Tolna Megyei Népújság, 1974. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-15 / 190. szám

Kosárlabda Sió-kupa Bemutatjuk a részt vevő csapatok játékosait .Augusztus 18-án. vasárnap kez­dődik Szekszárdon a háromnapos nem-etközi Sió-kupa kosárlabda­torna, melyen hat csapat vesz rés'zt. Ezúttal bemutatjuk a csa- patokba.n szereplő játékosokat. A név után a születési évük. ma­gasságuk és zárójelben. hogy hányszor voltak válogatottak Bratislavai Lokomotiv: A csapat vezetője: Ing Kotuc Pavol, tech­nikai vezető: Foris Ján. Edző: ina Frimmel Richard. A csapat tagjai; Kisova Viera 1947. 1,66 (20), Maiáróva Miluse 195.1. 168. Bálá­zóvá Ka'-atina 19*5«. 177, privarova Jirj.na 1953, 193, (5), Bednarikova Olga 174.3. 166, Matiskova Éva 19"5 179. Zigmanova- Danica 1954, ICO. Hagarova Sona 1952. 182. Hur- tukova Zúzám 1954. 166. Cajova Zuzana 1932, 17-0. Janciarova Ha­ha 131« 175. Zemankova Zuzana 1954, 165. Backa Topola Topolcanka: A csapat vezetője: Jolié Stanko, szakosztályvezető: Kovac Dorge Edző: Kis Pere ne József. A csapat tagjai: Tokodi Erzsébet 19"4). 174. (3). Báfori Tbolya 1933. 166, Fo­dor Jolán 1.956. 177, Tóth Bagi Amália ifK3.6. 17«, (kerettag), Mir- kovic Zagorka 1956. 174. Kuzma- nov Mária 1954, 17«. Ivanisevic Kerékpár A Szekszárdi Szövetkezeti Sportkör kerékpárosai Győrben szerepeltek a dunántúli ország­úti csapatbajnokságon. A szek­szárdiak Szereplésével elégedettek lehetünk, a felnőtteknél és a ser­dülőknél az első. míg az úttörők­nél a harmadik helyet szerezték meg. Felnőtteknél Éppel, sallai, Schneider. Vanitsek összetételben szerezték meg az aranyérmet. A serdülőknél Halász és Pálinkás három perccel jobb eredményt ért el. mint a Budapest-bajnok- ság győztes csapata. A szekszár­diak II. csapata a serdülő kate­góriában 6. helyen fejezte be a versenyt. Az úttörőknél a Pécsi Sportiskola mögött végeztek -a szekszárdiak Brozovácz. Halász, Nagyemyei összeállításban. Augusztus 18—19—30-án. Szol­nokon a, Békéscsaba—Szeged út­vonalon tartják a tiszántúli or­szágúti körversenyt. A háromna­pos. 415 kilométeres távon Szek- szárd szeneit Éppel, Halász, Pá­linkás, Sallai, Schneider és Va­nitsek képviseli Ángya 1967. 171, Slingár Lenke 195ö. 18-2. Baiic Gordana 1957, 188, ördög Éva 1956. 181. Bucuresti Rapid: A csapat ve­zetője: Teodorescu Gim, a csapat technikai vezetője: Ivanovici Ele­na. a csapat edzője: Ferenc Éva. A csapat tagíai: Suliman Borina, 19'0. 100. (1-30), Gru Maria 1957. 173, Pe*rea Stella 1953. 176., Jean Fi-na l9t-7, 137. Gaescu Maria 1950. 176. Csikós Mária 1954, 137, (20), Tali Stefans 1952. 173. (35). Oan- cea 195«. 177. Bosco Gabriella 1947. 175, (89), Raoovita Anca 1939. 175, (WO), Vasileseu Irina 1047, 175, (75), Stefan Neluta 195«, 165. Voivodina Novi-Sad; A csapat vezetője: Erdélyi Dezső, techni­kai vezető: Grbic Maja Edző: Gaél Ferenc. A csaoat tagiéi: Cving Spomenka 1956. 170. (5 if;>). Schmidt Gertruda if>"6. 170. (6 ici). MLskovic Draginja 1949. 17«, Milankov Marija 1954. 170. Pav- kov Gordana 1905. 180, G?ál Irén 19“0, 1R2. (53). Schremce^dc Or>T'­d-na K'sq. 137. So-g Ton1-’-*» l'1"'7. 178. Karadz'- P;íana 1057, 173. Víeh Ilona 19"1. 179 (9 ifi). Rot­barth Nada 1956, 186, (23 ifi). Budapesti Spartacus; A csapat vezetője: Szatmári Ede szakosz­tályelnök. technikát vezető: Hor­váth Miklós szakosztályvezető. Edző: ifj. Gyimesi János A csa­pat tagjai: Bayer Judit 1954. 174, Kiss Mária 194«, 17«. Herbert Di­anna 1933. 181, (21), Molnár Györ­gyi 1955. 136. (ifjúsági válogatott). Borka Ágnes 1959. 175, Varga Mária 1949, 179. Kakucsi Rita 1956, 181. (ifiválogatott), Mihalovics Gabriella 1954, 174, Kása Katalin 1957, 183, Vertetics Györgyi 1953, — Felszabadulási kupa Szekszárdi Dózsa—Máza-Szászvár 4:2 (2:2) 164. (19). Cseh Zsuzsa 1950, 170, Feremczy Bea 1957, 178. Szekszárdi Vasas: Szakosztály­vezető: Turányi László, intéző: Hegyi Levente. Edző: Buttás Pál. A csapat tagjai: Vecsési Klára 1957. 1G9. Götz Erzsébet 1957. 169 Falvai Mária 1940. 173. Binder Mária 1954. 171. Sabián Zsuzsan­na 196*4, 172, Eszterbauer Julia 1956, 170. Skoda Erika 1953. 174, Kutas Anna Mária 1957. 168. Csu­ka Katalin 1057. 1«5, Sáfrány Edit 1954. 170, Mechtl Anna 1951 IT'S. Marth Ildikó 1957. 170. A Backa Topola Topolcanka augusztus 6 óta Szekszárdon tar­tózkodik. alapoz, a csapat fe­gyelmezett és kitűnő rendszert játszik. Kisferenc József ismét átvette a csapatnál az edzői tiszt séget, aki szakmai tudását jól tudja kamatoztatni. A Bucuresti Rapid tíz alkalom­mal nyert román bajnokságot A csapat tagjai viszonylat idősek, de sokszoros válogatottak. ami többek között rutinban is jelent­kezik. Annak ellenére, hogy e«lső f^ben vesznek r*szt a Sió-kunán. Ők az egyik esélyesek, és egyál­talán nem lenne meglepetés, ha a döntőt ők játszanék. Vojvodina Novi-Sad. már két éve részt vett a Sió-knpa tornán. Azó* a a megfiatalították a csa­pa főt. a -Jugoszláv csanat kétszer sí vert bajnokságot. Fzút+oi hiány­zik a csapatból v&f»°f Mária,. ar~i u-^yan az olasz GEAS-bói ismét vir-zakeriiÄt klubiéba, de a szek­szárdi torna időpont-iában az Fúrón-ron vesz részt a jugoszláv válogatottal A Bratislavai Lokomotiv har­madszor vesz részt a Sió-tornán. Két éve ők nyerték él a kupát. A „csehszlovák b* nok^á«ban ta­valy csak az ötöd:k helyen vé­geztek. mert fiatalokat építettek a csapatba. Fiatalításuk 1ól sike­rült. és azt remélpp homr sz| idén a csehszlovák bajnokságban az első három között végeznek A szelm-árdi ko^árlabdatorna szín- von^láf feltétlen emelik szerep­lésükkel. A Btidanec+j .Spartacus a tava­lyi torna győztese. A tavalyi c«a- natbói ezúttal rmm szerepel Fo- Tiérné. va.lamint Ki~s Lenke. az iil óbb i a mar var válogatottal uta­zik az Éu'n6pa-bainoksá.rtra. A csanat edzője ifi. Gyim^i .Táncs. bízik abban. ho«rv az idAn ismÄ+ övék lesz a Siódn’pa Az edző oniimí^musán.av a? az oka, hogv több ifjúsági játékos áll rendelkezésére A Szekszárdi Vasas egyhetes táborozás után heti ö4- edzAer,el készül az NB IT. raitjá^a. vala­mint — nem utolsósorban — a Sió-kuna küzdelem sorosa tára. Annak elkentére. hogy Ők az egyetlen NB Il-esek, szeretnének mind-on csapat ellen olyan takti­kát kidolgozni, ellenszert találni hogv even rangú ak léhe^^mek. A szekszárdiak testmagassága a legalacsonyabb a tornán részt vevő csapatok közül, és ezt a h’átránvt csak f^gv^lm^zett játék­kal tudják csökkenteni. A hét 11-e HertelendI (Domb. Spart.) Fenyvesi Ú, (Fadd) Stölkler (Kisdorog) Vida Bíró Domb. Spart.) “Baranyai (Simontornya) Farkas (Nagymányok) (Zomba) Győrfi (Kisdorog) Kiss I. (Fadd) Deixler (Bonyhád) Tóth n. (Bátaszék) Tartalékcsapat: Dunai (Paks) — Szalai (Bátaszék), Havasi IT. (Tolna), Hídvégi (Bölcske), Bakos (Domb. VSE), Gödrei (Tevel). Hosnyánszki (Domb. VSE), Simon (Szedres), Dobos (Sz. Vasas), Varga (oBnyhád), Lőrinc (Bölcs ke). Területi ifjúsági labdarúgás Az MLSZ megbízásából ismét a Baranya megyei szövetség ren­dezi az ifjúsági területi labdarú­gó-baj nokságot. melyen Zala, So­mogy, Baranya és Tolna megyei csapatok vesznek részt. Jerabek Jenő, a Szekszárdi Dózsa ifjúsá­gi csapatának edzője az ifjúsági bajnoksággal kapcsolatban a kö­vetkező tájékoztatást adta. — Szeptember 8-án kezdődik a területi ifjúsági bajnokság, me­lyen a következő csapatok vesz­nek részt: FMSC. Zalaegerszegi TE. Nagykanizsai Olajbányász, Komlói Bányász. Kaposvári Rá­kóczi. Pécsi VSK, Máza-Szászvári Bányász, Siófoki Olajbányász. Vé- méndi Tsz SK, Szigetvári VSZSE, Kaposvári Vasas. Pécsi Sportisko­la, valamint a Szekszárdi Dózsa. A bajnokságban azok a játékosok szerepelhetnek, akik 1956, szep­tember 1. és I960, augusztus SU között születtek. A mérkőzések játékideje kétszer 46 perc. Vala­mennyi mérkőzést vasárnap dél­előtt kall a csapatoknak lejátsza­ni A Szekszárdi Dózsa sorsolá­sa. Szeptember 8: ZTE—Szekszár­di Dózsa. Szeptember 15: Szek­szárdi Dózsa—Kaposvári Rákóczi.' Szeptember 22: Komló—Szekszárdi Dózsa. Szeptember 29: Szekszárdi Dósza—Nagykanizsa. Október 6: Véménd—Szekszárdi Dózsa. ok­tóber 13. Szekszárdi Dózsa—Pécsi Sportiskola. Október 29: Siófok-— Szekszárdi Dózsa Október 273 Szekszárdi Dózsa—Szigetvár. No­vember 3: FMSC—Sekszárdi Dó­zsa. November 10: Szekszárdi Dózsa—FVSK November 17: Má­za-Szászvár—Szekszárdi Dózsa. November 24: Szekszárdi Dóssá— Kaposvári vasas. j Ökölvívás Nagy küzdelmek a megyei körversenyei! Bonyhádon, a cipőgyár kultúr­termében tartotta meg a megyei ökölvívó-szakszövetség a megyei serdülő és ifjúsági körmérkőzé­ses bajnokság nyolcadik forduló­ját, amely küzdelmes mérkőzé­seket hozott. Egyénileg Lipinka F. és Tokai Gy. (Szekszárd.), Szu- jó és Lipinka L. (Bonyhád), és Horváth L. (Tolna) nyújt? tt jó teljesítményt. Kiemelkedő mér­kőzések voltak a Szekere/* (Dom­bóvár)—Fritz (Tolna) és a Gancz- ler (Bonyhád)—Gál (Tolna) pá­rok. Részletes eredmények (elölállók a győztesek) : Tokai Gy. (Szek­szárd)—Szalai (Paks), Lipinka F. (Szekszárd)—Lisztma jer Á. (Paks), Horváth L. (Tolna)—Botos J. (Bonyhád), Böhler J. (Szekszáíöf —Gazsi F. (Bonyhád), Ganczler M. (Bonyhád)—Gál J. (Tolna), Li­pinka L. (Bonyhád)—Orsós J- (Tolna), Szujó J. (Bonyhád)—Ba­lázs K. (Dombóvár), Palkó A. (Bonyhád)—Virág Zs. (Dombó­vár), Sziklavári D. (Dombóvár)— Zsilka L. (Bonyhád). Döntetlenül végződött mérkőzések: Szekeres J. (Dombóvár)—Fritz F. Tolna, Solt J. (Paks)—Koppendorfer Gy. (Szekszárd), Kertész J. (Tol­na)—Miklós I. (Bonyhád), Berki E. (Paks)—Ruff F. (Paks), Bordi K. (Szekszárd)—Szujó L. (Bony­hád). A versenyen működő bírók: StH micz A., Orosvári J., Miklósi A* Mestyán Á„ Oláh M., Tauth «L Egyed Lehel mint intéző A két dombóvári csapat sikeres rajtja után nagyon megnőtt az érdeklődés. Több mint 500 néző volt kíváncsi szombat délután a Szászvár, 200 néző. Vezette He­gedűs. Sz. Dózsa: Pólyák, Fodor, Vágó, Micskó, Simon, Somodi, Lubastyik, Mezei, Szentes, Frep- pán, Pusztai. Csere: Német. Má­za-Szászvár: Szulics, Kólya, Kor- ponai, ßoez, Pataki, Molnár, Ti- szicky, Horony, Róth, Stemler, Tóth. Csere: Zsíros. A 18. percben Mézei Szentes elé játszott, aki két lépést vezette a labdát, és a hálóba lőtt. 1:0. Tíz perc múlva Simon és Vágó közö­sen fellökte Tiszuckyt, melyért a játékvezető természetesen ll-est ítélt. A labdát Róth rúgta a há­lóba. 1:1. A következő percben Mezei szabadrúgása centikkel ment kapu mellé. Ebben a játék­részben mindkét részről különö­sen sok volt a szabálytalanság. A 32. -percben Freppán—Mezei— Freppán adogatás után az utóbbi szép gólt lőtt. 2:1. Hat perc múlva Tóth a bal szélen őrizetle­nül maradt, és a már kimozduló Pólyák sem tudta megmenteni hálóját a góltól. 2:2. ' A szünetben Kormos edző in­tézkedett: Micskót Németh vál­totta fel. A hatodik percben a kitünően játszó Szentes elől csak szögletre tudtak menteni a hazai védők. Két perc múlva Freppán szabadrúgása szállt kapu fölé, majd 10 perc eseménytelen játék után Szentes kiugrott, de beadá­sát Németh kapu fölé fejelte. Az ellentámadást a Dózsa védelme csak nehezen tudta tisztázni. Két perc múlva Molnár lövését véd­te Pólyák, majd Róth szabadrú- sága szállt fölé. Ezekben a per­cekben a bányászok támadtak többet, Stemler fejelt, majd Pa­taki lőtt, .de egyik helyzetből sem lett gól. A 30! percben Me­zei 30 méterről küldött nagy ere­iitnni»I 1974. augusztus 15. jű lövését Szulics jó érzékkel szögletre tisztázta. A beívelt lab­dát, melyet Freppán lőtt, Szentes fejelte a hálóba. 3:2. A befejezés előtt 3 perccel Pusztai szabadrú­gásból állította be a végered­ményt. 4:2. Sok durvasággal tarkított mér­kőzésen a nagyobb rutin érvé­nyesült. A bányászok az utolsó negyedórában visszaestek. Jók: Vágó, Pusztai, Simon, Szentes (a mezőny legjobbja), il­letve Kólya és Molnár. A következő forduló játékvezetői: Báta—Sz. Vasas: Korvicska (Ba- ráth, Tóth), Bátaszék—Fornád: Ritzel (Króm-er, Kerekes), Szed­res—Simontornya: Paplauer (Alt- vater, Csordás), D. Szöv. SE— Nagymányok: Bogos (Varga E., Sipőcz), Fadd—Kisdorog: Derner (Láng, Szinger), Tevel—DVSE: Király (Lugosi, Haaz), Paks—Tol­na: Schneider (Berkes, Kiss I.), Tamási—Zomba: Kiss F. (Keller, Pataki), Bonyhád—Bölcske: Far­kas A. (Váradi H., Molnár). Százhúsz fiatal vett részt vasárnap Domboriban a Szekszárdi KSE kajak-kenu D típusú versenyén. A versenyzők egy csoportja, célba érés után. vasutascsapat első hazai mérkő^ zésébe. A nagymányoki formát a hazai együttes nem tudta átmeu? tend a szombati napra. A találko­zó mindvégig csak a közepes színvonalon mozgott. Az I. félidő­ben a dombóvári együttes meg-, érdemeit vezetés ellenére kihagy­ta a kínálkozó gólszerzési lehe­tőségeket, így aztán a n fél­időben inkább csak görcsös aka­rás jellemezte a hazaiak játékát*' mely bizony elég eseménytelén volt. a hazai tudósítónak nehéz volt mit feljegyezni erről a fél­időről. Bíró kiállítása miatt 10 főre fogyatkozott hazai csapat az utolsó tíz percben már az ered­mény tartására törekedett, amely parázs hangulatban zajlott le. A vasutasok ki szádján Egyed Lehel egykori DVSE-játékos, a csapat újdonsült intézőle dirigál­ta a fiúkat. Galambos István ed­ző távollétében. Egyed Lehelt nem kell bemutatni a megye közönsé­gének. hiszen amikor eltávozott Dombóvárról, a győri MÁV DAC csapatában szerepelt, majd éve­ken át a MÁV DAC szakosztály­vezetője volt. Több év után 1ött vissza Dombóvárra és örömmel vpTlait tisztséget a szakosztály­nál. Kedves színfoltja volt a mérkőzésnek, amikor cserét ha­tározott el Egyed Lehel és a lecserélt játékosokkal kezett fo­gott. a közönség oedig .megtaokol­ta a két hazai játékost, úgyszin­tén a kisdorogi Domokost is. — Gaái — mozi DUNAFÖLDVÁR: Ki van a to­jásban. (Magyar film.) DOMBÓVÁR: La Mancha lovag­ja. (Amerikai—olasz film.) PAKS: A törökfejes kopja. (Ma­gyar film.) Du.: ördögcsapat. SZEKSZÁRD PANORÁMA : Kon­cert szólópisztolyra. (Olasz film.) (Felemelt helyárral.) De.: Elefántkirály. TAMÁSI: Anna és a farkasok. (Spanyol film.) (16.) TOLNA: Idegen arcok. (Ma­gyar film.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom