Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 11. évfolyam, 1913 (Budapest)

Megjelent és RflFFBY SÁNDOR szerzőnél Budapesten, 10. her., Deáktér l sz. kapható QpoMs Bvangeliamoh Jézus gyermekségéről = Toldalékul: = η NiHodémus EuangÉlioma. * - Ára 2 korona. ­Ugyanott kapható: Újszövetségi Spohrifusoh. ára 6 korona. :: Szerzőnél 4 korona. Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Szerkesztőség Budapest. IT., Deáktér 4. szám, a hova a lap szellemi és anyagi ügyeit érdeklő minden­nemű közlemény és küldemény intézendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom