Tolnai Népújság, 1992. október (3. évfolyam, 232-256. szám)

1992-10-12 / 241. szám

1992. október 12. SPORT »ÚJSÁG 13 Miről is folyik a tárgyalás a Fischer-Polgár ügyben? Az AFP hírügynökség belgrádi forrásból értesült arról, hogy lehetséges egy Polgár Judit-Bobby Fischer páros sakkmérkőzés létre­jötte. A francia hírforrás úgy tudja, hogy a találkozót 12 partisra tervezik december 2. és 20. között, s helyszíne Monte Carlo lenne. A 2,5 mii­hó dolláros díjalapból 1,5 millió járna a győztesnek, a holland patrónusnak, Joop van Oosteromnak köszönhe­tően. Vajon mennyire helytálló ez az információ? - kérdezte az MTI munkatársa Polgár László edző-édesapát. — Nagyjából fedi a valósá­got, bár néhány pontosítást kell tennem. Holland szponzorunk, van Ooosterom úr ugyanis csak egy részét, egész pontosn 1 mil­lió dollárt áll a díjalapból, a többi IJ5 millió dollárt egy jugo­szláv bank ajánlja fel. A találko­zóval kapcsolatos tv-jogdíj négy egyenlő részre oszlana Fischer, Polgár Judit és a két szponzor között. Az időpont véglegesítése is még a tárgyalások függvénye, a szóba jöhető kezdési dátumok december 2., 6., 8., 12. lehet. Mikor lesznek okosabbak? — Vasárnap érkezik Buda­pestre Kubát János verseny- szervező, majd hétfőn a holland szponzorunk képviseletében Ku- its úr. Mindketten remélhetően magukkal hozzák a megbízóleve­leiket, így a szerződéshez már csak Fischer aláírása szükségel­tetne. — A hírek szerint az ameri­kai exvilágbajnok csak a belg­rádi mérkőzés befejezése után hajlandó aláírni a megállapo­dást, a „Nemek Csatája" vi­szont csak ekkor válhat végér­vényessé. Krabbe öröme (?) Katrin Krabbe német futóbajnoknó' a róla készült viaszfigurával Madame Tussaud viaszmúzeumában. (Az az ér­zésünk, hogy Krabbe szívesebben mutatkozott volna inkább egy olimpia bajnoki arany „társaságában" - a szerk.) Cselgáncs Amíg Hangyasi László olimpiai bajnok tanítványa, Kovács Antal az Argentíná­ban rendezett junior világ- bajnokságon ezüstérmet szerzett, addig a másik ta­nítvány, Kónya Judit az or­szágos bajnokságon a 44 ki­lósok súlycsoportjában je­leskedett. Az Újpesti TE Megyeri úti csarnokában rendezett viadalon a paksi kislány külön rajtengedély- lyel indult, hisz a legköny- nyebbek súlycsoportjának vetélkedőjét csak a verseny- lehetőség miatt írták ki. Kónya Judit a felnőttek me­zőnyében aranyérmet szer­zett, győzelmének érteket növeli, hogy az országos bajnoki címet a mezőny legfiatalabb résztvevője­ként érte el. Eredmények: 44 kg: 1. Kónya Judit (Atomerőmű SE), 2. Szűcs (MVSC), 3. Szabó (Győr) és Király A női súlycsoportok győztesei: 48 kg: Vészi Klára (Pécsi VSK). 52 kg: Sági Edina (Debrecen). 56 kg: Bal­lér Barbara (Szentes). 62 kg: Tolmács Anna (UTE). 66 kg: Király Anita (Miskolc). 72 kg: Tamás Ibolya (Bp. Spar­tacus). +72 kg: Gránitz Éva (Bp. Honvéd). Kónya Judit országos bajnok Női öttusa világbajnokság Ezüstérmes a magyar válogatott Szombaton a Nemzeti Lo­vardában befejeződött a 12. felnőtt női öttusa világbajnok­ság hagyományos egyéni és csapatversenye. A vidadal kettős lengyel győzelemmel zárult, a magyar válogatott ezüstérmet szerzett. Egyéni­ben Kovács Irén 6., Pécsi Mó­nika 11., Tulok Andrea 14. lett. A magyar válogatott min­den dicséretet megérdemel az ezüstéremért. A lengyelek kimagaslanak a női öttusázók mezőnyéből, válogatottjuk so­rozatban ötödször lett világ­bajnok. Magyar Vilmos szövetségi ka­pitány: — Nagyon boldogok vagyunk, hogy végre megvan az érem. Jól lovagoltak a lá­nyok, a hibák benne voltak a lovakban. Gyengébb képes­ségű lovakat sorsoltunk, mint a lengyelek, de el kell ismerni, ők jobbak is voltak. Rutinos csapat az övék, nem hiába uralják a mezőnyt évek óta. Kovács Irén: — A csapat ezüstérmének nagyon örülök. Az egyéni eredmény miatt ki­csit csalódott vagyok, igaz, nagyon szoros volt a verseny, minimális különbségek vá­lasztottak el minket egymás­tól. Remélem, váltóban fénye­sítünk az érmen... Tulok Andrea és Pécsi Mónika felszabadultan, szinte egymás szavába vágva mondták: — Nagyon boldogok vagyunk. A jó csapatmunka eredménye ez az érem. Egyikünk sem hibá­zott nagyot a verseny során. A szurkolóknak külön köszön­jük a kitartó buzdítást, nagy­ban hozzájárultak sikerünk­höz. Az 1992. évi felnőtt női öt­tusa világbajnokság vég­eredménye: Egyéni világbaj­nok: Iwona Kowalewska (Lengyelország 5491, 2. Zsana Dolgacseva (Fehéroroszor­szág) 5407, 3. Dorota Idzi (Lengyelország) 5387, 4. Sa­bine Krapf (Németország) 5382, 5. Carolina Delemer (Franciaország) 5374, 6. Ko­vács Irén (Magyarország) 5348, 11. Pécsi Mónika (Ma­gyarország) 5161, 14. Tulok Andrea (Magyarország) 5083 ponttal. Csapatban világbaj­nok: Lengyelország (Iwona Kowalewska, Dorota Idzi, Anna Sulima) 16099, 2. Ma­gyarország (Kovács Irén, Pé­csi Mónika, Tulok Andrea) 15592, 3. Németország (Sa­bine Krapf, Gabi Ginser, Steffi Eichel) 14875 ponttal. Szenzációs játék, majd vereség Szenzációs játékkal győzött még pénteken Szófiában a Fe­rencváros jégkorong együt­tese a Bajnokcsapatok Európa Kupája keretében rendezett csoportselejtező első mérkő­zésén. A zöld-fehérek 7:2 arányban fektették kétváhra a bolgár Levszki Szófiát, amelynek több játékosa a vá­logatottban szerepel. A mér­kőzésen semmit sem lehetett észrevenni abból, hogy a bol­gárok a vüágbajnokságon egy osztállyal feljebb játszanak a magyaroknál. A Fradi ötlete­sen, szenzációs egyéni megol­dásokkal tűzdelt, igazi jégko­rongot játszott. A budapesti együttes az el^ő harmadban egy gólt szerzett, a második­ban hármat úgy, hogy a bol­gárok egyszer sem voltak eredményesek. A Fradi pedig még egy büntetőt is kihagyott. Szombaton délelőtt olim­piai hangulat volt a Thermal Hotel Aquincumban. Már a hallban a szeptemberben ren­dezett IX. Paraolimpia plakát­jai is jelezték, hogy a mozgás- korlátozott sportolók ötkari­kás játékának résztvevői talál­koznak a szállóban. A külön­teremben pedig a közelmúlt­ban elhúnyt énekes, Freddie Mercury népszerű „Barce­lona" című dala fogadta a formaruhába öltözött magyar sportolókat. Az ünnepi ese­ményen megjelent Göncz Ár­pád, a Magyar Köztársaság elnöke, dr. Schmitt Pál, a MOB elnöke és Gallov Rezső állam­titkár, az OTSH elnöke. Göncz Árpád köztársasági elnök a következő szavakkal fordult a mozgás- és látássé­rült sportolókhoz: — Nem én tisztellek meg tite­ket jelenlétemmel, hanem nekem megtiszteltetés, hogy köztetek le­hetek. Ti nyertétek az aranyérme­ket, nem én, s én már nem is le­szek olimpiai bajnok, ez a gyer­mekkori álmom nem teljesül. Az Viszont szombaton már nem tudta megismételni a bolgárok elleni teljesítményét a Fradi jégkorongozó csapata, s alulmaradt a rigai együttes­sel szemben. A lett együttes 4:1 arányban bizonyult jobbnak a zöld-fe­héreknél. „Ma nincs szeren­csénk, hiába van összjáték, hi­ába vannak jó átadások" - pa­naszkodott anyanyelvén a Fradi egyik orosz idegenlégi­ósa a második harmad utáni szünetben. Nagyon jó napot fogott ki a rigai csapat kapusa, aki a Fradi játékosainak min­den kapura tartó lövését meg­fogta, időnként pedig még a kapufa is besegített neki. Az első harmad első perceiben hamar vezetést szerzett a HK Riga, majd kiegyenlített me­zőnyjáték folyt. Ugyanez is­métlődött meg a második érmek, amelyeket szereztetek, nemcsak a tietek, hanem az or­szágé is. Bevallom, számomra a ti teljesítményetek kétszer annyit ér, mint egészséges társaitoké, mivel nektek azt a hátrányt is le kellett győznötök, amiről nem te­hettek. Az egész ország nevében köszönöm nektek a boldog perce­ket, köszönetét mondok edzőitek­nek, akik hozzásegítettek az eredményhez, s a szponzoroknak is, akik támogattak céljaitok eléré­sében - mondta meleg hangon a köztársasági elnök. A köszöntő szavak után Göncz Árpád emlékoklevelet nyújtott át az érmeseknek, Be- csey János kétszeres arany- és egyszeres ezüstérmes úszó­nak, Szekeres Pál aranyérmes tőrvívónak, Vereczkei Zsolt aranyérmes úszónak, Sasvá- riné Paulik Ilona és Pusztafiné Kovács Judit ezüstérmes asz­taliteniszezőknek, Engelhardt Katalin és Laki Anikó ezüs­térmes úszóknak, Pazinczár Attila bronzérmes atlétának és Zámbó Diána bronzérmes úszónak. harmadban, a ferencvárosiak méltó ellenfelei voltak a let­teknek. A harmadik harmad­ban is „lekopírozták" az addi­giakat a rigaiak, majd belőtték negyedik góljukat. A mérkő­zés 55. percében sikerült meg­szerezni a ferencvárosiak be­csületgólját a sok kiállítással tarkított mérkőzésen. A szófiai BEK-selejtezőn elméletileg még továbbjuthat a Ferencváros, ha a bolgár Levszki együttese legyőzné a rigaiakat, bár a gyakorlatban erre nincs sok esély. A szombati mérkőzés har­madainak eredménye: 1:0,1:0, 2:1. A magyar csapat egyetlen gólját Eszmantovics szerezte. A Fradi egy győzelemmel és egy vereséggel, 8:6-os góla­ránnyal várta a továbbjutást eldöntő vasárnapi Levszki - HK Riga mérkőzést. Magyar győzelmek Melbourne­ben Alig néhány nappal a világbajnokság után Világ Kupát is rendeztek Auszt­ráliában kajak-kenu mara­toni versenyszámokban. A magyarok négy aranyér­met szereztek. A hírt Ho- vanyecz János, a sportoló­kat szponzoráló kismarosi San Team Kft. elnöke kö­zölte telefonon. A magyarok eredmé­nyei, férfiak: K-2: 1. László Csaba, Góts Ká­roly. C-l: 1. Pétervári Pál. C-2:1. Bohács Zsolt, Gyu- lay Zsolt. Nők: K-l: 3. Polgár Anna. K-2: 1. Su- haj Katalin, Egedi Nóra, 2. Erdődi Ágnes, Bíró Andrea. A paraolimpikonok köszöntése Férfias sport! Az Egyesült Államokban Bob Mote, a North Conway Varacs- kosok játékosa elcsípi a labdát a Mass Sárosok elől a 22. sár­labda világbajnokságon. (Mi azért támogatnánk a sportág női nemre való kiterjesztését is - a szerk.) Schmitt Ta, Aján megbízatása Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hétfőn Tajvan szigetére uta­zik, a Tajvani Olimpiai Bi­zottság meghívására. A tá­voli szigetország olimpiai akadémiáján tart előadást a magyar olimpiai mozga­lomról és a magyar sportról. * Juan Antonio Samaranch, a NOV elnöke kinevezte azt a különbizottságot, amelyik a 2000-ben rendezendő nyári olimpiai játékokra pá­lyázó városok előkészületeit vizsgálja, s tájékoztató jelen­tést állít össze a NOB tag­sága számára. A bizottság összetételében újítást vezet­tek be, korábban ugyanis a NOB, a nemzetközi sport- szövetségek, valamint a nemzeti olimpiai bizottsá­gok külön-külön bizottsá­gokat küldtek a pályázó vá­rosokba. Most azonban a három szervezet három-há­rom képviselőjéből egy bi­zottságot jelöltek ki, amely­nek vezetője G. Ericsson, a svédek NOB tagja. A bizott­ság a jövő év márciusában és áprilisában tesz látogatást a pályázó nyolc városban. A bizottság egyik tagja dr. Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség ma­gyar főtitkára. — Természetesen nagy örömmel vettem kézhez a NOB elnökének megtisztelő megbízását és arra törek­szem, hogy segítsem a bi­zottság munkáját - mondta Aján Tamás. A NOB, mint ismert, 1993. szeptember 23-án dönt a XXVII. nyári játékok színhe­lyéről. A pályázó városok: Sydney, Peking, Manches­ter, Milánó, Brasilia, Berlin, Isztambul és Taskent. A világ sportja Honolulu A HIV-virussal fertőzött amerikai profi kosárlabdázó, Earvin Magic Johnson pénte­ken társaival együtt megtar­totta a szezon előtti első edzé­sét. A Los Angeles Lakers csapatába visszatért játékos a többiekkel együtt Hawaiin kezdte meg a közvetlen felké­szülést a november elején in­duló NBA-szezonra. Róma Újra felerősödött a régi gyökerű ellentét az olasz lab­darúgó válogatott szövetségi kapitánya, Arrigo Sacchi és az Intemazionale között. A pati­nás klub vezetése ezúttal azt nehezményezi, hogy Sacchi nem válogatta be a Svájc elleni vb-selejtezőre a csapat kapu­sát, Walter Zengát. A több mint félszázszoros válogatott, 32 éves hálóőr az utóbbi idő­ben nem élvezi a szakvezetés bizalmát, helyette a fiatalok­nak adnak zöld utat. Hamburg A német labdarúgó kupa 3.fordulójának érdekesebb eredményei: Hertha Amateure - V+B Le­ipzig 4:2, Bischofswerdär - Karlsruhe 0:1 - hosszabbítás után, Werder Bremen - Mainz 3:1, Bayer Verdingen - Han­nover 0:1, MSV Duisburg - Braunschweig 3:1, Ulm - Bo­russia Dortmund 1:3, FC Nürnberg - Remscheid 5:2 - hosszabbítás után, Genabrück - Borussia Mönchengladbach 4:1, Eintracht Frankfurt - Waldhof Mannheim 4:1 - hosszabbítás után, Fortuna Düsseldorf - Hansa Rostock 2:2 - 11-esekkel 3:0. A nyol- caddöntő slágere lesz: Werder Bremen - B. Dortmund. Sydney Szokatlanul rövid ideig, mindössze 1 óra 28 percig tar­tott Sydney-ben az 1.1 millió dollár összdíjazású férfi te­niszverseny döntője. A horvát Goran Ivanisevic három sima játszmában legyőzte a svéd Stefan Edberget. A hírügy­nökségi jelentések szeirnt Ta- róczy Balázs egykori tanítvá­nya 11 védhetetlen adogatást ütött és röptéivel is megérde­melte a sikert. Edbergnek szinte semmi sem sikerült ezen az estén. Eredmény: Iva­nisevic (horvát)-Edberg (svéd) 6:4, 6:2, 6:4. Belgrád Az egykori sakkvilágbaj­nok, az amerikai Bobby Fis­cher mind ellenállhatatlanabb húsz évvel ezelőtti nagy ellen­felével, az orosz-francia Borisz Szpasszkijjal szemben. Kettő­jük jugoszláviai párosmérkő­zésén Fischer világossal győ­zött a 17. játszmában és - mi­után a döntetleneket nem számolják - már 7:3 arányban vezet. Mountain bike duatlon verseny Sötétvölgyben rendezték az első magyarországi Mountain bike versenyt. A résztvevők a kerékpáros távot Mountain bike típusú hegyi terepkerék­párokkal teljesítették. Eredmények, férfiak: 1. Demény Zsolt (Budapest), 2. Bauer Attila (Óbánya), 3. To- maschoff Sándor (Budapest). Nők: 1. Szabó Kovács Beáta (Szekszárd), 2. Straubinger Györgyi (Debrecen), 3. Vörös Beatrix (Budapest).

Next

/
Oldalképek
Tartalom