Tolna Megyei Népújság, 1978. szeptember (28. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-30 / 231. szám

Ügyeletek Az orvosi ügyeleteket az illetékes egészségügyi szervek tájékoztatása alapján az aláb­biakban közöljük: ORVOSI: Szekszárdon, a Hunyadi u. 2. szám alatti gyermekkörzeti orvosi rende­lőben állandó orvosi ügyelet van, hétköznap délután 17 órától következő nap reggel 8-ig. A gyermekorvosi ügyelet helye a megyei kórház gyer­mekosztály-ambulanciáján van. Az ügyelet ellátási te­rülete hétköznap: Szekszárd, Szálka, hét végén: Szekszárd, Szálka, Sióagárd. Telefon: 12-122, a gyermekügyeleté: 12-544. Dombóváron a központi or­vosi ügyelet látja el a fel­nőtt és gyermek betegeket, szombaton 13-tól hétfő reg­gel 7-ig. A felnőttkörzeti or­vosi ügyelet helye a kórház bőrgyógyászati, a gyermek­körzeti ügyeleté a kórház gyermekszakrendelési helyi­sége. A városban körzeti or­vos, illetve gyermekszakorvos csak az ügyeleti helyeken ta­lálható. Házhoz hívás is ott jelenthető be. Telefon: 13-67, vagy a 14-52-es telefon 188, illetve 194-es melléken. Az ügyelet Dombóvár városon kívül kiterjed Attala és Ka- posszekcső orvosi körzeteire is. Bátaszék körzetében köz­ponti orvosi ügyelet műkö­dik, hétköznap és munkaszü­neti napokon egyaránt, hét­köznap 18 órától másnap reg­gel 7-ig, hét végén szombaton 12 órától hétfő reggel 8-ig. Az ügyelet helye: központi körzeti orvosi rendelő Báta­szék, Kossuth u. 54. Telefon: Bátaszék 32. Ellátási terület munkanapokon Bátaszék és csatolt községei, Mórágy, munkaszüneti napokon és hét végén Bátaszék és csa­tolt községei, Mórágy, Báta. Ezúton felhívjuk Várdomb és Alsónána községek lakóinak figyelmét arra, hogy október 1-től mind a hétközi, mind a hét végi orvosi ellátást a bá- taszéki központi ügyeletén igényelhetik. Tolnán a központi orvosi rendelőben (Tolna, Garay u. 5.) szombaton 12 órától hét­fő reggel 8-ig tartanak ügye­letet. Telefon: 130. Ellátási terület Tolna, Fácánkert, Bo- gyiszló. Mözsön dr. Károly László tart készenléti ügyeletet hét­közben és ünnepnapokon (Szt. István u. 13.). Telefon: Tolna 149. Decs körzetében szeptem- tember 30-án és október 1-én dr. Fördős Géza tart ügyele­tet Decsen, a Jókai utcában. Fadd, Gerjen, Dunaszent- györgy körzetében dr. Gyi- mesi Henrik lesz ügyeletes Gerjenben (Kossuth u. 32.). Telefon: 2. Kötesd, Tengelic, Medina, Szedres körzetében dr. Sze­gedi Aranka ügyel a hét vé­gén Tengelicen (Kossuth u. 32.). Telefon: 22. Tamási körzetében dr. Ben- cze Gábor lesz ügyeletes Ta­másiban (Béri Balogh u. 8.) Telefon: 331. Gyönkön dr. Márk Péter tart hét végi ügyeletet (Tán­csics u. 464.). Telefon: Gyönk 49. Simontornya, Tolnanémedi körzetében dr. Köcsky Tibor tart hét végi ügyeletet Si- montornyán (Vár tér 5.). Pincehely, Ozora ügyeletét dr. Lukovits István látja el Pincehelyen (Kisfaludy u. 38.). Telefon: Pincehely 3. Magyarkeszi, Iregszemcse, Nagyszokoly, Felsőnyék, Uj- ireg és Fürgéd ügyeletét dr. Kóródy Gyula látja el Ireg- szemcsén (Garay u. 2.). Te­lefon: Iregszemcse 75. Regöiy és Szakály községek ügyeletese dr. Dienes Ferenc lesz Regölyben (Rákóczi u. 2.). Telefon: Regöiy 26. Nagykónyi, Értény, Kop- pányszántó körzetének ügye­letét dr. Major László látja el Nagykónyiban (Nagy u. 13.). Telefon: Nagykónyi 9. Paks nagyközségben köz­ponti ügyelet látja el a be­tegeket, hétköznap 18 órától másnap reggel 8-ig, a járási rendelőintézetben. Hét végén szombaton 12 órától követke­ző munkanap reggel 8-ig ugyancsak központi ügyelet van a rendelőintézetben. Dunaföldváron dr. Pozso­nyi Imre tart hét végi ügye­letet (Előszállási u. 44.). Te­lefon: 7. Nagydorog, Kajdacs, Sár- szentlőrinc, Györköny, Pálfa községek ügyeletét dr. Regős György látja el Nagydorogon (Kossuth u. 38.). Telefon: 6. Bölcske és Madocsa közsé­gek ügyeletese dr. Gesztéi Jó­zsef lesz Bölcskén (Paksi u. 12.). Telefon: 9. Bonyhádon központi körze­ti orvosi ügyelet van (Bony- hád, kórház). Telefon: 88. Az ügyelet kiterjed: Bátaapáti, Cikó, Kakasd és Mőcsény községekre. A szemészeti szakorvosi ellátás Bonyhád körzetében az alábbiak szerint történik: munkaalkalmassági és gép­kocsivezetői jogosítványhoz szükséges vizsgálatokat a bonyhádi belgyógyászati szakrendelésen végzik. Szem­üvegvásárláshoz szükséges vizsgálatokat Hőgyész, Ka- laznó, Mucsi, Kéty, Felső- nána, Murga, Zomba és Mó­rágy községek részére elő­jegyzés alapján a szekszárdi rendelőintézetben végzik. Elő­jegyzést az illetékes körzeti orvostól kell kérni. Bonyhád, Cikó, Mőcsény, Grábóc, Bátaapáti, Kakasd, Nagymányok, Győré, Izmény, Aparhant, Mucsfa, Závod, Nagyvejke, Lengyel, Tevel, Kisdorog községek lakói részé­re szemüvegrendelés a paksi rendelőintézet szemészeti szakrendelésén történik. Sze­mészeti megbetegedésekkel kapcsolatos felvilágosítást az illetékes körzeti orvos ad. Győrén dr. Csimma Miklós lesz ügyeletes. Telefon: 4. Az ügyelet kiterjed Nagymányok községre is. Kétyen dr. Dömötör Dániel tart hét végi ügyeletet. Tele­fon: 4. Ellátási terület: Hő­gyész, Kisdorog, Tevel, Zom­ba. ÁLLATORVOSI: Szekszárd körzetének hét végi ügyelete­se dr. Rappay József lesz Szekszárdon (Ady u. 18.). Te­lefon: 12-373. Az ügyelet ki­terjed: Tolna, Mözs, Fácán­kert, Fadd, Bogyiszló, öcsény, Szálka községekre, valamint Szekszárd városra. Zomba, Hőgyész, Tevel és a Hőgyészi Állami Gazdaság hét végi állatorvosi ügyeletét dr. Szakács Sándor látja el Zombán. Telefon: 23. Báta, Bátaszék, Várdomb, Alsónána, Sárpilis és Decs községek, valamint Alsónyék és Pörböly részére szeptem­ber 30-án és október 1-én dr. Áts Kálmán tart ügyeletet Decsen (Béke u. 16.). Tele­fon: 16. A bonyhádi járás déli ré­szén a mindenkori ügyeletes állatorvost a posta kapcsolja. SZOMBAT: Kosárlabda. NB I: Csepel— Szekszárdi Dózsa 14 órakor. NB II: DVSE—Somogy megyei Épí­tők 15.30. Kézilabda. NB II: A Dombó­vári Kesztyűgyár férficsapata Keszthelyen, a Haladás ellen lép pályára, 16 órakor. A Szek­szárdi Spartacus női csapata a Csepel Autó ellen mérkőzik, Szigetszentmiklóson, 15 órakor. Tájfutás: Tolna megye nap­pali egyéni tájfutóbajnoksága, 14 órától. Gyülekezés a sötét­völgyi erdészháznál. Teke: A Dombóvári Sparta­cus NB H-es csapata Budapes­ten az ESMTK együttese ellen veszi fel a küzdelmet, 14 óra­kor. Atlétika: Megyénk ifjúsági válogatottja a Népstadionban szerepel, 13 órakor. Labdarúgó öregfiúk-bajnok- ság: Szakály—Pincehely 15 (Be­de), Tamási—Iregszemcse 15 (Kleiber). VASÁRNAP: Kosárlabda. NB I: Szekszár­don, a Zrínyi utcai tornacsar­nokban: Szekszárdi Dózsa—BSE mérkőzés li órakor. NB II: Bonyhádi Botond—Pécsi Postás 10 órakor, Bátaszéki VSK—Köz­ponti Sportiskola 11 órakor, Dombóváron nemzetközi mér­kőzésre kerül sor 10.30-kor: DVSE—Erfurti Lokomotív. Ezt megelőzően, 9.30-kor DVSE- öregfiúk—PVSK-öregfiúk mér­kőzés. Kézilabda. Megyebajnokság: Nők: Ozora—Mözs 9 és 10. Dal- mand—Gyönk 9.30 és 10.30, Szed­res—Bonyhád 9 és 10. Férfiak: Nógrádi SE—Mözs 15, Simon­tornya—Hőgyész 9 és 10, Szed­res—Dunaföldvár li és 12, Szek­szárd—Paks 9 és 10, Tolna— Dombóvár 9.30 és 10.30. Járási bajnokság: Nagydorog—Duna­földvár 10-, Paks—Pálfa 10. Atlétika: Megyénk ifjúsági vá­logatottja folytatja szereplését a Népstadionban. Dunaföldvá­ron, a községi sporttelepen 9.30- tól serdülő B csapatbajnokság harmadik fordulója. GYÓGYSZERTÁRI: Szek­szárdon a 3-as számú (Hu­nyadi u.) gyógyszertár tart éjszakai és ünnepi ügyeleti szolgálatot. Bonyhádon, Dombóváron, Pakson és Tolnán a helyi két gyógyszertár heti váltásban látja el az éjszakai és az ünnepi ügyeletet. A nagydorogi és sárszent- lőrinci gyógyszertár egymást váltva tart ügyeleti szolgá­latot. SZOLGÁLTATÓK ÜGYELETE A GELKA Szekszárdon minden vasár- és ünnepnap 9-től 13 óráig ügyeleti szol­gálatot tart. A RAMOVILL-szerviz (Szekszárd, Garay tér 6.) reggel 8-tól páros héten 17.30- ig, páratlan héten 16.30-ig tart nyitva. Rádió- és tv-műszerész: Szekszárdon Zsedényi Ferenc tart ügyeleti szolgálatot (Tartsay 2/b.) Villanyszerelő: Támer Fe­renc lesz ügyeletes 30-án és 1-én Szekszárdon (Rákóczi 38.) Tájfutás: A sötétvölgyi erdő­ben 8 órától Tolna megye nap­pali. egyéni tájfutóbajnoksága. Gyülekezés az erdészháznál. Sakk: Megyei CSB: Györköny —Decs, Dombóvári VSE—Tolna, Szedres—Báta, TAÉV SK—Paks. Labdarúgó NB II: Szekszár­di Dózsa—Győri MÁV DAC, 14 óra. Labdarúgó megyebajnokság: Bonyhád—Dombóvári MSC 14 (Baranya megyei hármas), Nagymányok—TAÉV SK 14 (Da- bi). Gerjen—Tolna 14 (Hőnin- ger), Bogyiszló—Aparhant 14 (Szabó A.). Tevel—Pincehely 14 (Keller), Fadd—Kisdorog 14 (Szinger), Bátaszék—Nagydorog 14 (Tarr), Tengelic—Paks 14 (Bíró). Labdarúgó megyei serdülő­bajnokság: Dombóvári MSC— Kisdorog 10, Szekszárdi Sportis­kola-Tolna 10, Paks—Bátaszék 10. Tevel—Bonyhád 10, Fadd— Nagymányok 10. Labdarúgó járási bajnokság: Nagydorog II.—Németkér 14 (Varga), Bölcske—Dunaszent- györgy 14 (Osztermajer), Pálfa —Dunaföldvár 14 (Zámbó), Du. nakömlőd—Pusztahencse 14 (Far­kas), Kajdacs—Madocsa i4 (Po­roszkai), Báta—Harc 14 (Odor). Sióagárd—Alsótengelic 14 (Antl- finger), Szekszárdi A. G.— Alsónána 14 (Horváth). Tenge­lic II.—Szedres 10 (Taba), öcsény—Szekszárdi Dózsa II. 14 (Lugasi), Kakasd—Zomba 14 (Jenei), Závod—Győré 14 (Sala­mon), Hőgyész—Felsőnána 14 (Nagy), Mucsi—B. Pannónia 14 (Köteles), Cikó—Kéty 14 (Pál), Börzsöny—Kisvejke 14 (Kere­kes). Izmény—B.-varasd 14 (Götz), Nak—Dombóvári MSC 11. 14 (Tombor), Dalmand— Szakcs 14 (Kovács), Dombóvári Vasas—Kocsola 14 (Varga), Ka- posszekcső—Kurd 14 (Győrfi). Tolnanémedi—Simontornya 14 (May), Fürgéd—Iregszemcse 14 (Farkas), Tamási MEDOSZ— Ozora 14 (Kleiber). Magyarkeszi —Szakály 14 (Krézli). Labdarúgás. Tömegsport: A tamási lovaspályán 9 órától, a KISZ szervezésében kispályás labdarúgás. Sportműsor HALFOGÓVERSENY A SÖTÉTVÖLGYI HORGÄSZT0NÄL Évek óta folyik a barátko- zás a jugoszláviai bezdáni és Tolna megyei sporthorgá­szok között. E barátkozás minden évben visszavágós halfogóversenyben is meg­nyilvánul. A hagvományos horgász­barátság továbbfeljesztése érdekében 1977-ben a Tolna megyei Tanács elnöke ván­dorserleget adományozott, amelyet akkor a Tolna me­gyei I. B. csapata nyert. Az idén először Bezdánban mér­tük össze erőnket, ahol a MOHOSZ Tolna megyei I. B. csapata lett az első. A vissza­vágás 1978. szeptember 24-én, a szekszárdi szüreti napok egyik programjaként történt. öt csapat versenyzett a sötétvölgyi parkerdő csóna- kázó-horgásztó partján. Azok az egyesületek vettek részt, amelyeket elért éves eredmé­nyeik erre méltóvá tettek. Az érdeklődés nagy volt. Fájlaltuk azonban, hogy a Bács megyeiek nem jelentek meg. A háromórás verseny ered­ménye : Csapatversenyben első lett a Paksi HE, megelőzve a Du- naföldvári HE és a Tolna megyei I. B. válogatott csa­patát. összesen a 25 verseny­ző mintegy 16 kg halat fogott. Egyénileg legjobbak vol­tak: 1. Pálfi József (Paks) 7395, 2. Horváth János (Du­naföldvár) 2161, 3. Széles Zoltán (Paks) 1861 ponttal. Az ifik közül Horváth János 2161 pontos eredményével lett az első. A versenydíjakat dr. Szabó- pál Antal, a Tolna megyei Tanács elnöke adta át. A vándorserleget másodízben a Tolna megyei I. B. váloga­tottja nyerte, mivel mind Bezdánban, mind Sötétvölgy­ben jobb eredményt ért el, mint a Saran Sporthorgász Egyesület. A házigazda a Szekszárdi Közalkalmazottak HE volt. Kiváló szervezőmunkával, magyaros vendéglátással já­rult a sporthorgászbarátság elmélyítéséhez. A sötétvölgyi tó kitűnő tó lesz, nemcsak pontyot, hanem különféle ke­szegeket is lehet fogni. Ke­vés a keszeg, ezért érdemel dicséretet az a jugoszláv ver­senyző, aki hat keszeggel irat­kozott fel az eredménylistára. Az idei versenyeken a Tol­na megyei horgászok közepe­sen szerepelnek. A verseny­csapatuk előrelépését az a tény is hátráltatja, hogy egyesületeink nem foglalkoz­nak a versenyekkel. így az intézőbizottság nemigen tud válogatni. A halak telelésre készül­nek. Mohóbban esznek. A szeptember, október még ki­váló, eredményes horgász­napokat hozhat. Sőt, novem­berben fogható még a köz­kedvelt ponty és a süllő. Csu­kára nem biztatom a horgász­társakat, mert kevés van be­lőle. BÄRD flórian Vannak, könyvek, amelyek bármilyen érdeklődésűek is vagyunk nem hiányozhatnak könyvespolcunkról. A lexiko­nok, szótárak, enciklopédiák sorába tartoznak az útiköny­vek is, különösen saját orszá­gunkat, hazánkat bemutató, ismertető kézikönyvek. A Me­dicina Kiadó — Panoráma szerkesztősége hatodik át­dolgozott kiadásban jelentette meg a Magyarország útiköny­vet. A Magyarország úti­könyv több mint útikalauz, sűrítve benne van minden, amit hazánkról, tájegysége­inkről történetileg, néprajzi- lag, műemléki vagy földrajzi vonatkozásban tudnunk kell. A Mohács utáni félszázad történelmének kutatása — Nemeskürty István emlékeze­tes könyve után — az érdek­lődés homlokterében áll. Nagy László, az ismert törté­nész, kinek Bethlen Gáborról szóló könyve (Akadémiai Ki­adó) emlékezetes sikere volt, most az ezer sebből vérző, há­rom részre szakadt ország belső életének egy szeletét, a végvári vitézek halhatatlanná vált életét, nyomorúságát, di­cső harcait írta meg új köny­vében egészen a mohácsi csa­táig. A XVII. században vesztett már mítoszából, jelentőségé­Szekszárd: Káhl Ildikó, Gróf Pál u. 11. Tel.: 12-823. Szombat, vasárnap kivételé­vel mindennap délután 17 órától. A hét minden nap­ján egész napra vállal fel­ügyeletet: Boros József né, Klapka Gy. u. 9. Vincze Ágnes (Mészáros L. u. 7. I. em. 1.) délután 5-től vállal ügyeletet szombat és vasárnap kivételével. Állandó ügyeletet vállal Tóth Sándorné Szekszárd, Toldi u. 10. II. e. 16. Böhler Jánosné Szekszárd, Alisca u. 3. IV. e. 2. állandó ügyeletet vállal, szombat és vasárnap kivételével. Sallai Józsefné Szekszárd, Arany János u. 14. II. e. 4. állandó ügyeletet vállal. Dombóvár: Az Apáczai Csere János Egészségügyi bői a végvári vitézség. A lo­vagtól a vitézen át a szegény- legényekig tart az út, amelyet a magyar társadalom e sajá­tos rétege bejárt. Tagjai kö­zött voltak főurak és jobbá­gyok, kisnemesek és parasz­tok — történetükben van mí­tosz és keserves valóság, a mai szemléletben lekicsinylés és túlértékelés. Hogyan s mi­ért is lett vitézből szegény- legény? Erre ad választ Nagy László A végvári dicsőség nyomában című művében. Sok tanulmány, tudomá­nyos munka, népszerű fel­dolgozás látott napvilágot a náci tengeralattjárók elleni láthatatlan küzdelemről a II. világháborúban. Érdekes, hogy a tengerfelszíni csaták története kevésbé feldolgo­zott. Szovjet, angol, amerikai és norvég tengerészek, repü­lősök, viaskodtak a Bismarck, Scharnhorst majd az óriási Tirpitz hadihajókkal, Hitler tengeri uralmának sötét fan­tomjaival. A csehszlovák had­történész Milos Hubacek iz­galmasan írja le a Lángoló óceán című könyvében e hí­res tengeri ütközeteket, s ál­lít benne örök emléket a szö­vetséges tengerészek, repülő­sök és a norvég ellenállók hősiességének. (Kossuth Könyvkiadó — Zrínyi Könyv­kiadó.) Szakközépiskola II. éves ta­nulói a hét minden napján 14—18, illetve 18—21 óráig. Jelentkezni lehet: Tárnái Mártánál, a KISZ városi bi­zottsága munkatársánál. Paks: Hampel Tiborné, Paks, Petőfi u. 11. a hét minden napján nappali fel­ügyeletet vállal. Tamásiban a Béri Balogh Ádám Gimnázium leány­tanulói látnak el pótmama­szolgálatot, 14-től 18; vagy 18-tól 20 óra 30-ig. Igényeket a Dám Szállodában Boda Erikánál kell bejelenteni, az igénybevétel előtt legalább három nappal. Pótmamaszolgálatunk to­vábbra is várja a megye te­rületéről mindazok jelentke­zését, akik gyermekek fel­ügyeletét vállalják, Fotó: Jantner János A strandolok elfogytak, a horgászok veszik birtokba a dombori strandot is. Pótmamaszolgáíat t

Next

/
Oldalképek
Tartalom