Tolna Megyei Népújság, 1972. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-29 / 203. szám

* * GÀRAZS eladó Szekszárd, Tart- sày B,2. fszt. 1. 18 óra után. (436) KÖTŐDÉSEK FIGYELEM ! Bon­tani való fehér műszál fonal na­gyobb tételben kapható. Aszalayné Szekszárd, Perczel Mór u. 36. „ ________________________________(458) R ADIATOR 500-as, cseh import, még használatlan állapotban, 216 tag, kedvezményes áron eladó. Szekszárd, Arany D., Tartsay V. U. B/4. _________________(180) P INCEHELYEN eladó három szo­ba, konyha, kamrás családi ház mellékhelyiségekkel. 2000 négyszög­öl telekkel. 1000 négyszögöl telek leválasztva is eladó. Megtekinthe­tő szombaton és vasárnap. Vasút­állomáshoz közel. Cím: Pőcz Já- nosné. Pincehely, Dózsa G y u. 54. Tüzép mellett.______________(305) KERTES kétszoba-üsszkomfor- tos, szuterénos VILLA eladó. Két hónapon belül beköltözhető. „Szép kilátás 77119” jeligére szekszár­di hirdetőbe.____________________(455) K ERESEK megvételre 2 esetleg másfél szobás OTP- vagy szövet­kezeti lakást. „Szekszárdon 77101” jeligére a hirdetőbe.___________(467) 16 db. egészséges MÉHCSALÁD teljes felszereléssel olcsón eladó. Bonyhád, Árpád u. 47._________(459) MENYASSZONYI ruhák kölcsön­zése Dombóvár, Kölcsey u. 16. Állomástól első buszmegálló. (188) KÉT, jó állapotban levő szüre­telőkád. 20 és 13 hektoliteres el- adó. Mórágy. Petőfi u. 63. (417) A Bonyhádi Költs égvetési Üzem bonyhádi munkahelyre felvesz vízvezeték-szerelőt és hidegburko­lót. Jelentkezés: Bonyhád. Szé­chenyi tér 7. (483) JO állapotban lévő 1300-as P. FIAT eladó, Szekszárd, Ezerjó u. 1. _______________________________ (506) 11 ÉVES gyakorlattal, fejőmesteri vizsgával rendelkező tehenész el­helyezkedne tsz-be, vagy gazda­ságba. Lakás szükséges. Leveleket Szép lakás” jeligére szekszárdi hirdetőbe. (505) GARÄZS KIADÓ. Szekszárd. Mi­kes u. 6. (504) CU SKODA MB 1000 eladó. Ér­deklődés dr. Horgász, Szekszárd, Kórház. (502) KÉTSZOBA komfortos házrész, kerttel eladó. Dombóvár. Petőfi u. 14-______________ (500) D OMBÖVAR-alsón 231 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni: Schmieder György, Dombóvár. Arany J. tér 8. ______________L____________________(«4) S IMSON kismotorkerékpár — lábbehajtós — eladó. Mözs. Bartók Béla u. 6. (514) SZURETELÖKAD » hektós eladó. Szekszárd, Folláck 47. délután 5 után. (401) MOTORKERÉKPÁR 250 Csepel olcsón, jó állapotban eladó. Szek­szárd. Polláck 47., délután 5 után. (401* BÖHM klarinét és Zsuzsi kézi kötőgép eladó. Szekszárd, Beloian­nisz u. B/L Hl. lépes. 1/2» (486) A rádió és a televízió műsora KOSSUTH RADIO 8.18: Régi hangszerek világa. V. rész. (Ism.) 8.35: Harsán a kürt­szó! 9.19: Rossini: A sevillai bor- bély. Háromfelvonás os opera. 11.50: Magyarországi délszláv nép­dalok és néptáncok. 12.35 : Melódia- koktél. 13.45 : Törvénykönyv. Épí­teni akar? II. rész. 14.00: Hidas Frigyes: Régimódi ének — kantá­ta. 14.06: A VDK kultúrájának hete. (Ism.) 14.50: Éneklő ifjúság. 15.10: Az öt karika jegyében. 15.15: Népszerű fúvósátiratok. 15.Í8: Be­mutatjuk új felvételünket. 16.05: Petőfi-kalendárium. 16.11: Az élő népdal. 16.21: Szilvesztertől — az új kenvérig? 16.29: Könnyűzenei híradó. ' 17.05: Az öt karika jegyé­ben. 17.10: A históriák forrásánál. (Ism.) 17.25: Közvetítés a XX. nyá­ri olimpiai játékokról. Kb. 22.20: Ázsiai arcképcsarnok. 0.10: Harold ©peráiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Szabó Ferenc: Föltáraadott a tenger — oratórium Petőfi Sán­dor verseire. 9.03: Táncdalok. 9.18: Színes népi muzsika. 9.53 : Köny­vek. tájak, emberek... 10.00: Köz­vetítés a XX. nyári olimpiai já-. tékokról. 17,23: Mark Rejzen és tillv Poas énekel. 18.10: Holnap közvetítjük... 18.30: A Szabó-család. 19.00: Operettrészletek. 19.40: Fú­vósdarabok. 20.25: Uj könyvek, (ísm.) 20.28: Szimfonikus művek.. 21.24: Gondolat. A Rádió irodalmi topja. 22.00: Népi zene. 22.40* Hanglemezgyűjtők húszperce. 23.15: öt karika jegyében. 23.20: Za- latnaÿ Sarolta és a Locomotív GT felvételeiből. URH 16.05: Geszty Szilvia énekel. 16.30: Ezek a hölgyek. 17.00: Haydn: D-dúr szimfónia. ,,Az óra1' 17.34: A dzsessz kedvelőinek. 18.10: Napköve. Octavio Paz költeménye. 18.£3: Schönberg-művek. 19.27 : Öperarészletek, 20.05 : A Stúdió 11 játszik. 20.44: Szalma krisztus. Rá­diójáték (Ism.) 21.24? Hangfelvéte­lek felsőfokon. MAGYAR TV 16.13: Hírek. 16.30: XX. nyári olimpiai játékok (Színes). Ököl­vívás. Röplabda, női, Magyaror- ■zág—Koreai Köztársaság. Gyep­labda. Vízilabda. Kerékpár. Úszás, labdarúgás : Magyarország—Brazí­lia. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv­híradó. 19.55; Hét tenger. V. rész: Karib-tenger. 20.45 : Hello, Dopy ! Román rajzfilm. 20.35: XX. nyárt olimpiai játékok (Színes). Torna, férficsapat szabadon választott gyakorlatok. Súlyemelés 60 kg-ig. Öttusa, lövészet. Sakk-matt. Be­számoló a Fischer—Szpasszkij vi­lágbajnoki döntőről. 23.15: Tv­hiradó — 2. kiadás. n. (KÍSÉRLETI) MŰSOR 19.15: XX. nyári olimpiai játékok (Színes). JUGOSZLÁV TV 16.00: Kosárlabda: Jugoszlávia— Portoríkó. 17.30: Magyar nyelvű tv- krónika. 18.30: Harminc nap a tu­dományban. 19.13; Tartalékosok. — Humoros adás. 19.45: Rajzfilm. 20.4t): Válogatás külföldi tv-köz­pontok műsoraiból. 21.25: Marcus Veibi. — Filmsorozat. 22.15': A Montparnasse csibésze. — Zenei szórakoztató adás. 22.3»! Müncheni olimpia: kajak-kenu. 2. műsor: 17.20 :Miincheni olimpia: úszás- közvetítés. 19.0C : .Szabadgyakorla­tok, és súlyemelés. OSZTRÁK TV 8.30: összeállítás a? olimpiai já-. tékok előző napi eseményeiről. 12.20: Közvetítés Münchenből az olimpiai játékokról. 19.30: Tv-hír- adó. 20.26: Az olimpiai játékok közvetítésének folytatása. 23.00: Tv-híradó. 2. műsor: .17.30: összeállítás az olimpiáról. Ï8.25: Jó éjszakát, gyerekek! 18.30: Osztrák képek. 18.45: Riportműsor. 19.30: Tv-híradó. 20.00 : Királyi ba­jor járásbíróság. Filmsorozat. 20.26: Kikötő ködben. Film. 21.50:- Tv- híradó. Esti kiadás. MOZI BONYHÁD : Murphy háborúja. (Angol film.) DOMBÓVÁR : A Zeppelin. (An­gol film.) PAKS : Jöjjön el egy kávéra hoz­nánk. (Olasz film.) 18. (Felemelt helyárral.) SZEKSZÁRD: Egy nyomozás so­rompói. (NDK-fllm.) TAMÁSI; Noszty fiú esete Tóth Marival. (Magyar film.) TOLNA: Osceola. (NDK-fllm.) (?W> Dolgozókat főtte»a A Lőrinci Fonó felvételi hirdet 15 éven felüli lányok részére! A betanulási idő 1 hónap. Kereset: 1700—2100 Ft a betanu­lás után. Vidéki lányok részé­re szállást biztosítunk. Cím: PIV. Lőrinci Gyár Budapest, XVIIT. Gyömrői út 85—91, (17) HARKÁNYBAN ÉPÜLŐ TÁRSASÜDÜLŐBEN lakrészek előjegyezhető!« a pécsi 2. sz. ügyvédi Munkaközösségnél. Pécs, Kossuth u. 22. Kérjen díjtalan tájékoztatót! (IC) Mélységes fájdalommal tudatjuk minda7.okkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy a drága férj, édesapánk, nagyapa és dédapa id. VECSEI JÓZSEF életének 71. évében 1972. aug. 27-én, türelemmel viselt szenvedés után el­hunyt. Temetése 1972. aug. 30-án délután 4 óra­kor lesz a szekszárdi új­városi temetőben. Gyászoló család (497) A BNV-n mutatták be a D—732.08 típusú, magas­nyomású ipari és csatornatisztító felépítményes járművet. A gépkocsit Csepelen gyártják, a felépítményt a Woma-cég szállítja. A korszerű berendezés maximálisan 500 aímoszfé- rás vízsugárral alkalmas épületek tisztítására, csatornák fel­újítására. Különleges kiegészítő berendezésével kis nyomás sál akár betoncsöveket is vág hat. (MTI foto — Bara István felvétele — KS) këzlemétiya s Felemeltük a vegyes pepsr begyűjtési árát 20 fillérről 40 fillérre! Újságpapír ára továbbra is t,— Ft kg (451) Újdonságok a Csepel Autógyárból A Csepel Autó'várban az év eleje óta új padlóvázüzem működik, ahol ■&», «karus 556-os cs Ikarus 180-as autóbuszok alvázait szerelik. Az idén 6400 — félig kész — autóbuszt szállítanak a kooperáló vállalat részére. Az új üzemrészben a padlóvázra kerül a motor, a fékrendszer és a kormánymű és így „saját lábán” gördülhet további szerelésre az Ikarus- ba a jármű. A Volán 11. sz. Vállalat dombóvári üzemegysége felvételre keres AUTÓSZERELŐ, AUTÓVILLAMOSSÁGI MŰSZERÉSZ szakmunkásokat. Jelentkezni lehet Dombó­vár Volán-üzemegység munkaügyi előadójánál. (515) Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy drága jó feleség OSZKAI LÁSZLÓNÉ sz. H. Szabó Mária 1972. augusztus 27-én el­hunyt. Temetése 1972. au­gusztus 30-án du. fél 3 órakor lesz a szekszárdi újvárosi temetőben. Gyászoló család (516) FËL MŰSZAKRA NYUGDÍJAS gépírónöt FELVESZÜNK. Bőrdíszmű. Szekszárd. (479) r-+

Next

/
Oldalképek
Tartalom