Tolna Megyei Népújság, 1967. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-11 / 60. szám

• CD ■ CD ■ CD ■ CD ■ CD ■ CD ■ C3 ■ CD * CD I CD B CD ■ CD 8 CD ■ CD ■ CD H CD CZ5 IS CD 8 CD K CD B CD IC) CD B C3 B CTJ 3 CD S CV3 V CO If O "OSOSCJSOSOÍ OaOEOíC! E CD S CD á CD B CD lOlO ■ CD ICD BCD« OICD R CD I OlO ■ CD K R ádiómelléklet 196 7. márc. 13-tól márc. 19-ig H fii Március 13. KOSSUTH RADIO 4.26: Rákóczi-induló. 4.30: Hírek. Időjárás*? jelentés. 4.32—7.58: Hajnaltól — reggelig! 8.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Daljátékokból. 9.10: A tanári szobában. 9.25: A hét előadó­művésze: Székely Mihály. 10.00: Hírek. Időjárás* 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Sántha Ferenc népi zenekara játszik: 11.00: Iskolarádió. 11.30: Chopin: Három nolonéz. 11.57: Hallgatóink figyelmébe! 12.00: Déli harangszó. Hírek. Időjárás. 12.12: Tánczenei koktél. 13.00: A budaoesti színhá­zak műsora. 13.03: Hirdetőoszlop. 13.18: Szimfonikus zene. 14.05: Válaszolunk hall­gatóinknak. 14.20: Bordalok operettekből. 14.40: Arany János költészete. VII. 15.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 15.15: Eartók­népdalfeldolgozások. 15.33: Milva énekel. 16.00: Harsan a kürtszó! 16.40: Édes anyanyelvűnk. 16.45: Kórusfesztivál. 16.57: Hallgatóink figyelmébe! 17.00: Hírek. Nemzetközi lapszemle. Időjárás. 17.15: Prokofjev: Péter és a farkas. 17.40: Választ az ország. . . 18.00: Huszas stúdió. 19.00: Esti Krónika. 19.25: Sporthíradó. 19.35: Svéd Sándor énekel. 19.55: Erkölcsös történetek. 21.00: Hírek. Időjárás. 21.05: Slágerről — slágerre. 21.30: Hangverseny. 22.00: Hírek. Időjárás. 22.20: Könnyűzene. 22.45: A kor embere. 23.00: Kamarazene. 24.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 0.10: Virágénekek. 0.25: Himnusz. PETŐFI RADIO 4.26—7.58: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 10.00: Szimfonikus táncok. 10.30: Bolond história. 11.00: Könnyű dallamok. 11.45: 150 millió éves lábnyomok. 12.00: Operarészletek. •13.02: Gazdaszemmel hazánk mező- gazdaságáról. 13.17: Táncdalok. 13.27: Angol népdalok. 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek. 14.05: Időjárásielentés. 14.08: Nedbal: Lengyel vér — részletek. 14.26: Mai témák, mai dalok. 14.35: Fiatalokról — fiataloknak. 14.40: Szórakoztató zene nyugdíjasoknak. 15.15: Csalás! Bűnügyi riport. 15.25: Bolgár fúvós zene. 15.40: Üzenet élő hangokon. 15.44: Puccini: Gianni Schicchi — záró­jelenet. 16.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 16.05: Verbunkos­muzsika. 16.27: A tudós macskája. 16.31: Népszerű zenekari muzsika. 16.53: Egyperces novellák. 17.00: ötórai tea. 18.00: Hírek. Időjárás- jelerités. 18.10: Székely Mihály énekel. 18.32: Vietnami történet. 19.00: Könnyűzene. 19.30: Jó éjszakát, gyerekek! 19.35: Közvetítés a Zene- akadémiáról. Közben: 20.25: Esti Krónika. 21.25: Fél évszázad távlatából. 21.45: Népdalcsokor. 22.25: A hét előadó­művésze: Székely Mihály. 23.00: Hírek. Időjárás­23.00: Hírek. Időjárás­jelentés. nini Március 14. KOSSUTH RÁDIÓ 4.26: Rákóczi-induló. 4.30: Hírek. Időjárás- jelentés. 4.32—7.58; Hajnaltól — reggelig! 8.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.22: A bűvös szerelem — balettszvit. 8.50: A sokarcú csapadék. 9.00: Harsan a kürtszó. 9.40: Könnyűzene Kerekes János műveiből. 10.00: Hírek. Hazai lap­szemle. Időjárás­jelentés. 10.10: Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. 10.48: A Jereb-együttes játszik. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Blaháné. Daljáték­részletek. 11.57: Hallgatóink figyelmébe» 12.00: Déli harangsző. Hírek. Időjárás. 12.15: Operarészletek. 13.00: A budapesti színházak műsora. 13.03: Békés Sándor novellája. 13.15: Hanglemez MK. 13.18: Verbunkosok, magyar nóták. 13.50: Kóruspódium. 14.00: Lengyelországi útijegyzetek. 14.30: Először az urnák előtt. 14.45: Ken Griffin orgonái. 15.00: Hírek. Időjárás' 15.15: Mosonyi Mihály: Tisztulás ünnepe az Ung folyónál — kantáta. 15.48: operettdalok. 15.59: Gazdasági újság­íróké a szó. 16.04: Rádióiskola. 16.57: Hallgatóink figyelmébe! 17.00: Hírek. Nemzetközi lapszemle. Időjárás. 17.15: Faragó György zongorázik. 17.30: Reform. Gazdasági szemle. 18.00: Könnyűzenei híradó. 18.30: Népi muzsika. 19.00: Esti Krónika. 19.30: A Szabó-család. 20.00: Vico Torriani énekel. IOIOIOIOIOIOB 20.20: Rossini: A szevillai borbély. 21.02: Hírek. Időjárás. 22.00: Hírek. Időjárás. 22.20: Sporthírek. 23.17: Tánczene. 24.00: Hírek, Időjárás-* jelentés. 0.10: Éji zene. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ Március 15. KOSSUTH RÁDIÓ 4.26: Rákóczi-induló. 4.30: Hírek. Időjárás, jelentés. 4.32—7.58: Hajnaltól — reggelig! 8.00: Hírek. Időjárás*? jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.22: Didó és Aeneas. Operarészletek. 9.00: Orvosi tanácsok. 9.05: Népi muzsika. 10.00: Hírek. Hazai lap*? szemle. Időjárás. 10.09: Kamarazene. 10.44: Petőfi-versek. 10.59: Aranyhíd. Mesejáték. 11.30: A Szabó-család. 12.00: Déli harangszó. Hírek. Időjárás. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A budapesti színhá­zak műsora. 13.03: Arany János költészete. VIII. 13.32: Operarészletek. 14.05: A ..nagy társadalom”. 14.35: Lakatos Sándor . népi zenekara játszik. 15.00: Hírek. Időjárás­15.10: Forradalmi Ifjúsági Napok. 16.00: Tatabánya—Fiorentina KK-mérkőz'és. 16.45: Székely Mihály műsorából. 17.00: Hírek. Nemzetközi lapszemle. Időjárás. 18.19: Petőfi útján. 18.40: Történelmünk dalaiból. 19.00: Esti Krónika. 19.30: Magnósok, figyelem! 20.15: Miért szép? 20.55: Hírek. Időjárás. 21.00: Híres énekesek könnyűzenei hang­versenye. 22.00: Hírek. Időjárás. 22.20: Sporthírek. 22.25: Meditációk. 22.35: Forradalmi előjáték a színházban. 23.16: Operettrészletek. 24.00: Hírek. Időjárás* 0.10: Éji zene. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.26—7.58: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 10.00: Daljáték. 12.06: Két szvit. 12.45: Gazdaszemmel a nagyvilág mező- gazdaságáról. 13.02: Könnyűzenei híradó. 13.32: Iskolarádió. 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek. 14.05: Időjárásjelentés. 14.08: Kelen Tibor énekel, 14.35: Orvosi tanácsok. 14.40: Ruggiero Ricci hegedül. 15.00: Tatabánya—Fiorentina KK-mérkőzés. I. félidő. 15.45: Verdi: Falstaff. 16.00: Plírek. Időjárás... 16.05 : Falusi percek. 16.10: Solti Károly magyar nótákat énekel. 16.21: Miért? 16.31: Gerswin: F-dur zongoraverseny. 17.00: Hirdetőoszlop. 17.10: Példa és remény. 17.20: Fiatalokról — fiataloknak! 17.25: Délutáni frissítő. 18.00: Hírek. Időjárás 18.10: Iskolarádió. 19.10: Georges Brassons énekel, a Leningrádi Rádió esztrádzenekara játszik. 19.30: Kulturális figyelő. 19.40: Preklasszikus kórusok. 19.54: Jó éjszakát; gyerekek! 20.00: Esti Krónika. 20.30: Nyilvános hang­verseny a stúdióban. Közben: 21.15: Tóparti könyörgés. 22.15: Színes népi muzsika. , 22.56: Úgetőverseny- eredmények. 23.00: Hírek. Időjárás. 4.26—7.58; Azonos a Kossuth rádió műsorával. 10.00: Zenekari muzsika. 11.05: A sánta kutya. 12.00: Nótaszerző prímások. 12.39: Rézfúvós-sextett 12.50: Házunk tája. 13.10: Liszt-dalok. 13.27: Aktuális műsor. 13.37: Gyöngy Pál táncdalaiból. 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek. 14.05: Idő járás jelentés. 14.08: Népdalok. 14.22: Anekdoták híres orvosokról. 14.27: Dalok. 14.50: Tíz perc a bíró­ságon. 15.00: Tánczenei koktél. 15.45: Fiatalokról — fiataloknak. 15.90: George Malcolm csemballózik. 16.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 16.05: A Kozmosz­sorozatról. 16.10: Könnyűzene Bukarestből. 16.30: Mit olvassunk? 16.35: Székely Mihály énekel. 16.55: A mikrofonnál a sportriporter. 17.00: Csúcsforgalom. 18.00: Hírek. Időjárás* 18.10: Uj lemezeinkből. 18.35: Az anyag szerkezete. 19.00: Rahmaninov: II. szimfónia. 19.51: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti Krónika. 20.39: Operettekből. 21.00: Nyugat, az Nyugat! 22.00: Hanglemezgyűjtők húsz perce. 22.20: Ajánlott irodalom. 22.35: Népdalok, népi tán­cok. 23.00: Hírek. Időjárás QIOIOHOBOflOlO Március 16. KOSSUTH RÁDIÓ 4.26: Rákóczi-induló. 4.30: Hírek. Időjárás­jelentés. 4.32—7.58: Hajnaltól — reggelig! 8.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.22: Leányvásár. 9.00: Időszerű nemzetközi • kérdések. 9.10: Brahms-művek. 10.00: Hírek. Hazai lap­szemle. Időjárás. 10.10: Táncmelódiák. 10.52: Erkölcsös történetek. 11.57: Hallgatóink figyelmébe! 12.00: Déli harangsző. Hírek. Időjárás. 12.15: Kozák Gábor József népi zenekara játszik. 13.00: A budapesti szín­házak műsora. 13.03: Törvénykönyv. 14.27: A Deutschlandsender esztrádzenekara ját­szik. 15.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 15.15: Zengjen dalunk. 15.45: Találkozás a tegnappal. 16.00: Reményi Ede és a császári rendőrség. 16.38: Arany János költészete. 16.57: Hallgatóink figyelmébe! 17.00: Hírek. Nemzetközi lapszemle. Időjárás. 17.15: Radnai György magyar nótákat énekel. 18.12: Ifjúmunkás­parlament. 18.27: Háromszor három.». 19.00: Esti Krónika. 19.30: Mozart—Beethoven- ciklus. 20.10: Koczkás Sándor könyvszemléje. 20.50: Csárdások. 21.00: Hírek. Időjárás 21.05. Dokumentumműsor. 21.35: Paul Robeson énekel. 22.00: Hírek. Időjárás. 22.20: Sporthírek. 22.25: Uj lemezeinkből. 23.18: Albert István népi zenekara játszik. 24.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 0.10: Két Hérold- nyitány. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.26—7.58: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 10.00: Moha bácsi, a törpe. 10.20: Muzsikáló fiatalok. 10.45: Pomádé király új ruhája. 12.14: A magyar költészet századai. 13.21: Könnyű dallamok. 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek. 14.05: Időjárásielentés. 14.08: Legyen az öné. 14.25: Pályaválasztás. 14.33: László Margit énekel. 14.50: Aktuális műsor. 15.00: Csak fiataloknak! 15.45: Most olvastuk. 15.50: Szabad néoek dalai. 16.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 16.10: Granados: Három spanyol tánc. 16.24: Bivalyok. 16.31: Lehoczky Éva énekel. 17.00: Zenekari muzsika. 17.15: Sport­világhíradó. 17.25: Délutáni frissítő. 18.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 18.10: Beszélő székek. 18.58: Székely Mihály operaáriákat énekel. 19.20: Kemény Klió és Tekeres Sándor „ énekel. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti Krónika. 20.30: Mózes. 22.48: A jazz kedvelőinek. 23.00: Hírek. Időjárás* jelentés. Március 17. KOSSUTH RÁDIÓ 4.26: Rákóczi-induló. 4.30: Hírek. Időjárás- jelentés. 4.32—7.58: Hajnaltól — reggelig! 8.00: Hírek. Időjárás/ 8.05: Műsorismertetés. 3.22: Szórakoztató zene nyugdíjasoknak. 9.04: Bihari József szere­peiből. 10.00: Hírek. Hazai lap­szemle. Időjárás. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Édes anyanyelvűnk. 10.35: Gigi. Részletek. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Iskolarádió. 11.30: Haydn: Esz-dur szimfónia. 11.57: Hallgatóink figyelmébe! 12.00: Déli harangszó. Hírek Lottóeredmé*4 nyék. Időjárás. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A budapesti szín­házak műsora. 13.03: Csináld meg magad! 13.08: Bánk bán. 13.50: Magyar táncok. 14.30: Róka Móka Báb­színháza. 15.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 15.15: üZENEtek. 15.5ß: Hangverseny a stúdióban. 16.35: Fényes Szabolcs operettjeiből. 16.57: Hallgatóink figyelmébe! 17.00: Hírek. Nemzetközi lapszemle. Időjárás. 17.15: Bartók: II. zongora- verseny. 17.45: Választ az ország! 18.00: Uj Zenei Újság. 18.40: Hozzon egy dalt Budapestre! 18.45: Boross Lajos népi zenekara játszik. 19.00: Esti Krónika. 19.25: Sporthíradó. 19.35: A gépírók. Rádiójáték. 20.48: Hírek. Időjárás. 20.53: Ritmikus percek. 21.23: Látogatás Székely Mihálynál. 22.00: Hírek. Időjárás- Jelentés. •22.29: Orfeusz az alvilágban 23.10; Kamarazene. 24.00: Hírek. Időjárás- Jelentés. 0.10: A Nowi énekegyüttes műsorából. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.26—7.58: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 10.00: Az opera fellegvárai. 11.02: Március. 11.12: Földműves­szövetkezeti együtte­sek vetélkedője. 11.42: Válaszolunk hallgatóinknak. 11.57: Zenekari muzsika, 13.00: Struccok magas áron. 13.15: Helen Merril énekel. 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek. 14.05: Időjárásjelenté«. 14.08: Strauss-művek. 14.27: Eszperantisták ötperce. 14.32: Délutáni frissítő1! 15.25: Fúvós zene. 15.35: Falusi percek. 15.40: Székely Mihály énekel 16.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 16.05: Vörös József cím- balmozik. 16.22: Két karcolat. 16.32: Fantázia Gounod: Faust c. operájának témáira. 16.50: Magánvélemény közügyekben. 17.00: ötórai tea. 18.00: Hírek. Időjárás, jelentés. 18.20: Cigánydalok. 18.40: Láttuk — hallottuk. 19.00: Oz. Filmzene. 19.09: Rudolf Kerer zongoraestje.. Közben: 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti Krónika. 21.05: Országjárás. 22,00: Szimfonikus zene. 23.00: Hírek. Időjárás* Március 18. KOSSUTH RÁDIÓ 4.26: Rákóczi-induló. 4.30: Hírek. Időjárás­jelentés. 4.32—7.58: Hajnaltól — reggelig! 8.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.22: Lányok, asszonyok... 8.42: Pillangókisasszony. 9.20: Orvosi tanácsok. 9.25: Népi muzsika. 10.00: Hírek. Hazai lap­szemle. Időjárás. 10.10: Zenekari muzsika. 11.00: Julika. 11.ST: Hallgatóink figyelmébe! 12.00: Déli harangszó. Hírek. Időjárás. 12.15: Kálmán-operettek. 13.00: A budapesti szín­házak műsora. 13.03: Színházi anekdoták. 13.18: Fúvósátiratok. 13.35: Néhány perc tudomány. 13.40: Kóruspódium. 13.50: Hirdetőoszlop. 14.05: Mi történt a héten a nagyvilágban? 14.20: Edwin Fischer zongorázik. 15.00: Hírek. Nemzetközi lapszemle. Időjárás. 15.15: Alexisz Zorbász élete és viselt dolgai. 15.40: Nyugat-dunántúli táncok. 15.50: Mérkőzések percről percre. 17.00: Hírek. Időjárás*4 jelentés. 17.10:. Csak fiataloknak! 17.55: Magyar nóták. 18.30: Zenekari muzsika. 19.00: Esti Krónika. 20.00: Ki mit tud 60 éven felül? 22.00: Hírek. Időjárás- Jelentés. 22.15: Sporthíradó. 22.30: Táncoljunk! 24.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 0.25: Himnusz, i PETŐFI RÁDIÓ 4.26—7.58: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 10.00: A hét könnyű- és tánczenei műsoraiból. 11.50: Nőgyógyászt a könnyűipari, üzemekbe. 12.00: Kamarazene. 12.50: Tudósítás az ENSZ-ből. 13.00: Weill: Koldusopera — szvit. 13.21: Orvosi tanácsok. 13.26: Népek zenéjéből. 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek. 14.05: Időj árás jelentés. 14.08: Petőfi útján. 14.59: Mérkőzések percről percre. 15.50: Verdi: Don Caros. 18.35: Isten veled, Gulszári! 19.10: Operettrészletek. 19.25: Élet az örök éjszaka birodalmában. 19.50: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti Krónika. 20.30: Közvetítés Hamburgból. 20.59: Riportműsor. 22.20: Verbunkosok. 22.30: Sándor Judit énekel. 22.56: Ügetőverseny­eredmények. 23.00: Hírek. Időjárás* jelentés. Március 19. KOSSUTH RÁDIÓ 5.56: Rákóczi-induló. 6.00: Hírek. Időjárás* jelentés. 6.10—7.59: Kellemes vasárnapot! 8.00; Hírek. Lapszemle. Időj árás j elentés. 8.10: Tánczene. 9.05: Édes anyanyelvűnk. 9.10: Tizenketten a döntőben. 10.00: Szivárvány. . . 12.00: Déli harangszó. Hírek. Időjárás. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Tiszta szívvel. 13.00: Könnyűzene. 13.35: A lőcsei fehér asszony. I. 14.35: Operákból. 15.00: Hírek. Időjárás. 15108: Kedves lemezeim. 16.17: Táncdalok. , 17.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 17.05: operettmuzsika. 17.21: Tudósok fóruma. 17.44: Szimfonikus zene. 19.00: Hírek. Sporthírek. Totóeredmények. Időj árás j elentés. 19.10: Nótacsokor. 19.52: Lemezek közt. 20.10: Mélyáram. 21.07: Dallal Itáliában... 22.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 22.10: A vasárnap sportja. 22.20: Mahler: V. szimfónia. 23.23: Cigányszerelem. 24.00: Hírek. Időjárás. 0.10: Filmzene. 0.25: Himnusz, PETŐFI RÁDIÓ 7.30: Az evangélikus egyház félórája. 8.003 Népdalok. 8.15: Gazdaszemmel a nagyvilág mező- gazdaságáról, 8.30: Miska bácsi lemezes­ládája. 9.00: Operakalauz. 10.00: Tánczene. 11.00: Zenekari hangversenv. 12.07: A kis hableány. 12.52: Kórusművek. 13.00: Mesterek — mesterművek. 13.15: Művészlemezek. 13.47: Időjárás- és vízállás- jelentés. 14.03: Táskarádió. 15.00: Anyegin. 16.09: Pillantás a nagy­világba. 17.41: Népi muzsika. 18.10: Mit hallunk a jövő héten? 18.50: Műemlékvédelem. 19.00: Hándel-művek. 19.35: Mi ez? 19.50: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Hírek. Totó­eredmények. Időjárás 20.10: Ez is, az is 120 percben. .. 22.10: Tánczene. 23.00: Hírek. Időjárás- Jelentés. A Magyar Rádió a műsor* változtatás fogát fenn* tartla. ioioioioioioioií ioíoioioioioioioioioio uo¥oio«oioioioioioioioioioioíoiaiaioioioioioaoiioioiofoioiOTOiOTOioiaioioioiooioioioioioioioioioioioioioiaa

Next

/
Oldalképek
Tartalom