Tolna Megyei Népújság, 1987. december (37. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-31 / 308. szám

1987. december 31. Képújság 15 APRÓHIRDETÉSEK Expressz PC-s 1200-as Lada 89-ig ér­vényes műszakival eladó. Ta­mási, Béke út 21. alatt, este 6 óra után. (4/13) Másfél szobás lakás eladó Szekszárdon. Érdeklődni: Köl­csey Itp. 20. IV/4. Hétköznap 18 órától, vasárnap egész nap. (463) TE-s Polski Fiat 126-os új motorral - 1989. 08-ig műsza­kizva eladó. Sólyomné, Tamási, Szabadság u. 64. (21/20) Szekszárd központi részén összkomfortos tanya eladó vendéglátóipari célra is alkal­mas. Érdeklődni: 14-712 telefo­non. (367/0) Vennék 3-4 éves Daciát, vagy 3-6 éves Ladát 1200-1300-ast. Szekszárd, Csokonai Itp. 13. II/5. Telefon: 14-960. (462) Rántani való csirke eladó (0,80-1,40 kg) Szekszárd, Ság- vári u. 36. (460) Jó állapotban lévő garázs­ban tartott PO-s Lada eladó. Nagydorog, Vörösmarty u. 8. (348/0) 1 db 200 kg-os és 1 db 270 kg-os sertés eladó Sióagárd, Kossuth 75. Telefon: 37- 021. (350/0) Adásvétel Tengelic, Aradi u. 7. sz. alatt kis családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Mözs, Temető u. 25.(355/0) Medinán, Kossuth u. 58. sz. alatt telek, gazdasági épülettel, borospincével eladó. Érdeklőd­ni: Gojkovics Illés, Szigetcsép, (Pest megye) Ady E. u. 22. (364/0) Gazdálkodásra alkalmas la­kóház Szekszárd-Szölőhe- gyen eladó. Érdeklődni: Szek­szárd, Benczúr 33. alatt.(335/0) Medinán fejőgép eladó. Ér­deklődni: Szokics Szávó, Rá­kóczi út 50. (343/0) Dombóvár-Gunaras-fürdő belterületén lévő divatáru-üzle­temet sürgősen eladnám, vagy bérbe adnám más célra is, több évre kiadnám. Érdeklődni: Dombóvár, Széchenyi u. 29. (416) 150 l-es hűtőláda eladó. Szakadát, Kossuth u. 101. (371) Vegyes Garázs kiadó, Szekszárd, Kecskés F. u. 16. (461) Szekszárd városközpont­ban külön bejáratú összkom­fortos bútorozott szoba, fürdő­szobával albérletbe kiadó. Te­lefon: 13-218 este 17-19 óra között. (333/0) Lakás kiadó két diplomás nőnek Szekszárdon. Érdeklőn! „Kölcsey Itp” jeligére lehet a T. M.-i Lapkiadóban. (368/0) Helyiség raktárnak kiadó Szekszárdon. Érdeklődni: bár­mikor, Herman O. u. 34. (459) Tolnán bútorozatlan két szo­ba komfortos családi ház albér­letbe kiadó vállalatnak, vagy magánszemélynek meghatáro­zott időre. Érdeklődni lehet: Tol­na, Avar u. 17. du. fél hat után, mindennap. (325/0) Szabad kapacitásomra sep­rűnyél készítést vállalok. Köz­vetlen szállíttatok előnyben. Na­gyobb tételt címre szállítok, le­hetőleg Tolna megyébe. Dobos György, Szedres, Flórikert 13. (3/15) December 20-án Hőgyész és Murga között elveszett sima szőrű 1 éves fekete tarka foxim. Megtalálónak magas jutalom. Dr. Birinyi, Hőgyész, Kertész u. 1. sz. Telefon: 88-222. (448) Elcserélném szekszárdi, 1 szoba összkomfortos, tanácsi lakásomat 1 vagy másfél, vagy 2 szobás pécsi tanácsira. Aján­latokat: „Siker 265314” jeligére a szekszárdi Hirdetőbe. (455) Léc, lambéria, fatömegcikk megbízható készítőjét keressük folyamatos szállítással. Cím: Barkácsbolt, Siófok, Pf. 61. (354/0) Szilveszter Szekszárdon a Garay Táncosban 23 órától-06 óráig nonstop műsor. Január 1 - jén 20 órától-24 óráig Disconyi- tány. Műsorvezető: Váics Ta­más. (360/0) Vadász- társaságok, hivatásos és sportvadászok FIGYELEM! A soltvadketi Jóreménység Mg. Szakszövetkezet , megkezdte a biztonságos, az előírásoknak megfelelő 3 fegyver és lőszer tárolására alkalmas, esztétikus kivitelű fegyvertároló szekrények gyártását. A tárolószekrények megvásárolhatók a szakszövetkezet Halasi úti telephelyén. Érdeklődni lehet a szakszövetkezet Soltvadkert Ifjúság u. 9. szám alatti irodájában. Telefonszám: 71. Telex: 26-403. (336) Gyászközlemények A Bizományi Áruház Vállalat 1988. március 1-től 1991. március 31-ig SZERZŐDÉSES ÜZEMELTETÉSRE ÁTADJA az alábbi egységeket, felvásárlási és értékesítési tevékenység folytatására: 188. sz. vegyesiparcikk- és ajándékbolt, Szekszárd, Garay tér 16. 188/B. sz. bútor-, vegyesiparcikk- és ajándékbolt, Szekszárd, Kölcsey Itp. 22. A pályázatokat január 31 -ig nyújtsák be a vállalat központjába (Budapest IX., Kinizsi u. 12. II. em. iparcikkfőosztály). A versenytárgyalás február 8-án 10 órakor lesz a vállalat központjá­ban (II. em. 240-241. sz. tanácsterem). A tájékoztató adatok január 7-től állnak rendelkezésre. Bővebb felvilágosí­tást ad az iparcikkföosztályon dr. Halász Sándor főosztályvezető és Szűcs Lászlóné osztályvezető (telefon: 176-950, 186-225), illetve Baka Ferenc boltcsoportvezető (telefon: 74/16-638). (404) Minden kedves termelőnknek, kereskedelmi partnerünknek és fogyasztónknak magánéletében, és munkahelyén NAGYON BOLDOG, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A SZEKSZÁRDI HÚSIPARI VÁLLALAT KOLLEKTÍVÁJA (432)- Festőtechnológiában jártas vegyészmérnököt és üzemmérnököt,- sajtoló és műanyag szerszám készítésre gépészmérnököt és üzemmérnököt,- villamoskészülék-gyártáshoz villamosmérnököt és üzemmérnököt keres felvételre Tolna Megyei Ipari Szövetkezet. Jelentkezéseket „Fejlődés 386” jeligére a T. M. Lapkiadóba kérjük. (447) Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték, hogy KOVÁCS JÓZSEF juhász őcsényi lakos 61 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 1987. december 31 -én 13.30 órakor lesz az őcsényi teme­tőben. Gyászoló család __________________ (365/0) K öszönetét monduk mindazok­nak, akik felejthetetlen halottunk te­metésén részt vettek, és mély gyá­szunkban velünk éreztek. Némethné (458) Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik szeretett halottunkat CZANK FERENCNÉT utolsó útjára elkísérték, részvétük­kel fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család (337/0) Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik MENDI FERENC temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély gyá­szunkban velünk éreztek. Gyászoló család (362/0) Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik ZEMÁN JÓZSEF temetésén részt vettek és sírjára vi­rágot hoztak. Zemán László és családja (366/0) Kárpitos szakmunkást, varrónőt és magasnyomású vizsgával rendelkező kazánfűtőt felveszünk. Szekszárdi Bú­toripari Vállalat, Szekszárd, Epreskert u. 5. (446) Eladó: azonnal beköltözhetően Báta- szék, Tavasz u. 18. sz. alatti családi ház 3 szoba + étkező 116 m2 a hozzá tartozó 1129 m2 területtel. Eladási ára: 1185000 Ft. A vásárláshoz kedvezményes kama­tozású hitel és szociálpolitikai kedvez­mény is igényelhető. Jelentkezést beadni és érdeklődni az OTP T. M. Igazgatóságánál lehet. (449) Csapó Dániel Mg. Szakközépiskola Szekszárd-Palánk felvételre keres egy 6 órás takarítónőt délutáni műszakra és egy éjszakai portást, jelentkezni az inté­zet gazdasági hivatalában lehet. (368) A Gemenc Volán felvételre keres kö­zépfokú munkaügyi végzettséggel ren­delkező bérgazdálkodási előadót, és egy középiskolai végzettséggel rendel­kező bérszámfejtőt. Jelentkezni lehet: Szekszárd, Tartsay u. 4. fsz. 20., munkaerő-gazdálkodási csoport. (464) A Szekszárdi Városi Bíróság gépírni tudó adminisztrátort felvesz. Jelentkezni lehet a Szekszárdi Városi Bíróság elnökénél. (457) Értesítjük ügyfeleinket, hogy 1988. ja­nuár 4-töl - minden munkanapon 8-15 óráig - információs szolgálatot tartunk az 1988. január 1 -tői életbelépő társada­lombiztosítási rendelkezésekről. Az érdeklődőknek személyesen (I. em. 19.), vagy telefonon 15-722/34 mel­lék adunk tájékoztatást. Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság Szekszárd, Mártírok tere 19-21. (456) Csütörtök Péntek KOSSUTH RADIO 8.20: Az év népdalfelvételeiből. 9.00: Amikor én még... 10.05: A zene is összeköt. 11.05: Lélegzetvétel. 11.35: Népdalfeldol­gozások fúvószenekarra. 12.15: Nemzetkö­zi magazin. 12.45: Zenekari muzsika. 13.30: A madarak szilvesztere. 14.10: Zenés séták a természetben. 15.02: Czüpős Kis János. 16.05: Örökzöld filmmelódiák. 17.00: Nem vicc! 17.45: Szimfonikus táncok. 18.40: A Zsebrádiószinház bemutatója. 19.06: Jacques Loussier triója játszik. 19.36: „Vic­celünk, viccelünk...” 21.05: Az Electronicas együttes műsorából. 21.15: BUÉK 1988! 23.59: Éjféli óraütés. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Pataki Kálmán operettdalokat éne­kel. 8.20: A Szabó család. 8.50: Tíz perc kül­politika. 9.05-12.00: Napközben. 11.25-11.30: Vil£gújság. 12.00: Hírek. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: Ken­guru. 14.00: Szilveszteri dili-dalok. 15.05: Barangolás régi hanglemezek között. 15.25: Az A. E. Bizottság együttes felvételeiből. 15.40: Ki ül a székbe? 17.05: Népdalkö­rök pódiuma. 18.12: Zenés játékokból. 18.30: Slágerlista. 19.10: Pajzán históriák. 20.11: Hofi Géza és Koós János énekel. 20.30: Jacques Loussier triója játszik. 21.05: A Rádió Dalszínháza: Kálmán Imre - Marica grófnő. Operett két részben. 22.45: A Things együttes dzsesszfelvételeiből. 23.15: A Poptarisznya slágermúzeuma. 24.00: Éjféli óraütés. BARTÓK RÁDIÓ 8.13: Berlioz: Rómeó és Júlia - drámai szimfónia. 9.49: Mozart: Esz-dúr diverti­mento K. 196/e. 10.05: Csak fiataloknak! 11.00: Anna Moffo operaáriákat énekel. 11.25: Interfórum 1987. 12.45: Magyarán szólva. 13.05: Gilberto Gil brazil énekes 1987-es albumáról. 13.35: Tenoráriák. 14.00: Hídfők a végtelenben. 15.00: Arany­album. 16.10: Wagner a görbe tükörben. 17.00: Herbert von Karajan vezényel. 17.45: Okkersárga Ábrahám. 18.11: Szórakoztató muzsika. 18.30: In limba materna. 19.05: Szilveszteri rögtönzések. 20.10: Opera-mű- vészlemezek. 21.00: Új Vivaldi-lemezeink- ből. 23.03: „Vidám társaságban”. 23.45: Fú­vószene éjfélig. PÉCSI RÁDIÓ 6.20-6.30-ig és 7.20-7.30-ig: Informá­ciók Dél-Dunántúlról. 17.30: Szilveszter ’87. Szerkesztő: Felső Pál. 18.30: Szerbhorvát nemzetiségi műsor (Szilveszter 1987). 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05-19.35: Német nemzetiségi műsor (Szilveszteri görbe tükör. A német szerkesz­tőség óévbúcsúztató összeállítása). MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.05: Tévétorna. 8.10: Magyar Nemzeti Galéria. 8.25: Szünidei matiné. Kalandozá­sok Héraklésszel. NSZK rajzfilmsorozat. 8.45: A popzene műhelyei. 9.15: Kuckó. 9.45: Alice Csodaországban. Szovjet rajz­film. 10.15: Tom és Jerry-show. Amerikai rajzfilmsorozat. 10.40: Tigriseink. Svéd rö­vidfilmsorozat. 11.30: Rock Wagner körül. NSZK film. 12.30: Képújság. 14.47: Műsor- ismertetés. 14.50: Hírek. 14.55: Reklám. 15—3-ig: Évforduló 1987/88. Szilveszteri műsor 3-tól 3-ig. Kapcsolásos műsor. 15.00: Évforduló. Bergendi szalonzenekar és Komár László. 15.00: Házaspárbaj. Nép­szerű házaspárok vetélkedője. 17.00: Év­forduló. Szilveszteri tombola. 18.10: Miki és Donald. Amerikai rajzfilmsorozat 13/12. rész. 18.30: Szomszédok. Teleregény. 18. rész. 19.00: Lottósorsolás. 19.30: Híradó. 20.00: Évforduló. 20.15: Maholnap... Nagy Bandó András műsora. 20.40: Évforduló. 20.50: Színházi buli. Közvetítés a Fészek Művészklubból. 21.40: Évforduló. 21.55: Szuperbola. 22.30: Évforduló. 22.50: Meg­szavaztuk... (Folytatás) A Magyar Televízió és a Mikroszkóp Színpad közös műsora. 23.50: Évforduló. 24.00: Himnusz. 0.05: Év­forduló. Gálvölgyi-show. Gálvölgyi János műsora. 0.35-3-ig: Évforduló. A Színházi Buli folytatása. Közvetítés a Fészek mű­vészklubból. Nonstop - pop-rock 1987. II. MŰSOR 17.10: Képújság. 17.15: Vadászatok, kürtök, templomok. 17.55: Tévétorna. 18.00: Pannon Krónika. 19.00: Képes nóták. 19.20: Zenecsatorna. Angol zenés film. 20.05: Óvakodj a törpétől. Amerikai film. 21.55: Fedezzük föl Placido Domingót. Amerikai film. 22.55: A párizsi Alcazar. Fran­cia film. 23.45: BÚÉK. 24.00: Himnusz. 0.05: „Szól a nóta”. 0.35: Charlie Chan a lóver­senyen. Amerikai film. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 13.45: Elmulasztották - nézzék meg! 15.00: Művelődési műsor. 16.00: Jó napot! 16.45: Magyar nyelvű tv-napló. 17.10: Kró­nika. 17.30: Adás gyerekeknek. 18.00: Mű­velődési adás. 18.30: Rajzfilm. 18.40: Szá­mok és betűk. 19.00: Tv-kalendárium. 19.10: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv- napló. 20.00: Szilveszteri műsor. KOSSUTH RADIO 6.00- 7.59: Boldog új évet! 8.05: Népze­nei feldolgozások. 9.00: Teliszájjal. 10.05: Örökzöld dallamok. 11.00: Vonzódások. 12.05: Újévi köszöntő. 12.20: Perényi Miklós gordonkázik, Kovács Béla klarinétozik, Szűcs Lóránt zongorázik. 12.30: Petőfi Sán­dor versei. 12.50: Somberek 1988. 13.29: Énekszóval, muzsikával. 14.10: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara ját­szik. 14.59: Fejezetek a rádiórendezés tör­ténetéből. 16.05: Csillagképek a Metropoli­tan Opera egén. 16.37: Schumann: F-dúr vonósnégyes. 17.00: A Kubai Köztársaság nétnzeti ünnepén. 17.30: Idősebbek hul­lámhosszán. 18.00: Közelkép. 20.00: Szim­fonikus táncok. 20.20: Próza. 20.30: A szo­nettek fekete hölgye. 21.00: Slágerek min­denkinek. 22.15: A magyar líra gyöngysze­meiből. 22.31: Népdalok. 23.00: Charles Münch vezényel. 0.10: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Egyedül - Kiss Anna rádiójátéka (1983). 8.32: „Amíg a nagyok alszanak”. 9.05: Egyéves a Rádión. 9.55: A 111-es - Heltai Jenő regénye. 11.05: Ünnepi koktél. 12.00: Édes anyanyelvűnk. 12.05: Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.05: Slágermúzeum. 14.00: A Gyermekrádió bemutatója. 15.05: Operaslágerek. 15.40: Könnyűzene. 16.10: Magányos pálma. 16.30: Kosok... Bikák... Mérlegek... 17.05: Beach Boys slágerek. 17.30: Gólok, méterek, történetek... 18.30: Fiataloknak! 20.00: Nótakedvelőknek. 21.05: A Rádiószínház bemutatója. 22.04: „Együtt és egyedül...” 23.15: Népzene. 23.25-0.14: Az elmúlt év nagy sikerű dzsessz-hangversenyeiből. BARTÓK RÁDIÓ 6.03-7.59: Népszerű muzsika. 8.08: Hallgassuk újra. 9.40: Zenekari muzsika. '10.30: Vonós muzsika. 11.10: A Bécsi Fil­harmonikus Zenekar újévi hangversenye. 11.50: Széphistória a császárkörtefáról - Jékely Zoltán novellája. 13.35: Operakettő­sök. 14.05: Sikerlemezek CD-n. 14.55: Brahms, Busoni, Bartók - és a többiek. 15.40: Kocsis Zoltán zongorázik. 16.40: Ki­kötői hangverseny Siófokon. 17.37: Zurab Andzsaparidze operaáriákat énekel. 17.58: Magyar előadóművészek felvételeiből. 19.05: Romantikus vokális muzsika. 19.27: Rey Guerra (Kuba) gitárhangversenye. 20.40: Új operalemezeinkből. 22.50: Rádió­színház. PÉCSI RÁDIÓ 9.00- 11.00: Jó reggelt - Boldog új évet! Stúdióbeszélgetések sora, zenével 1988 el­ső délelőttjén. Szerkesztők: Lenk Irén és Kovács Imre. (Az újesztendő első pécsi rá­dióműsora róluk és hozzájuk szól: akik éj­szaka dolgoztak, vagy akik éjszaka aludtak és friss fejjel ébredtek: és délelőtt otthon csendesen tevékenykednek, főznek, olvas­nak, kávéznak, rádióznak, vagy szomszédo­kat, rokonokat keresnek fel, hogy boldog új évet kívánjanak. Érdekes emberek sora ígérte, hogy 9-től 11 -ig útbaejti a pécsi rádió stúdióját, a műsor központját, ahonnan min­den szó élőben hangzik el. Lapozgatunk ka­lendáriumokban, évkönyvekben is, és rá­hangolódunk a hagyományos bécsi újévi koncertre, amelyet a világ szinte valamennyi rádiója és tévéje közvetít. Lesz rejtvény is az új esztendő első pécsi rádióműsorá­ban, érdemes megjegyezni a hívható szá­mot: 10-424). 18.30: Szerbhorvát nemzeti­ségi műsor (Újévi köszöntő. Elmondja: Dr. Mándity Marin, az MDDSZ főtitkára). 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05-19.35: Német nemzetiségi műsor (Újévi köszöntő. Elmondja Hambuch Géza a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének fő­titkára - Újévi koncert). MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.40: Tévétorna. 9.45: A dinoszaurusz. Amerikai film. 10.40: A világ peremén. NSZK ismeretterjesztő film. 11.25: Tigriseink. Svéd rövidfilmsorozat. 12.15: Újévi koncert Bécsből. 13.30: Mozgató. 13.40: Képújság. 14.55: Hírek. 15.00: Gréti. Egy kutya feljegy­zései. Magyar rajzfilm. 16.15: Újévi üdvözlet ’88.17.00: Újévi köszöntő. 17.15: „Örökkön él”. Petőfi Sándor megzenésített verseiből. 17.45: Kodály Zoltán: Karádi nóták. 17.50: A diósgyőri vár. 18.05: A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepén. 18.25: Képújság. 18.30: Családi torna. 18.45: Esti mese. 19.00: Kö­zelkép. 20.00: Hírek. 20.05: Johann Strauss: A denevér. Az operett televízió­változata. 23.10: A hét műtárgya. 23.15: Hí­rek. II. MŰSOR 16.45: Szilveszteréjszakája. 17.10: Kép­újság. 17.15: A tanító. Kubai film. 19.00: Romhányi József: Bajuszverseny. Mesejá­ték. 20.00: Szép magyar tánc. 20.05: Szerb Antal: Egy filozopter szerelmei. Tévéjáték. 20.55: Mozgó képek. 21.10: Gyárfás Miklós: Komédia a tetőn. Tévéfilm. 21.55: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.00: Újévi műsor. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Törvény Los Angelesben - Filmsorozat. 21.05: Vetélkedő. 22.00: Tv- napló: Újévi műsor. II. MŰSOR 18.45: Zágrábi körkép. 19.15: Műsorki­egészítés. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Szilveszteri műsor. II. MŰSOR 13.00: Garmisch Partenkirchen: Négy ugrósánc - újévi siturné. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Újévi műsor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom