Tolna Megyei Népújság, 1979. július (29. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-26 / 173. szám

ínÉPÜJSÁG 1979. július 26. Várják a Fradit Mint arról már tájé­koztattuk olvasóinkat, vasárnap pályaavató lab­darúgó-mérkőzésre kerül sor Aparhanton. A ter­melőszövetkezeti sport­kör meghívására a nagy múltú, sokszoros bajnok Ferencváros együttese látogat a községbe, ba­rátságos mérkőzésre. A vasárnap délutáni mérkőzés iránt óriási az érdeklődés. Eddig több mint 1500 jegyet adtak el elővételben. Mint a sportkör vezetői elmond­ták, várhatóan 3—4 ezer néző látogatja ezen a na­pon sporttelepüket, sőt, ha az időjárás kedvező lesz, még 5 ezer nézőre is számítanak. Optimiz­musukat elsősorban arra alapozzák, hogy a Fe­rencváros a legjobb játé­kosaival, a teljes NB I-es kerettel érkezik Apar- hantra. A találkozó 16 órakor kezdődik, melyet rövid ünnepség vezet be. Az egyesület vezetői kérik a gépkocsival érkezőket, hogy járműveikkel ne közvetlenül a sporttelep­hez vezető úton álljanak meg, hanem kissé távo­labb, mert csak így ke­rülhető el a torlódás. HÍREK Négy csapat részvételével ter­melőszövetkezeti kupáért labda­rúgó-mérkőzések folynak Dom­bóvár város környékén. Az első fordulóban az Attala a Döbrö- köz ellen 5-4 (2-3) arányban nyert. A szakcsiak á Kocsolát győzték le 2-1 (1-0) arányban. * Szombaton 14 órától Szekszár- don, a városi sporttelepen hét, míg Dalmandon hat csapat vesz részt a kispályás labdarúgótor­nán, mely a MEDOSZ megyei döntőjének selejtezője. Augusz­tus 5-én Hőgyészen, a szekszárdi, illetve a dalmandi torna első, il­letve második helyezettje vehet részt. * A Paksi Állami Gazdaságban kispályás labdarúgótornát, vala­mint sakk- és asztalitenisz-ver­senyt rendeztek üzemi szinten. Labdarúgásban öt csapat indult, ahol a gyapaiak bizonyultak leg­jobbnak. Asztaliteniszben 18-an, míg sakkban hatan versenyez­tek. * A megyei labdarúgó-szövetség elkészítette az MNK megyei se­lejtező mérkőzéseinek- verseny- kiírását. Egyedül csak a Szek­szárdi Dózsa NB Il-es labdarúgó- csapatának kötelező az indulás, a többi együttes részvétele ön­kéntes. A szövetség javasolja, nevezés előtt vizsgálják meg a játékosok munkahelyi elfoglalt­ságát olyan szempontból, hogy a 15, illetve 15.30-kor kezdődő mér­kőzésekre ki tudnak-e állni. (A mérkőzések szerdai napokon lesznek). * A Dunaföldvári Szövetkezeti SE labdarúgócsapatánál az egyesüld egykori kitűnő játékosa, Szeder Sándor vette át az edzések irá­Területi atlétikai bajnokság Itt még együtt volt az 1500 méteres táv mezőnye A Tolna megyei Atlétikai Szövetség rendezte a 15—16 éves Baranya, Somogy, Tol­na megyei versenyzők részé­re kiírt bajnokságot. Tolna megyéből a versenyen csupán a Szekszárd Városi Sport­iskola, a Dombóvári VSE, a Paksi SE és a Dunaföldvári Szöv. SE versenyzői szerepel­tek. A 29 bajnokságból. 8 ju­tott megyénkbe. Ebből ötöt a Szekszárdi Sí, kettőt a DVSE és egyet a Dunaföld­vári Szöv. SE szerzett. Ki­emelkedően jó eredményt ért el Lamuth és Molnár 1500 méteres akadályfutásban. La­muth aranyjelvényes szintet futott. A lányok közül Pará- di 800 és 1500 méteres és Pálvölgyi gerelyhajító telje­sítménye biztató az országos bajnokság előtt. Eredmények: Fiúk: 200 m: ...3. Szenczi 25,4. 800 m: ...3. 'Molnár 2:06,2. 1500 m: ...2. Ganczer 4:18,9, 3. Turnacker 4:19,4, 4. Gertei 4:21,2 (mind Sz. Sí). 3000 m: ...2. Sövér 9:16,7, 3. Csizmazia 9:20,1 (mindkettő Sz. Sí). 10 km gyaloglás: 1. Deák (Dunaföldvári Szöv. SE) 62:54,4. 110 m gát: ...2. Gotrián 15,5. 300 gát: 1. Got- rián 41,8. 1500 m akadály: 1. Lamuth 4:28,8, 2. Molnár 4:32,0 (mind Sz. Sí). Magas­ugrás: ...5. Nagy (Duna­földvár) 175. Távolugrás: 1. Szenczi (Sz. Sí) 587. Súly­lökés: 1. Koch (DVSE) 13,79, 2. Gyulai (Sz. Sí) 13,36. Diszkoszvetés: ...3. Szauter 37,44. Gerelyhaj ítás: 1. Lázár 49,20, . . .3. Szauter 47,34 (mind Sz. Sí), 4. Freisinger (DVSE) 44,82. Lányok: 800 m: ...2. Pará- di (DVSE) 2:27,8. 1500 m: 1. Célegyenes előtt a 200 méteres síkfutók Parádi (DVSE) 4:52,2. Súly­lökés: ...2. Szombath (Paksi SE) 9,46, ...3. Györkő (Sz. Sí) 9,36, ...5. Pálvölgyi (Sz. Sí) 9,09. Diszkoszvetés: .. .3. Szombath (Paksi SE) 26,29. Gerelyhajítás: 1. Pálvölgyi 33,54, 2. Fenyőházi 30,36, 3. Györkő 29,10 (mindhárom Sz. Sí). Jól szerepeltek a DVSE kosarasai Kajak-kenu A Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus kajakosai a hét vé­gén Szolnokon, a Budapesti Honvéd által rendezett A tí­pusú II. felnőtt válogató ver­senyen álltak rajthoz. Ered­mények: Tóth Csaba a K—1 férfi ifjúsági 500 méteres, va­lamint az 1000 méteres távon egyaránt a második helyen végzett. A K—1 férfi felnőt­tek 10 ezer méteres verseny­számában is rajthoz állt Tóth, ahol a rendkívül erős me­zőnyben hetediknek érkezett a célba. Barina Márta a K—1 női ifjúsági 500 méteren 6., Béres Rita a K—1 női felnőtt 2000 méteren 9. helyen vég­zett. nyitását. Az ifjúságiaknál Tóth János tölti be ezt a tisztséget. * A megyei kosárlabda-szövetség közzétette a megyei kosárlabda­bajnokság tavaszi végeredmé­nyét, mely a következő: Női fel­nőtt: 1. Szekszárdi Dózsa II. 10, 2. Bajai TK II. 9, 3. Bonyhádi Botond II. 8, 4. Dombóvári VSE 6 ponttal. Női serdülő: 1. Szek­szárdi Dózsa 12, 2. Bajai TK 10, 3. Bonyhádi Botond 8, 4. Dombó­vári VSE 6 ponttal. Női úttörő: 1. Szekszárdi Dózsa A 12, 2. Bonyhádi Botond 10, 3. Szekszár­di Dózsa B 8, 4. Szekszárdi Dó­zsa mini 6 ponttal. Férfi felnőtt: I. Dombóvári VSE 8, 2. Szek­szárdi Dózsa 6, 3. Bajai SK II. 4. Férfi serdülő: 1. Dombóvári VSE 11, 2. Szekszárdi Dózsa 11, 3. Bajai SK III. 8, 4. Bátaszék 5 ponttal. A tavaszi idényben leg­jobb dobónak bizonyultak. Nők: Várkonyi Gabriella (Sz. Dózsa II. ) 152, Támer Julianna (Sz. Dó­zsa II.) 111, Farkas Anna (Bajai TK II.) 58 ponttal. Férfiak: Ács István (Dombóvár II.) 74, dr. Fe­nyőházi Elemér (Sz. Dózsa) 64, Sólyomvári Nándor (Sz. Dózsa) 63, Takács Gyula (Dombóvár II.) 60, Bogdán Győző (Dombóvár II.) 59 ponttal. * Elkészült a Pincehelyi Terme­lőszövetkezeti Sportkör labdarú­gócsapatának programja a fel­készülési idényre. Három mér­kőzést játszanak otthon: ma, jú­lius 26-án a Tolnanémedi, 29-én a Siófoki Bányász, majd augusz­tus 1-én Lajoskomárom csapatát fogadják. Idegenben négy mér­kőzést játszanak: júliüs 31-én Siófokon, augusztus 8-án Enyin- gen, 12-én Lajoskomáromban, majd 15-én Sárbogárdon, a Vi­deoton ellen lépnek pályára. Az elmúlt évben a DVSE NB Il-es férfi kosarasainak nem sikerült elérni a kitűzött célt, szerény eredményt köny­velhettek -csak el maguknak a 8. hellyel. A DVSE elnöksé­ge 1979-re az 1—6. hely egyi­kének megszerzését tűzte a szakosztály elé. A szakosztály komolyan készült az idei bajnokságra. Már január 10-én heti négy edzéssel elkezdték a felkészü­lést, majd a február 11-i raj­tig kéthetes edzőtáborozáson Vettek részt Pécsett. Évek óta sajátos helyzetben vannak a dombóvári kosarasok, mivel nem rendelkeznek NB Il-es mérkőzés játszásához szüksé­ges teremmel, így kénytele­nek idegenben kezdeni a baj­nokságot is. Nem történt ez másképp az idei évben sem, február 11. és április 7. kö­zött egyetlen egv alkalommal sem láthatta kedvenceit a dombóvári közönség. A hat idegenbeli mérkőzést — ritka bravúrt végrehajtva — megnyerte a vasutasgárda, amikor a Kaposvári Táncsics ellen játszottak először hazai A bajnokcsapat számára tulajdonképpen ezen a nyá­ron nem volt szünet. A baj­nokság befejezése után az NB Il-es osztályozóra készül­tek, majd mint a Nyári Totó­kupa sárközi csoportjának egyik résztvevőjét ismét újabb feladat várta. Márkus József edző szerződése júni­us 30-án lejárt, melyet nem újított meg a szakosztálynál. Helyette megbízott edzőként Váczi László irányította át­menetileg a szakmai munkát. Az egyesület vezetése július 24-én szerződést kötött Bá­nyai Lajossal, aki korábban környezetben — sikerrel vet­ték ezt az akadályt is, noha csak a hajrában biztosították be győzelmüket (DVSE— Kaposvári Táncsics 74-65). A nyolcadik fordulóban meg­tört a „jég”, elvesztette ide­genben veretlenségét a DVSE — 22 ponttal —, majd egy héttel későbbi győzelem után került sor az első hely szem­pontjából nagy jelentőséggel bíró Székesfehérvári Építők elleni rangadóra Dombóvá- rott, ahol a vendégek egy ponttal — szerencsés körül­mények között — nyertek. Ez a vereség sem törte le a csa­patot, soron következő három hazai mérkőzését biztosan nyerte, de a 2. helyet nem tudta elfoglalni, mert a ti­zennegyedik fordulóban DVSE—SÁÉV 64-83. („Indisz­ponált játék, gyenge védeke­zés”, ez okozta a vártnál sú­lyosabb arányú vereséget.) Ekkor már íev is biztos volt a 3. hely, az utolsó forduló­ban újabb győzelemmel zár­ták a tavaszi szezont. íme a tavaszi mérkőzések után a táblázat: a Kinizsi játékosa volt, majd egy évet az FTC-ben, hatot pedig Gyöngyösön töltött. Aktív pályafutását befejezte, s most végzett a segédedzői tanfolyamon. Bányai tehát edzőként tért vissza egykori klubjához. Jelentős változások történ­tek a csapat játékoskeretében is. Majsai az NB Il-es osz- tályozóval befejezte aktív sportolói pályafutását, Far­kas pedig Dunaszentgyörgyre igazolt. Paksra került vi­szont Kéri Bogyiszlóról, Só- thy a Videotonból, a Kle- ment testvérek Gerjenből, Menyhei a Dunaújvárosi Ko­hászból. Visszaigazolták Pusz­1. Szí. Építők 15 14 1 1384-1058 29 2. SÁÉV 15 12 3 1388-1195 27 3. DVSE 15 12 3 1218-1061 27 A tavaszi idényben tizen­egy játékos szerepelt, ezek közül valamennyi mérkőzé­sen csak Ács, Kollár és Töl­gyes lépett pályára. Ki hány pontot szerzett? (zárójelben a mérkőzéseinek száma): Ács (15) 190, Bálind (13) 41, Ha­raszti (7) 14, Kollár J. (2) 8, Kollár T. (15) 204, Ruzicska (14) 172, Szakács (9) 35, Tahi (14) 180, Tálján (14) 123, Ta­mási (11) 69. Tölgyes (15) 182 pont. Befejezésül érdekesség­ként: kik voltak a csapat leg­jobbjai (a tudósítások alap­ján az alábbi rangsor alakult ki): Tahi 8-szor, Tölgyes 7- szer. Ács és Kollár T. 6—6- szor, Tamási és Ruzicska 5— 5-ször, Tálján 4-szer, Bálind 3-szor, Szakács 1 alkalommal szerepelt a jók között. A csapatban minden adott­ság megvan ahhoz, hogy ősz­szel is így, vagy még jobban szerepeljenek, így a dobogós helyezés nem elérhetetlen cél! tahencséről Ráczot és Fritzet. Ifjúsági együttesükből Wolf Márton és Bencsik Miklós az új idényben már a felnőttek keretébe kerül. Heti négy edzéssel készül­nek, augusztus közepén el­nökségi ülésen számol be a szakosztály. Akkor határoz­zák meg az 1979—80. évi megyebajnoksággal kapcso­latos célkitűzéseiket. Az if­júsági csapat edzéseit to­vábbra is Kővári István irá­nyítja. A rajtig a következő mér­kőzéseken szerepelnek: jú­lius 29-én a Baját fogadják Totó-kupa találkozó kereté­ben, augusztus 1-én a Toldi SE, 5-én pedig a Lajosko­márom csapata látogat. Paks­ra előkészületi mérkőzésre. Augusztus 8-án viszonozzák a Toldi SE vendégszereplé­sét, majd 12-én Mezőfalvára utaznak. SPORTTELEX 7> ' o p' ♦ * d A Szovjetunió népei nyári spartakiádjának történetében első ízben a sakktorna arany­érme Ukrajnába került, az egytől egyig jól ismert és nagy tudású sportolókat fel­vonultató Ukrán SZSZK 26 pontos összteljesítménnyel vitte el a pálmát, ennyit szer­zett meg a lehetséges 45-ből. Együttesét a következő ver­senyzők alkották: Oleg Ro­manyisin, Alekszandr Bel- javszkij, Vlagyimir Tukma- kov, Gennagyij Kuzmin, Jo- szif Dorfman, Adrian Mihal- csisin, Szemjon Palatnyik, Marta Litinszkaja, Vlagyimir Szavon és Ligyija Szemjono- va. Az Ukrán SZSZK együt­tese mögött, élén az ex- világbajnok Tigran Petrosz- jannal, a 25,5 pontos Moszk­va csapata következett, míg a bronzérmet az ugyancsak volt világbajnok Borisz Szpasszkij vezette Orosz SZSZK együttese vehette át, 23,5 pontos teljesítménnyel. Az első hely sorsát eldöntő találkozón Beljavszkij és Po- lugajevszkij óriási csatát ví­vott, utóbbi az OSZSZK együttesét képviselte, a mér­kőzés a 78. lépés után dőlt el — Beljavszkij, s így az uk­rajnaiak iavára. A sakktorna legeredménye­sebb „első táblás” résztvevő­jének némi meglepetésre a grúz Tamaz Georgadze bizo­nyult, aki nyolcszor ült asz­talhoz, s 5,5 pontot gyűjtött. Ugyancsak első táblánál sze­repelt a Leningrád csapatát erősítő Anatolij Karpov, aki csak hétszer mérkőzött, s 4,5 ponttal járult csapata össz- teljesítménvéhez. Büszke le­het a grúz színekben ver­senyző női világbajnok Maja Csiburdanidze, aki ugyan nem első táblánál csatázott, de így is elismerésre méltó teljesítményt ért el, 9 talál­kozóján 8 pontot gyűjtött! A mérkőzések után Jurij Averbak főbíró igen magas­ra értékelte a spartakiád sakktornáját, elmondta, hogy számos fiatal, tehetség tűnt fel, akik közül a legnagyobb­ra a kirgiz Leonyid Jurtaje- vet tartotta. — G — Készülnek a megyebajnokságra Bányai a Paksi SE edzője Augusztus 19-én kezdődik az 1979—80. évi megyei labda­rúgó-bajnokság küzdelemsorozata. A 16 csapat megkezdte felkészülését, valamennyi együttes házatáján szorgalmas munka folyik. Tudósítóink segítségével készített körképünk­ben számolunk be a szakosztályok készülődéséről. PAKSI SE Ketten a 300 méteres gátfutásban indulók közül

Next

/
Oldalképek
Tartalom