Tolna Megyei Népújság, 1984. június (34. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-26 / 148. szám

V, 1984. június 26. IMÉPÜJSÁG7 APRÓHIRDETÉSEK Expressz % Eladó Kölcsey ltp. 24. IV. 3. összkom­fortos 56 m2-es 2 szobás loggiás örök­lakás kp + OTP- átvállalással. Fizeté­si könnyítéssel. (887) A Babits Mihály Megyei Művelődési Központ, Szekszárd takarítónőket keres felvételre. _______(978) K arambolos Wart­burg eladó. Szek­szárd, Tartsay u. 17. Érdeklődni: 17 óra után.____________(973) O rosz nyelvi kor­repetálást vállalok általános iskolások részére. Szekszárd, tel.: 15-964. (964) Értesítés! Elkészült a Szekszárd Palán- ki-hegyi hétvégi há­zak villamosítása, amelyet a DÉDÁSZ 1984. június 27-én feszültség alá he­lyez. A létesítmény érintése, rongálása tilos. Az ebből ere­dő károkért felelős­séget nem vállalunk. _________________(965) E ladó TA-s 126-os Fiat (4 éves) vagy 120-as Skodára cse­rélném. Érdeklődni naponta 14—18 óráig, Szekszárd, Kálvária u. 1. Tel.: 12-228. _________________(926) É pítkezők! Sürgő­sen eladó 5000 db kisméretű tégla (pu­colt) és 16 db 6 mé­teres fesztávolságú betongerenda. Ér­deklődni mindennap 17 órától Szekszárd, Hosszúvölgy 4. Fo- dor._____________(920) Eladó 2 szobás összkomfortos szö­vetkezeti lakás kész­pénz + OTP-átvál- lalással, fizetési könnyítéssel 1985. nyári beköltözéssel, lift van. Szekszárd, Mészáros L. 5. IV/7. (921) Hatéves pfros 1500- as Lada eladó. Kis- mányok, Kossuth u. 9._______________(922) E ladó 900 négy­szögöl szőlő új ta­nyával, két részben is, vagy autóra cse­rélhető. Ugyanott fe­hér anyanyulak ket­reccel együtt eladók. Érdeklődni: Szek­szárd, Kemény S. 6. _________________(966) P olski 126-os (3 éves) jó állapotban eladó. Szekszárd, tel.: 11-617, 17 óra után, 12-957. (968) Egyéves kisfiam mellé gondozónőt keresek. Érdeklőd­ni: Szekszárd, Arany J. u. 5. sz. alatti il- latszerboltban. (970) TK-s Dacia eladó, Szekszárd, Ibolya u. 28. (967) Adásvétel Paks-Dunakömlőd, Szabadság u. 9. sz. családi ház eladó, vagy paksi 3 szobás garázsos lakásra el­cserélhető. (21 '19) Bogyiszló, Nyárfa u. 5. sz. családi ház 600 n-öl telekkel, 1985. őszi beköltö- zéssel eladó. (716) Zsákos oltott mész és cement kapható Szekszárdon, a Bé­ri B. A. úton. a ré­gi csatári elágazó­val szemben. Ház­hoz szállítás.' Meg­rendelhető helyben, illetve este a 15-121- es telefonon. (832) Eladó bontásból származó kis- és nagyméretű tégla, léc, szarufa, 6,5 m- es vasgerenda, üvegfalak és abla­kok, fürdőkád, vil­lanybojlerral. Szek­szárd, Nyár u. 9. (401) Paks, Duna u. l/c. sz. társasházban 3 szobás lakás kp + OTP-átvállalással eladó. Érdeklődni: 9—18 óráig Paks. 31-144 telefonon. (628) 500-as szalagfű­rész eladó. Szek­szárd, Lisztes-völgy 7. _______________(513) D omboriban, Nyírfa u. 3. sz. alatt üdülő eladó. Esetleg tanyás sző­lőt beszámítok. Ér­deklődni : Szek­szárd, Bajcsy-Zs. u. 1. 1/1. _____ (556) Építők, figyelem! Bontásból származó minden méretű épí­tő faanyag, min­denféle bontott anyag eladó. Szek­szárd, Zrínyi u. 65. Halászcsárda mel­lett _____________(592) T olna, Erkel F. u. 2. sz. alatti gaz­dálkodásra alkal­mas, 3 szobás csalá­di ház eladó, vagy elcserélhető szek­szárdi másfél- két­szobás összkomfor­tosra, első emeletig. Megtekinthető: egész nap, ugyanott villanysütő (NOVA) és kétlapos rezsó is eladó.___________(571) 2 20 literes garan­ciális hűtőláda el­adó. Megtekinthető: este 7—8 óráig. Szek­szárd, Kölcsey ltp. 16. IV. 2.______(756) H áz eladó 2700 öl telekkel. Irányár: 40 000 Ft. Ugyanott 2 db tehén. Fácán­kert, Béke út 22. Érdeklődni: minden- nap.__________ (710) ö njáró fűkasza (170 cm) széles eladó. Érdeklődni: mindennap, Bikács, Petőfi u. 1. (574) PC 202-es parketta­csiszoló gép eladó. Bonyhád, Munkácsy u. 1. Telefon: 486. ________________(20/18) Eladó egy tehén 3 hetes bikaborjúval. Majos, V. 53. (20/18) Négyszobás csalá­di ház fürdőszobá­val és nagy kerttel eladó. Mözs, Iskola u. 17.___________(836) D ombóvár-Guna­ras fürdőn hétvégi ház eladó. Érdek­lődni: Schulteisz Já­nos Kaposvár, Füre­di u. 39., hétköznap 18 óra után. (624) 9 hetes üszőborjú eladó, Kistormás, Kossuth 26., Sztakó. _________(824) K étszobás össz­komfortos OTP- öröklakásom el­adom, vagy elcseré­lem kertes családi házra, Tolna-Mözs előnyben. Szekszárd, Béri Balogh A. 93. VIII. 23. Telefon: 14-827. ___________(822) J obbparásztán ga­rázs eladó. Cím: Szekszárd, Béri Ba­logh A. 93. (Szeme­re). Telefon: 14-827. (821) Kéttűágyas „Neu­mann” kötőgép el­adó, asztallal együtt. Érdeklődni: Nagy­mányok, Alkotmány 59. _________ (814) S uper 50-es 700-as szalagfűrésszel el­adó. Újdombóvár, Latinka u. 12. (810) Családi ház eladó Alsónána, Kossuth u. 1., azonnali be­költözéssel. Érdek­lődni: Alsónána, Rá­kóczi u. 1. Bóka Antal, egész nap. __________(805)^ S zekszárd központ­jában 760 négyszög­öl építésre alkalmas telek öreg családi házzal eladó, meg­osztva is. Cím: Mé- rei u. 38. (771) Szekszárd, Csapó D. u. 14. 1/6. alatti l-f-2 félszobás komfortos, teher­mentes öröklakás 1985. őszi beköltözés­sel, fizetési könnyí­téssel eladó. Érdek­lődni: hétköznap 19 óra után, vasárnap egész nap a 15-342- es telefonon, vagy a fenti címen. (776) 4 db tehén eladó, Szentgálpuszta, Tóth. (772) Fél ház (2 szoba, előszoba, konyha, spájz, hozzá kert) azonnal beköltözhe­tően, olcsón eladó. Megtekinthető szom­bat-vasárnap. Mözs, Alkotmány u. 23. Tamás Lajos. (780) Boglárlellén '(Lel- le) kettőszobás, össz­komfortos nyaraló eladó. Vízpart 30 m, 11 éves, új állapot­ban. Kisvállalatnak, tsz-nek 8—10 fő üdültetésére alkal­mas. Érdeklődni: Koltai Géza Boglár- lelle, Köztársaság u. 11. Telefon: 13-85, 19 óra után. (14 18) Autó-motor Eladó Simson SB 51 — 8 hónapos — bukósisakkal. Ér­deklődni: június 27- én egész nap. Szek­szárd, Alisca u. 11. IH/27. ___________(894) K S-es Moszkvics, féléves 1900 km-rel haláleset miatt el­adó. Sőth Józsefné Tolna. Deák F. A/4. Vásártér. (827) Vegyes A Skála Szekszárd Áruház lakás­textil-osztályán cseh filcalátétes pwc-padló kapható. Mérete: 140 cm szé- les, 150 Ft/m. (930) Kapcsolat társke­reső szolgálat. Kér­je ingyenes tájékoz­tatónkat. 9700 Szom­bathely. Pf. 283. _________________(944) A Szekszárdi Au­tójavító és Szolgál­tató Vállalat felvesz gépíró adminisztrá­tort, valamint két műszakra portást. Lehet nyugdíjas is. _________________(429) K önyvek vétele— eladása Pallas An­tikvárium Dombó­vár, Bezerédj u. 4. Nyitva: csütörtö­kön 15—18, pénte­ken 15—18, szom­baton 9—13 óráig. _________________(270) „ A” kategóriába sorolt mőcsényi Völgység Népe Mgtsz felvételre ke­res kishaj óvezetői jogosítvánnyal ren­delkező halászati dolgozót. Bérezés megegyzés szerint. Jelentkezni a tsz el­nökénél, vagy jog­tanácsosánál lehet a mőcsényi irodaház­ban._____________(867) Villanyszerelőt fel­veszünk. Jelentke­zés : Kavicskotró üzem vezetőjénél, Dombon. _______(870) A szünidő idejére óvodás, vagy kisis­kolás gyerek fel­ügyeletét lakásomon vállalom. „Szekszár­don” jeligére a Szekszárdi Nyomdá­ba. ______________(847) P alázáshoz KERMI által bevizsgált vi­harkapocs és kúp­kapocs kapható utánvéttel is. Rad- ványi, Bonyhád, Ga- garin u. 23. (13/18) 70 éves, tsz-nyugdí- jas, egészséges, jó megjelenésű férfi házasság céljából megismerkedne kor­ban hozzáillő nővel, aki a falusi életet kedveli. Leveleket „Jó szívű férfi” jel­igére 13429 számra a kaposvári hirdetőbe kérek. __________(736) E lcserélném Szek­szárdi Tartsay lakó­telepen lévő két és fél szobás komfor­tos, tanácsi lakáso­mat, két egyszobás lakásra, plusz ga­rázst adok. „Június 5176” jeligére a szekszárdi hirdető­be^______________(820) Á rverésre kerül Balatonszabadiban, a Rózsa F. u. 64. sz. alatti házas in­gatlan (400 négyszög­öl, gyümölcsös, nya­raló kőből), július 13-án 10 órakor. Ki­kiáltási ár: 240 ezer forint. Érdeklődni a Siófoki Bíróság ve­zető végrehajtójá­nál. (430) A Rózsa Ferenc Középiskolai Kollé­gium (Szekszárd, Kadarka u.) szek­szárdi lakosú, keres­kedelemben járatos férfidolgozót keres raktárosi munkakör­re. Az állás augusz­tus 27-től betölthe­tő. Bérezés meg­egyezés szerint. Je­lentkezés a gazda­sági vezetőnél. (807) Szekszárdon egye­dül élő idős személy eltartását vállalnánk „Családi házért” jel­igére a Szekszárdi Nyomlába. (806) Bolti csoportveze­tőt azonnali belé­péssel felveszünk. Jelentkezés: Áfész kereskedelmi főosz­tály, Szekszárd, Rá­kóczi út 2. (943) Gyors- és gépírót azonnali belépéssel felveszünk. Jelent­kezés: Áfész, keres­kedelmi főosztály, Szekszárd, Rákóczi út 2. (942) A Szekszárdi Autó­javító és Szolgálta­tó Vállalat takarító­nőt kétműszakos munkakörbe felvesz. Jelentkezés: Szek­szárd, Palánki u. 1. (809) Statisztikust, fa­ipari technikust, fér­fi segédmunkásokat felveszünk. Bútor­ipari Vállalat, Szek­szárd, Epreskert u. 5. (424) Fa lépcsőlapok, korlátok, korlátele­mek, parketta sze­gélyléc rendelhető, Szekszárd, Bencze F. u. 54. (676) SZEZONBAN VÁSÁROLJON 30—50%-os árengedménnyel június 26-tól júlus 10-ig a Skála Szekszárd Áruház akciós területén! AJÁNLATUNK: Régi ár: Üj ár: női ruha női ruha bakfisruha bakfisoverál lányka nyári jackie bébi nyári jackie férfizakó (világos színekben) kamasz stretch- trapper (csíkos) valamint fiú-, lányki kétrészes öltözék reklámáron. Amíg a készlet tart! Ft Ft 460,— 276,­497,— 298,— 430,— 258,— 900,— 450,— 404,— 242,— 582,— 250,— 345,— 134,— 702,— 399,— 572,— 343,— 1-, bébi jersey 150,— Ft-OS (975) A MÁV Fatelítő Főnök­ség, Dombóvár felvételre keres közgazdasági egyetemet, vagy számviteli főiskolát végzett és 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkező munkatársat, GAZDASÁGI VEZETŐ (szolgálati főnökhelyettes) BEOSZTÁSBA. Bér megegyezés szerint. Érdeklődni lehet: MÁV Fatelítő Főnökség, Dombóvár, szolgálati főnöknél. (342) A Tolna és Vidéke Áfész KERES MAGÄN­FUVAROZÓKAT TÜZÉP-ARU ÉS ZÖLDÁRU FUVAROZÁSÁRA. Jelentkezni az áfész köz­pontjában lehet. Tolna és Vidéke Áfész Igazgatósága. (724) HARKÁNYI 28 NAPOS HASZNÁLATI JOGŰ ÜDÜLŐSZÖVETKEZET TAGSÁGÁT SZERVEZZÜK. Kérjen tájékoztatót. „Hegyvidék” Üdülőszö­vetkezet 1536 Budapest, 114. Pf.: 380. Telefon­ügyelet munkanapokon: 10—12-ig, 15—18-ig, 375-696-os telefonon. (299) Felhívjuk a lakosság figyel­mét, hogy a Paks B—3/b. szektor 11 jelű lakóépület elektromos energiaellátására szolgáló villamos vezeték 1984. június 27-én feszültség alá helyezésre kerül. A fe­szültség alatti földkábelek megbontása, érintése életve­szélyes! Az ebből származó balesetekért felelősséget nem vállalunk. TAÉV, Szekszárd. _______________ (977) V agonkirakás, lakossági szolgáltatás, emelési és tech­nológiai szerelési munkák vállalása autódaruval. Ér­deklődni lehet: Paks, 75-17915 telefonon. (952) A Tolna és Vidéke Áfész megvételre ajánlja fel az alábbiakat: 1 db ZIL DARUS TEHERGÉPKOCSI, 2 db IFA TEHERGÉPKOCSI 1 db NYSA GÉPKOCSI Dombori üdülőtelepen (KISZ-tábor mellett) lévő KISZ-BISZTRÖ. Dombori hajóállomáson lévő VEGYES- ÉS ITALBOLTOT. Érdeklődni az áfész köz­pontjában lehet. Tolna és Vidéke Áfész Igazgatósága (723) A SZEKSZÁRDI POSTAGARÁZS felvesz I RAKTÁROST, 1 PORTÁST. Jelentkezés: főgarázsvezetőnél, Szekszárd, Aranytó 10. (148) Csak egy hétig! Június 25—30-ig alkalmi vásárt rendez a BÄV a vásárcsarnokban. Kaphatók: exportból visszamaradt bútorok — ülőgarnitúrák, — svédágyak, — éjjeliszekrények 50—60 százalék árengedménnyel! ugyanott: nyári jellegű — férfi-, női, gyermekcipők, — női otthonkák, olcsó áron! OTP-ügyintézés helyben. VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! BÁV, Szekszárd (960) Raktárak és műhelyek el­helyezésére üresen álló épü­letet keresünk, további be­építésre is alkalmas terület­tel. Bérlet-, vagy vétel meg­oldás lehetséges. T. m. Ven­déglátóipari Vállalat titkár­sága, Szekszárd. (803) KOSSUTH RADIO 8.25: Vesszőparipáink. 9.00: A hét zeneműve. 9.30: Madagasz­kár! népzene. 9.39: Találkozás a Hang-villában. 10.05: MR 10—14. 10.35: A Népzenei Han­gos Újság melléklete. Fúvós- esztrád. 11.41: Vallomások 1942. 12.45: Törvénykönyv. 13.00: A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekel. Kb. 13.50: Üj otthonban. Kb. 14.10: Népdalok, néptáncok. 14.41: Arcképek a német irodalomból. 15.05: Élő történelem. 16.05: Zenekari ope­rarészletek. 16.28: Zengjen a muzsika. 17.05: Napjaink ma­gyar irodalmából. 17.30: Rózsa Miklós: Bűvölet. 17.45: A Sza­bó család. 19.15: Szimfonikus zene. 19.35: A szocialista gaz­daságelmélet és a szocialista gazdaságirányítás gyakorlata. Az erőltetett gazdasági növeke­dés a kelet-európai országokban rövid idő alatt mindenhol erős korlátokba ütközött. Ez a gya­korlati tapasztalat adta az indíté­kot azokhoz a vitákhoz, amelyek a gazdaságirányítási módszerek körül az ötvenes évek elején ezekben az országokban kiala­kultak. 20.05: Klasszikus kama­razene. 20.32: Tudomány és gya­korlat. 21.02: A főszerepben: Luciano Pavarotti. Közben 22.20: Tíz perc külpolitika. 23.35: Bach: h-moil szvit. 0.10: Fúvós­zene. PETŐFI RADIO 8.05: Nóták. 8.20: Tíz perc kül­politika. 8.35: Társalgó. 10.00: Zenedélelőtt. 12.25: Gyerme­kek könyvespolca. 12.35: Meló­diakoktél. 13.30: Muzsikáló ter­mészet. 13.35: Furulyamuzsika. 14.00: Zenés délután. 18.00: Tini- tonik. 18.35: Beszélni nehéz. 18.47: Barangolás régi hangle­mezek között. 19.08: Cigányda­lok. 19.25: A „kétnyelvű” gép. — avagy, mit tud a Voxton? 19.35: Csak fiataloknak! 20.35: A King’s Singers és a könnyű­zene. 21.11: Magyar anekdota- kincs. 21.40: Könnyűzene. 22.40: Nóták. 23.20: A mai dzsessz. PÉCSI RADIO 17.00: Hirek. 17.05: Megjelent a Pécsi Nevelők Háza Kamara­kórusának új nagylemeze. Vezé­nyel: Tillai Aurél. A lemezt be­mutatja: dr. Nádor Tamás. 17.20: Nagyközség. közvetlen megyei irányítás alatt. Felső Pál riportja. (A január elsején élet­be lépett rendelkezések lehetővé teszik, hogy egyes nagyközsé­gek közvetlen megyei irányítás alá kerüljenek, ne álljon felet­tük még a városi közigazgatás sem, amely a legtöbb község esetében bizonyos korábbi, já­rási funkciókat gyakorol felet­tük. Tolna megyében az elsők között éltek azzal, hogy egyes nagyközségeket közvetlen me­gyei irányítás alá rendeljenek, csaknem akkora önállóságot ad­va nekik, mint egy városnak. A műsorban Tolna nagyközség példáját mutatjuk be, hogy mi­lyenek az első hónap tapaszta­latai.) 17.35: „A hattyúk tavá­ból a Gül-babáig”. A Pécsi Nyári Színház zenés műsorai­ból. Műsorvezető: Szabó Zsolt. 18.00: Dél-dunántúli híradó. — Lapelőzetes. — Hírek. 18.30: Szerb-horvát nemzetiségi mű­sor. (Hirek, tudósítások. — Szi- getcsép. Antun Krickovic riport­ja. — Zenés találka. Közremű­ködnek: Blazenka és Pere Ni- kolin, valamint az eszéki rádió szólistái.) 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.35: Német nemze­tiségi műsor. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.55: Tévétorna. 10.00: Utá­nam srácok. 10.30: Szubadta barlangja. 11.00: Aranyásók Alaszkában. 11.55: Képújság. 16.35: Hírek. 16.40: Varázstea. 17.15: „30 év legszebb népdal- feldolgozásaiból.” 17.35: Képúj­ság. 17.40: Rubens. V/4„ 18.35: Reklám. 18.40: VEGY—Esz, VEGYÉSZ. Vad János-portré. Huszonegy éve irányítja .az Egyesült Vegyiműveket Vad Já­nos. Annak a generációnak a képviselője, amely már eszmélt az új rend megszületésekor, te­vékenységével alakította, befo­lyásolta azt. Felelőssége nagy volt, és az ma is. Vad János elve­it, munkáját minősíti az Egyesült Vegyiművek állandó fejlődése. 19.20: Reklám. 19.35: Tévétor­na. 19.40: Esti mese. 20.00: Tv- hiradó. 20.30: Derrick. 21.35: Tévé 1-es program 20.30: Der­rick. A gyenge láncszem Stúdió ’84. 22.35: Tv-tükör. 22.45: Tv-híradó 2. II. MŰSOR 15.25: Képújság. 15.30: Vesz­prémi tévétalálkozó. Sophokles: Oedipus Kolonosban. 17.00: Ze­nés TV Színház. 18.20: Gara János: Aranykor. 19.25: Maros Gábor műsora. 20.05: Hegy a tengerben. Francia rövidfilm. 20.30: IC. Ifjúsági Centrum. 21.30: Kocsis Zoltán zongora­estje II. 22.40: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 14.35: Magyar nyelvű Tv-nap- ló. 15.00: Videooldalak. 18.00: Hí­rek. 18.05: Tv-naptár. 18.15: Ki­csiny a világ. 18.40: Zenei mo­zaik. 19.15: Rajzfilm. 19.30: Tv- napló. 20.00: Gyújtópontban. 20.45: Lottósorsolás. 20.55: Len­gyel játékfilm. 22.35: Tv-napló. II. MŰSOR 19.00:- Népszerű-tudományos film. 19.30: Tv-napló. 20.00: Folk-parádé. 20.50: A forra­dalom alakjai. 21.35: Hírek. 21.40: Dzsessz. 22.25: Ifjúsági fesztiválról — riport. Gyászközlemények Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy a sze­retett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon, LENDVAIJÁNOS életének 56. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 1984. június 27-én, délután fél 4 órakor lesz a szekszárdi újvárosi temető­ben. Minden külön értesítés he­lyett. Gyászoló család. ________' (996) F ájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy a drága fe­leség, édesanya, nagymama, testvér és rokon, PELCZER MIHALYNÉ sz. Csányi Mária életének 59. évében elhunyt. Gyászszertartása 1984. jú­nius 27-én, 17 órakor lesz a tolnai temetőben. Minden külön értesítés he­lyett. Gyászoló Pelczer és Ganczer család. ______________ (993) M ély fájdalommal tudat­juk, hogy KONKOLY GÁBOR (volt szedresi lakos) életének 76. évében elhunyt. Temetése 1984. június 27- én, délután 3 órakor lesz a bonyhádi köztemetőben. Gyászoló család. (25/18) Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, CSILLAG JÓZSEFNÉ hamvasztás utáni búcsúzta­tásán megjelentek, részvé­tükkel, virágaikkal, fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család. _______________ (955) Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, SIKLÓSI IMRE gyászszertartásán részt vet­tek, sírjára virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. (951) Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik BÖRÖCZ JÓZSEFNÉ sz, Kardos Kornélia temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot hoztak. Gyászoló férje és kisfia. (984) •__________ K öszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett ha­lottunk, GYANTÄRJÁNOS temetésén részt vettek, sír­jára koszorút és virágot he­lyeztek, mély fájdalmunkban velünk éreztek. Gyászoló család. (928) /

Next

/
Oldalképek
Tartalom