Raffay Sándor–Pröhle Károly szerk.: Theologiai Szaklap 8. évfolyam, 1910 (Sopron)

TARTALOM. I. Tanulmányok: Β. Pap István: „Ez ama Jézus" 282 Lenen Géza dr.·. A keresztyénség vallástörténeti helyzete .... 13, 81 Pröhle Károly : Hazai protestáns theologiai tudományosságunk sajátos helyzete és feladatai 1 „ „A konfirmációról 253 Baffay Sándor: A revideált biblia 256 Schneller István dr.: Abaelardus Péter 29, 103, 161 Stráner Vilmos: A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati theologia minden ágában 46, 114 Szelényi Ödön dr.: Krisztus és Konfutse 241 Veress Jenő: Spencer Herbert erkölcstana 190, 267 II. Lapszemle. Daxer György dr.: Neue kirchliche Zeitschrift 72, 288 Baffay Sándor: Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft . . . 153 III. Könyvismertetés. Β. Pap István: Az evangélium és a szociálizmus 292 Daxer György dr.: Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi 74 „ „ Feine, Theologie des neuen Testaments .... 236 Pröhle Károly: Cumont, Les religions orientales dans le paganisme Romain : 75 „ „ Schaeder, Theozentrische Theologie 78 „ „ Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe . . 238 „ „ Krieg, Enzyklopädie der theologischen Wissenschaften 296 Wundt, Logik 300 Baffay Sándor: Sztehlo Kornél felolvasásai 158 Sz. Μ. Cathrein, Die katholische Weltanschauung 237 „ Tschackert, Die Entstehung der luth. und der ref. Kirchenlehre 294

Next

/
Oldalképek
Tartalom