Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 14. évfolyam, 1916 (Pozsony)

Vegyesek - Dr. Szelényi Ödöntől: Uj könyvek

220 Könyvismertetés. Új könyvek. Dr. Hadzsega Gyula: Sz. Márk evangéliumának magyarázata. Ungvár 1915. Ára 7 korona. Dr. Szőts Farkas: A vallás élete. Budapest 1915. Ára 3 kor. Zuber Marianne: A hazai német nyelvű folyóiratok története 1810-ig. Budapest 1915. Ára 4 korona. Prőhle Henrik: Útravaló az élet kenyeréből. Rövid áhitatossá­gok az esztenáő minden napjára. Pozsony 1915. Dr. Karafiáth Máriusz: Öröklékenység és faj higiena. Buda­pest 1914. Dr. Robert Gragger: Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn. Wien und Leipzig 1914. Manu törvényei, szanszkritból ford. Büchler Pál, kiadta az E. M. E. jog és társadalomtudomány szakosztálya. Budapest 1915. Ára 4 korona. Dr. Bárány Gerő: Etikai előadások. Budapest 1915. Ára 2 kor. Claparéde Ede-Weszely Ödön dr: Gyermekpszichológia és kísérleti peáagógia. Budapest 1915. Ára 2 korona. Háború és iskola. Háborús előadások az ország, ped. könyv­tárban és tanszermúzeumban. Budapest 1915. Aristoteles a lélekről ford. dr. Förster Aurél. Budapest 1915. Ára 3 korona. Dr. Zoltvány Irén: A pannonhalmi főapóssági főiskola év­könyve az 1914 15-ik tanévre. (7. értekezés). Szitnyai Elek: Miért vagyunk jók vagy rosszak? Budapest 1915. Ára 2 korona 80 fillér. E. Molnár: Une nouvelle methode en psychologie religieuse Extráit des „Archives de Psychologie" decembre 1915. Payr Sándor: Lackner Kristóf tudós társasága. Sopron 1915. Dr. Georg Daxer: Das Kreuz Christi. (Biblische Zeit und Streitfragen. X. Serie 8. Heft. 1916. Dr. Bibó István: Nietsche. (Modern könyvtár). Budapest 1916. Győrfi István: Az ember. Templomi beszélgetések. Kolozsvár. Ürmösi József: A lelkipásztori gondozás és a gazdasági szociális kérdés. Budapest, Kókai. Ára 2 korona. Dr. Germanus Gyula: Túrán. Budapest 1916. rtst: . ..

Next

/
Oldalképek
Tartalom