Tolna Megyei Népújság, 1969. április (19. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-04 / 78. szám

A rádió és a televízió ünnepi műsora PROGRAM PÉNTEK / KOSSUTH RADIO 8.10: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Magyar muzsika. 8.45: Nyúl Ist­ván kamaraegyüttese játszik, Zeke Gyula énekel. 9.00: Nemzet­közi rádiójáték-fesztivál — gyer­mekeknek. 9.53: Az MRT gyer­mekkórusa énekel. 10.05: Guiletta Simionato és Leonard Warren énekel. 10.52: A Munkásőrség Központi Férfikara énekel. 11.00: „A párttal, a néppel! 12.10: Tánczenei koktél. 12.55: Dsida Je­nő verse. 13.00: v Fischer Annie zongorázik. 14.19:' Színház-, film- és képzőművészet-kritika. 14.39: Lakatos Sándor népi zenekara .látszik. 15.08: Két asszony vissza­tekint. Riport. 16.08: Szólista­parádé. 16.37: Schubert: Hat Heine-dal. 17.05: Mérkőzések percről — percre. 18.00: Nép­dalok. 18.30: Bemutatjuk a Hang­lemezgyártó Vállalat új felvéte­leit. 19.10: 139—660. A Magyar Rádió automata közönségszol­gálata. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Kamarazene. , 8.00: Nép­dalaink nyomában. 8.20: Ritmus­turmix. 8.47: Mai költők verséi. 9.00: Csajkovszkij-művek. 10.00: Ez is, az is 120 percben. 12.00: Wilhelm Backhaus két Beetho- ven-szonátát zongorázik. 12.30: Közvetítés az Egyetértés—Csepel bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. 12.49: A Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének énekkara énekel, vezényel: Pödör Béla. 13.00: Nótacsokor. 14.00: Tánc­zene. 14.33: Tűzálló Pál. 15.10: Művészlemezek. 16.05: Mérkőzé- sep percről percre. 16.50: Sztereo rádió. 18.05: Szkrjabin és Mahler- művek. 18.30: A Jóka ördöge. 19.07: Rossini: A szevillai bor­bély. 22.14: Tánczene. 23.10: Szimfonikus zene. MAGYAR TV 9.01: Csak gyerekeknek. 9.35: A legendás 12-es. 10.00: Hűség a néphez — hűség' a párthoz! 11.30: Figyeljetek! Indul az adás. Mű­sor a tv-ről. 12.00—13.00: Mester­művek. 15.50: Telesport. Szom­bathelyi Haladás—Újpesti Dózsa. 17.55: Valahol Európában. 19.40: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Irta, aki mondja. 22.00: ..Fiatal vagy, szertelen. . 22.25: Tv­híradó. 2. kiadás. Színes műszaki kísérleti adás: 18.00—19.00: Harmónia. — Tojás. — NDK bábfilmek. Üvölt az akarat. Az Alekszandrov-együttes műsorából. Ismétlés: 21.00—22.00. JUGOSZLÁV TV 16.45: Magyar nyelvű tv-szemle. 18.15: A dal. és a katonák. 18.45: A Baruh-.testvérek kórusa. 19.00: A kultúra • ma. 20.35: Kvíz — VI. 22.00: Maigret felügyelő. OSZTRÁK TV 18.20: Jó éjszakát, gyerekek! 18.25: Osztrák képek. 19.30: Tv- híradó. 20.06: Sporthírek. 20.10: Goya. (II. rész). Tv-iáték. 21.45: Koncert Bach-művekből. 22.05: Tv-híradó. SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: Népi zene. 9.40: Uj opera­lemezeinkből. 10.08: Zeneszerzők a mikrofon előtt. 10.43: A Rádió lemezalbuma. 12.10: Rátonyi Ró­bert műsora. 12.55: Legkedvesebb verseiről beszél Szakonyi Ká­roly. 13.13: A San Remó-i le­mezek másik oldala. 13.53: Vár- konyi Endre írása. 14.03: Híres prímások muzsikája. 14.25: Uj Zenei Újság. 15.05: Van új a Nap alatt! 15.20: Csak fiataloknak! 16.05: Melis György legszebb fel­vételeiből. 17.05: Kozák Gábor József népi zenekara játszik. 17.34: Nagy mesterek — világ­hírű előadók. 19.52: A Rádió Dal­színházának bemutatója. Mágnás Miska. 22.lí>: Táncoljunk! 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Népdaljáték. 7.30: Bartók- művek. 8.00: Puccini operáiból. 9.00: Történetek egy régi zon­goráról. 9.40: Népművészek a mik­rofon előtt. 10.00: Honfoglalók között. 11.10: Slágerstaféta. 12.00: Schubert: Pisztrángötös. 12.40: Szép a világ. 12.51: Uj lemezeink­ből. 14.00: Mesejáték gyermekek­nek. 14.37: Aradszky László és a Tolcsvay-trió műsorából. 14.57: Népdalcsokor. 15.30: Értelmiségi terepen. 16.05—17.29: A hét mű­sorából. 17.29: Egy hatpennys fele. 18.05: Dombélen. Lajta Kál­mán „rádió játéka. 19.05: Vörös Kálmán népi zenekara játszik. 20.10: Rácz Aladár cimb almozik, zongorán kísér Rácz Aladárné. 20.29; Alkotóműhelyben. 20.46: A Berlini Rádió szimfonikus zene­karának hangversenye a Besan- coni Fesztiválon. 22.00: Könnyű­zene. 22.30: A Rádió Hangmúzeu- mából. 23.10: Orosz operákból. MAGYAR TV 9.01: Szünidei matiné. 10.15: An­golnák nyomában. 10.30: A tát­rai ősz. 11.15: A Magyar Tele­vízió első színes műszaki kísér­leti műsora fekete-fehérben. 16.15: Századunk. 17.05: a plakátművé­szet remekei. 17.25: Magyarázom a mechanizmust. 17.45: Hírek. 17.50: Vendégasztal. Falu-e még a falu? II. 18.20: Költészet. 18.40: A Tv jelenti. 19.25: Cicavízió... 19.35: 1 + 2. Show-műsor. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Molnár Ferenc: A testőr. 22.05: Tv-híradó. 2. ki­adás. 23.10: Jó éjszakát, felnőttek! JUGOSZLÁV TV 16.15: Egyedülállók. 17.00: Az írástudatlanság felszámolása. 17.45: Peregj, orsó. 18.15: Tv-játék gyer­mekeknek. 20.35: Szórakoztató zenei est közvetítése Nyugat- Berlinből. 21.35: A tigris foga­dalma. Játékfilm. OSZTRÁK TV 16.30: Gyermekműsor 6 éves kortól. 16.40: Walt Disney-film. 17.05: A bumeráng. (7. rész). 18.00: Heti magazin. 19.30: Tv- híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: A bécsi színház történetéből. (1. rész). 22.00: Tv-híradó. 22.20: Éj­szakai filmműsor. VASÄRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 7.28: Séta a bölcsőhelyem kö­rül. 8.05: Édes anyanyelvűnk. 8.10: Jó reggelt, vasárnap! 9.52: Az MRT gyermekkórusa énekel. 10.02: Fenyő István könyvszem­léje. 10.12: Nemzetközi rádió­játék-fesztivál gyermekeknek. 10.55: Angyalföldi- séta. Versek. 11.05: Híres külföldi karmesterek az MRT szimfonikus zenekara élén. 13.00: Tiszta szívvel. 13.10: Nó­ták. 13.30: Rádiólexikon. 14.00: Epi­zódok a párizsi opera történeté­ből. 15.08: Színházi magazin. 16.00: Faluról falunak — muzsikával. 17.05: Közvetítés a Vasas—MTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés II. •félidejéről. 17.50: Mária főhad­nagy. 18.02; Otto Klemperer és Bruno Walter vezényel. 19.11: Az Eurovízió dalfesztiválja Madrid­ban. 20.40: A magyar irodalom kincsesháza. 21.40: Szóbele Már­ta énekel, Balogh Elemér cim- balmozik. 22.15: Zongoraművek. 23.10: Apollinaire versei. 23.25: Eljegyzés lámpafénynél. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: A római katolikus egyház félórája. 7.30: Helmut Walcha ^a.ch-műveket orgonái. 8.00: Mis­ka bácsi lemezesládája. 8.30: Operakalauz. Verdi: Machbeth. *9.30: Idill a vonaton. Karcolat. 9.40: Szívesen hallgattuk. 10.55: Vasárnapi koktél. 12.20: Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.09: Prücsök. Mesejáték. 14.00: Táskarádió. 15.00: Arturo Toscanini lemezei­ből. 15.19: Hangjáték gyermekek­nek. 15.43: Könnyűzene. 16.05: Mit hallunk a jövő héten? 16.40: Rossini: Bruschino úr. 18.05: A Rádiószínház Múzeumából. Lum- páciusz Vagabundusz. 19.23: Bee­thoven: A-dúr gordonka—zon­goraszonáta. 20.10: Schubert: VII. szimfónia. 21.05: A leningrádi színház vendégjátéka elé. 21.15: Anna Moffo és Giuseppe di Ste­fan^ énekel. 22.00: A hanglemez- bolt könnyűzenei újdonságai. 22.20: Népdalok, népi táncok. 23.09: A XX. század zenéjéből. MAGYAR TV 9.56: Közlekedési műsor gyere­keknek. 10.10: Sakktanfolyam gyerekeknek. 10.35: Csak gyere­keknek. 16.00: Amerikai rajzfilm­sorozat. I. Az örökség. 16.25; Te­lesport. 18.00: Tudományos ma­gazin. 18.40: Tv-szőttes. 19.05: A világ térképe előtt. 19.15; Esti mese. 19.35: Vidocq. 20.00: Tv- híradó. 20.20: A második lövés. 22.05: Az érem harmadik oldala. 22.15: Tv-híradó. 2. kiadás. 22.25; Vidám show-műsor. JUGOSZLÁV TV 9.00: Magyar nyelvű adás. 9.30: Népi muzsika. 10.00: Földműve­lőknek. 10.50: Gyere, nőjünk. 11.35: Daktari. 12.25: Tv-ábécés- könyv. 17.30: Riport. 18.00: Do­kumentumfilm. 18.Í5: ,,A győze­lemig és tovább”. Jugoszláv film. 20.35: Egyedülállók. 21.20: Videofon. 21.35: Sportszemle, OSZTRÁK TV 15.45; Gyermekműsor 6 éves ».ortól. 16.25: A három kívánság. _yermekszindarab. 19.00: Tv­híradó. 19.30: Sporthírek. 20.15: Színházi köz/ctítés. 22.05: Tv­h.Yadó. 22.15: Filmkomédia. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: A hét előadóművésze: Wal­ter Gieseking. 8.45: Fesztivál gyer­mekeknek. 9.33: Pataky Kálmán énekel. 9.50: Szerkesztői üzene­tek. 10.00: Szivárvány. 12.10: Tánc­zenei koktél. 12.55: írók fóruma. 13.10: Nótacsokor. 14.00: Kedves lemezeim. 15.08: A Rádiószínház bemutatója: A bunda. 16.24: A Magyar Rádió és Televízió népi zenekara játszik. 17.05: Uj leme­zeinkből. 18.09: Részletek Kálmán— Gábor operettjéből. 19.08: A Rá­dió Kabarészínpada. 20.18: Ran­devú Korda Györggyel. 21.00: Wal­ter Gieseking két zongoraver­senyt játszik. 22.10: Táncoljunk együtt! 23.10: A kor embere. 23.25: Massenet operáiból. 0.10: Részletek Cahn-—Fain filmzenéjéből. PETŐFI RADIO 8.00: Verbunkosok, csárdások. 12.26: Leocavallo: Bajazzók. 14.10: Rusticus Imperans, avagy András kovács királysága. 15.01: Művész­lemezek. 15.45: A históriák forrá­sánál. 16.05: A Duna Művészegyüt­tes népi zenekara játszik. 16.30: Asszonybál — Szakmáron. 17.00: ötórai tea. 18.05: Közkívánatra! 20.10: Kamarazene. 21.00: Népi zenekarok műsorából. 21.30: Alek- szej Dnyeprov fantasztikus elbe­szélése rádióra. 22.00: Kórusok, hangszerszólók. 22.25: A hét elő­adóművésze: Walter Gieseking. 23.10: Könnyűzene. MAGYAR TV 9.55: Szovjet cirkuszfilm. li.OO: A Vénusz urai. II. rész. 16.38: Hal riport. 16.50: Irodalom — minden­kinek. 17.25: Hírnév nélkül. 17.45: Kedves verseim. 18.15: Szereposz­tástól a premierig. 18.55: Esti me­se'., 19.15: Jóestét, Moszkva! 20.35: Hírek. 20.40: Zárt tárgyalás. 22.20: Hírek. JUGOSZLÁV TV 16.45: Magyar nyelvű tv-szemle. 17.00: Az írástudatlanság felszámo­lása. 71.45: Tv-kertecske. 13.00: Kis világ. 18.20: A tudomány és mi. 18.50: Az ön slágere az idényben. 19.20: Tv-posta. 20.35: M. Kapor: ,.Ébredj fel Csipkerózsika”. 21.25: A zeneirodalom gyöngyszemei. 21.40: Kortársak. OSZTRÁK TV’ 15.30: Kamaramuzsika. 16.00: Gyermekműsor. 17.Q5: Ifjúsági mű­sor. 18.25: Jó.éjszakát, gyerekek! ]9.30: Tv-híradó. 19.56: Sporthírek. 21.35: Show-műsor. 22.30: Tv-hír­adó. KEDD KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Csajkovszkij-áriák. 8.43: Harsan a kürtszó! 9.18: Nóták. 10.05: Rádiójáték. 10.50: Zenekari muzsika. 12.30: ‘Melódiákoktól. 13.50: Mezőgazdaság-tudomány. 14.06: Kóruspódium. 14.16: Fesz­tivál gyermekeknek. 15.09: Rádió- iskola. 16.07: Verdi: Az álarcos­bál. 16.38: A képviselő és válasz­tókerülete. 17.05: Ázsia munkás- mozgalma. II. 17.20: Mai arckép- csarnok. 17.45: Szálasi naplója. VI. rész. 17.59: Könnyűzenei híradó. 18.29: A költészet hete. 18.43: Wal­ter Gieseking Debussy-műveket zongorázik. 19.25: A-Szabó-család. 19.55: Népdalcsokor. 20.27: Esti be­szélgetés. 21.00: Házimuzsika. Kb. 22.20: A jazz világa. 23.10: Voltaire jelenete. 23.40: Népdalok. 0.10; Operaáriák, PETŐFI RADIO 8.05: Operettrészletek. 8.43: Wal­ter Gieseking zongorázik. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.45: Ver­sek. 12.00: Conchita Supervia és Mattia Battistini énekel. 12.29: Tör­vénykönyv. 12.44: Francia kórus­muzsika. 13.05: Klasszikus balett­zene. 14.00: Kettőtől—hatig. . . 18.10: Élni tudni kell. 18.39: Ifj. Magyari Imre népi zenekara játszik. 19.00: A MÁV szimfonikusok hangverse­nye a stúdióban. 20.25: Uj köny­vek. 20.28: Részletek Frinl film­zenéjéből. 20.58: A Rádió Hang­múzeumából. '21.28: Slágerstaféta. 22.13: Uj felvételeinkből. 22.46: Fúvósesztród. 23.10: Szimfonikus zene. MAGYAR TV 9.00: A Tv politikai tanfolyama. (Ism.) 9.30: Szünidei matiné. JUGOSZLÁV TV 17.45: Rajzfilmek. 18.00: Bábjá­ték. 18.20: Telesport. 19.00: Népi muzsika. 19.15: Fiatalok a képér- nj'őn. 20.50: ,.Gideon a Scotland Yard-ból” angol film. OSZTRÁK TV 18.20: Jó éjszakát, gyerekek! 18.25: Kulturális aktualitások. 18.50: Amerre a szél fúj. (8.) 19.30: Tv- híradó. 20.06: Sporthírek, 20.15: Jó­zsef lányai. Színmű. 21.55: Tv-hír­adó. Múzeumok: A Balogh Adám Múzeum Szekszárdon naponta 9— 13 és 14—18 óráig tart nyitva. Az állandó kiállításon kívül kiállítás nyílt 1918—1919. népünk történeté­ben címmel a Tanácsköztársaság tiszteletére. Csoportokban a kiál­lítás díjmentesen látogatható. A Babits Emlékház nyitva tartása: hétfő kivételével mindennap 9—13 óráig. Könyvtárak: A megyei könyvtár keddi nyitva tartási ideje: felnőtt kölcsönzés 13—19 óráig, olvasóte­rem nyitva tartása 9—19 óra. Tá­jékoztató szolgálat: Mezőgazdaság 11—16 óráig, szakreferens Frank József. Helytörténet, helyismeret 11—16 óra, szakreferens Sipter Gé- záné. Ifjúsági könyvtár mindennap 14—18 óráig. Dombóvári járási könyvtár: fel­nőtt kölcsönzés: 13—18 óra, ifjú­sági könyvtár 13—18 óráig. Paksi járási könyvtár: felnőtt kölcsönzés 9—12, 13—18 óra. Tamási járási könyvtár: 13—18 óráig tart nyitva. Szekszárd, Művelődési Központ: április 7-én ifjúsági diákklub. BM-klub: április 6-án táncest. Bonyhád: A járási művelődési házban négy kiállítás tekinthető meg az ünnepekben: Az állami mozik 20 éve, megyénk képzőmű­vészeinek kiállítása, kiállítás az ipari tanulók minta munkadarabjai­ból és Péter János fotóművész kiál­lítása. melyeket 10—13 óráig tarta­nak nyitva. Április 7-én táncmu­latság. Dombóvár: A járási művelődési házban április 4-én, és 6-án tán­cos rendezvény. Április 6-án a Vas megyei fiatal művészek kiál­lítását nyitják meg. Simontornya: Április 4-én az ifjú­sági klubban teadélután. Gyönk: Április 4-én ifjúsági klub, 5-én mozielőadás, 6-án dél­után műsorok után a 20 órakor kezdődő húsvéti bál zenéjét a székesfehérvári Adria zenekar szolgáltatja. 8-án az ifjúsági klub keretében ismeretterjesztő előadás. Szakály: A moziban 4-én a Vadállatok a fedélzeten, 5-én és 6-án a Féltékenység, 7-én pedig á Don Gabriel című filmeket ve­títik. Bölcske: Április 6-án táncmulat­ság, 7-én a Déryné Színház mu­tatja be Nem születtem grófnak című vígjátékát. Kölesd: Április 4-én kiállítást nyit az ÁFÉSZ palackozott borok­ból és cukrászárukból. 6-án hús­véti bál. Gyulaj: Április 4-én a felsza­badulási évforduló megünneplése. 6-án húsvéti bált rendeznek a tűzoltók. Bátaszék: A művelődési házban április 4-én koszorúzási, felszabadu­lási ünnepséget rendeznek. 5-én 10-tői mesedélelőtt keretében tesz­nek kirándulást a gyerekekkel a Vadkert erdőbe. 6-án 15 órától klubdélután.. 7-én pedig 19.30-tói tartják húsvéti báljukat a tolnai Harmónia együttes fellépésével. Moziműsor: Hazai pálya, magyar film. Fadd: április 4-én táncest, 6-án húsvéti bál. 7-én a .»Művelődjünk — szórakozzunk”-klub ismerkedési estje. ÁPRILIS 4. Bonyhád: Hazai pálya (Magyar film). Dombóvár: San Genaró kincsei (Olasz—francia—nyugatnémet film.) Dunaföldvár: Az utolsó betyár (Bolgár film). Paks: Heroin (NDK film). Szekszárd: A Sólyom nyomában (NDK film). Tamási: Szerződés az ördöggel (Csehszlovák film), du. Július hatodika (Szovjet film). Tolna: Minden dalom a tiéd (Olasz film). ÁPRILIS 6. Bonyhád: Megfagyott villámok (NDK film). (A programban szereplő műsorok, megváltoztatásának jogát az ille­tékesek fenntartják!) ORVOSI ÜGYELETER. Szekszárdon a Hunyadi utca 2. szám alatti gyermekkörzeti orvosi rendelőben állandó orvosi ügyelet naponta este 7-től reggel 7-ig, vasárnap és ünnepnap: csütörtö­kön 14 órától kedd reggel 7 óráig. Az ügyelet kiterjed Szekszárd vá­ros, Harc, Sióagárd és Szálka köz­ségekre is. Telefon: 12—972. Paks: Ápriiis 4-én dr. Rimay István ügyel. Lakása: Paks, Tolnai u. 4. Telefon: 177. 5-én: dr. Király István, Paks, Hegyhát u. 2. Tele­fon: 264. 6-án: dr. Ilyés János Paks, Templom u. 5. Telefon: 155. Április 7-én az ügyeletet ismétel­ten Rimay István doktor tartja. Nagydorog: Április 4-én dr. Rom Rudolf fogadja betegeit. Lakása ; Nagydorog. Kossuth u. 41. Telefon: 41. 6-án és 7-én dr. Nagy József rendel. Györköny, Fő u. Telefon: 6. Az 5-i napon a két községben külön-külön rendelnek az orvo­sok. Dunaföldvár: április 4-én déltől 5- én délig dr. Bozóky István fo­gadja betegeit. Lakása: Rákóczi u. 4. Telefon: 40. 5-én déltől 6-án délig dr. András Ferenc, Fekete­hegy. Telefon: 206, míg 6-án dél­től dr. Tolnay Tibor. Ady E. u. Telefon: 51. ügyel. Bonyhád: Április 4-én dr. To- rondy József, Perczel Mór u. 9 Telefon:. 250. Csütörtökön 12 órá­tól szombat reggel 8 óráig fogadja betegeit, 5-én dr. Csullag József. Kossuth u. 29. Telefon: 107. Szom­bat reggel 8-tól, vasárnap reggel 8-ig ügyel. 6-án dr. Bártfay Imre. Jókai u, 4. Vasárnap reggel 8-tól hétfőn reggel 8-ig renael. 7-én dr. Bese Ferenc, Perczel Mór u. 16 Te­lefon: 84. Hétfőn reggel 8 órától kedd reggel 8-ig ügyel. Nagymányok, Váralja, Máza Gvöre körzetekben, a bányavidék ügyeletes orvosai: április 4-én reg­gel 8-tól 6-án reggel 8-ig dr. Muth Lajos, Váralja. Telefon: 14. 6-án reggel 8-tól 8-án reggel 8-ig dr. Újvárosi Pál, Győré. Telefon: 4. Zomba, Kéty, Hőgyész összevont körzetben: április 3-án 11 órától szombat reggel 7 óráig dr. Gyulai László, Hőgyész. Telefon: 30. 5-én reggel 7-től vasárnap reggel 7-ig dr. Dömötör Dániel, Kétv Tele­fon: 4. 6-án reggel 7 órától hétfőn reggel 7-ig dr. G-enye Sándor kör­zeti orvos, Hőgyész. Telefon: 59.. 7-én reggel 7-től kedd reggel 7-ig dr. Váczy József, Zomba. Telefon: 11. Dombóvár: dr. Kedves Ottilia (Ujdombóvár, III. utca 35. Telefon: 10—47.) csütörtökön 17—18 óráig, pénteken 10—12-ig a központi or­vosi rendelőben ügyel, utána a la­kásán található, öt 5-én dr. Gyön- gyössy György (Jókai u. 12.) vált­ja fel. Telefon: 12—94. Április 6- án: dr. Lukács László (Jókai u. 12. Telefon: 12—41.) 7-én dr. Horváth Béla ügyel. Lakása: Jókai u. 12. Telefon: 12—41. Ügyeletes állatorvos Szekszárdon, Öcsény, Sióagárd, és Szálka kör­zetben: április 3-án 12 órától 5-én reggel 6-ig dr. Fisi István (Sió­agárd, Kossuth u. 13.), 5-én reg­gel 6-tól 6-án reggel 6-ig dr. Rap- pai József (Szekszárd, Ady u. 18. Telefon: 123—73.), 6-án reggel 6- tól 8-án reggel 6-ig dr. Bertha Béla (Szekszárd, Kossuth u. 12. Telefon: 146—49). Ügyeletet tart még az állatkórház szakállatorvo­Dombóvár: Szerződés az ördög­gel (Csehszlovák film), du. Július hatodika (Szovjet film). Dunaföldvár: Heroin (NDK film). Paks: Az utolsó betyár (NDK film). Szekszárd: A Sólyom nyomában (NDK film). Tamási: San Genaro kincsei (Olasz—francia—nyugatnémet film) Tolna: Eltávozott nap (Magyar, film). Népújság 13 1969. április 4, sa. 4 mozik ünnepi műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalom