Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 11. évfolyam, 1913 (Budapest)

XI. ÉVFOLYAM. 1913. ÁPRILIS. 1,—2. SZÁM. THEOLOGIAI SZAKLAP MEGJELENIK. NEGYEDÉVENKÉNT 5 IVEN. ELŐFIZETÉSI ÁRA ÉVI 6 KOR. — THEOLOGUSOKNAK 4 KOR. B. Pap István, Hamar István, budapesti theol. igazgató, budapesti theol. tanár, Pokoly József, Dr. Tüdős István, debreceni főiskolai tanár, miskolci ref. lelkész, KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI fi a f fa y Sándor, theol. tanár, budapesti ev. lelkész. TARTALMA: Tanulmányok a skót vallásos nevelés történetéből. Imre Lajostól ... 1 Kálvinizmus és demokrácia. Sebestyén Jenőtől 32 Zsinati előmunkálatok. Wagner Gézától 54 Eckehart mester élete és tanítása. Szelényi Ödöntől 65 Pilátus cselekedetei. liaffay Sándortól 111 A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 1620—1741. Mikulik Józseftől. Közli : Kovács Sándor 127 Lapszemle. Dr. Daxer Györgytől . . . . 147 Könyvismertetés: Imre Lajos, A gyermek vallása. Vincze Sándortól 149 Lic. dr. Otto Dibelius, Das kirchliche Leben Schottlands. Β. Pap Istvántól 156 Lic. Ε. Fr. Fischer, Das Gottesproblem. Dr. Daxer Györgytől .... 158 Jít. BUDAPEST. 1913.

Next

/
Oldalképek
Tartalom