpolitika, agrárválság, hívő tagozat T alálkozók képviselőkkel A Szocialista Párt Tolna megyei szervezetei több hely­színen, több témában várják az érdeklődőket a héten, má­jus 5. és 7. között. Május 5-én, szerdán, 18 órakor Kaposszekcsőn a köz­ségházban agrárfórumot tar­tanak, melynek vendége Géczi József országgyűlési képvi­selő, a párt egyik agrárszakér­tője. Május 6-án, csütörtökön, 18 óra 30 perckor Tevelen a mű­velődési házban Elsőkézből címmel fórumra kerül sor, me­lyen részt vesz dr. Jánosi György, a Szocialista Párt al­elnöke, országgyűlési képvi­selő. Szintén május 6-án 18 órakor Szekszárdon, a Művé­szetek Házában gazdaságpoli­tikai fórumot tart Békési László országgyűlési képvi­selő. Dombóvár-Szőlőhegyen, a klubkönyvtárban május 6-án mutatkozik be a Szocialista Párt hívő tagozata, tevékeny­ségükről Vankó Magdolna, a tagozat vezetője ad tájékozta­tást. Május 7-én, pénteken, 18 órakor Vendég a képviselő címmel dr. Jánosi György ta­lálkozik az érdeklődőkkel Kurdon, a művelődési ház­ban. A színpadon: Kiki (jobbról) Halfőző verseny és lovaglás Szálkán Mindkét csapatunk biztosan nyert A kézilabda NB I/B. hét­végi fordulójában megyénk két csapata simán vette az akadályt, kettős győzelmet arattak - gondtalanul. Az olimpiai bajnok, paksi Kovács Antal a cselgáncs Eu­rópa-bajnokságon bronzérmet szerzett. A szekszárdi veterán atlétikai versenyen a futószá­mokban az olaszok, a dobó­számokban pedig a házigazda szekszárdiak jeleskedtek. Ko­saras berkekben ezúttal az NB II-eseket szólította pályára a sorsolás. E sportág híre, hogy Várkonyi Gabriella, a KSC Szekszárd csapatkapitánya si­keres térdműtéten esett át. (Részletes sporttudósításaink a 6-8. oldalon.) Kari Béla (a kép jobb szélén) gratulál a szerencsés nyertesnek a tombola fődíjához Harmadik alkalommal ren­dezték meg május elsején az immár hagyománnyá váló és ismét igen nagy érdeklődéssel kísért sörfesztivált Nagymá­nyokon. Délután 14 óra 30 perckor Kari Béla, a fesztivál rendezője köszöntötte a részt­vevőket, s ezután éjjel egy óráig tartott a változatos prog­ram, melyben többek között néptánc-bemutató, sétarepü­lés és tombolasorsolás is sze­repelt. A sörbarátok nagy örömére nem fogyott ki a csapból a Kari-féle sör, s a má- zaszászvári művelődési ház fúvószenekarának zenéjére rophatták a táncot a fesztivál résztvevői. vm - ór Öregdiákok találkoztak Szakcson Három kívánság Szekszárdon A gyerekek kedvelt tévé­műsorának, a Három kíván­ságnak a felvételeit a megye- székhelyen, a Babits Mihály művelődési ház színházter­mében tartották tegnap dél­előtt. A főként gyerekekből álló közönség nagy ovációval fogadta a népszerű műsorve­zetőt, Dévényi Tibort, vala­mint a műsor sztárvendégeit: Zoltán Erikát és Kikit. Mint azt már megszokhattuk, a hangulatos gyerekműsor nagy sikert aratott, s a kis nézők bi­zonyára nagy élmény részesei lehettek. vm - ór Egyéves a gyönki tévé Huszonhatodik adásával je­lentkezik hétfőn 19.30-kor az MTV csatornán a gyönki ká­beltévé. A működésének egy évét ünneplő adásban tudósítást láthatnak a nézők a nyugdíjas klub komlói kirándulásáról, a 14 évesek személyi igazolvány átadási ünnepségéről, az Életművészet, családért klub rendezvényéről, a horgász­verseny tavaszi fordulójáról, Forster Jakab festőművész Gyönkön készített képeiről. A vállalkozni szándékozók egy videoprogram előzetesét is láthatják a műsorban. Az adást reklám és hírolvasás zárja. Ismétlés kedden, 4-én 19.30-kor ugyanazon a csator­nán. A szakcsi általános iskola igazgatósága, tantestülete és szülői munkaközössége talál­kozóra hívta május 1-én és 2-án az öregdiákokat. Szom­baton a Hősök emlékművének koszorúzásával kezdődött a rendezvénysorozat, melyet öregdiák mise követett, majd a művelődési házban kö­szöntő és ünnepi műsor várta a mintegy 300 egykori szakcsi diákokat. Délután tomaünne- péllyel folytatódott a prog­ram, majd a résztvevők meg­tekintették az iskola diákjai­nak munkáiból készült kiállí­tást. Este bált rendeztek az öregdiákok tiszteletére. Va­sárnap az iskola aulájában osztálytalálkozókat tartottak, majd búcsúi misével zárult a rendezvény. vm - ór . Az iskola tanulói tomaünnepélyen mutatták be tudásukat az egykori diákoknak Délelőtt tíz órától tartott a mérés és életmód tanácsadás szálkai majális a falu főterén szerepelt. Volt termékbemu- szombaton. A programban tató és vásár, aki akart lova- halfőző verseny, ügyességi goihatott és lovasfogaton versenyek, tűzzománc-kiállí- utazhatott. A szálkai majális tás, ingyenes koleszterinszint az esti bállal zárult. vm - ór Szekszárdi támadás végén Németh átlövésből szerez gólt

Next

/
Oldalképek
Tartalom