Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 7. évfolyam, 1909 (Budapest)

TARTALOMJEGYZÉK. I. Tanulmányok : Antal Géza dr.-tól: A vallások osztályozása 249 Csengey Gusztáv-tói: A pátriárkák története 146 Daxer György dr.-tól: A megváltottság és az egyéni felelősség tuda­tának viszonya az ujabb theologusoknál 35, 95, 169 Erdős József dr -tói: A szarvazott Mózes 1 Marton Lajos-tói: Magnus Aurelius Cassiodorius Senator isagogikai gyűjteménye. Hadrianus: ΕΙσαγωγή eis τάς ϋε(ας γραφής. Eucherius : Formuláé spiritalis intelli­gentiae. — Instructionum libri duo. Junilius Africamus: Instituta regularia divinae legis. . .204, 268 Mayer Endrétől: A rómaiakhoz irt levél 4, 81 Baffay Sándortól: A revideált Biblia. I., II., III.. IV. . . 58, 132, 235, 303 A Miatyánk kérdéséhez 299 Tüdős István dr.-tól: Hányszor volt Jézus Jeruzsálemben .... 126 Varga Zsigmondtól: Az „Uri imádság' a történeti kutatások világában. 290 Zoványi Jenőtől: Az egyháztörténelmi tudomány ujabb haladása . . 24 Magyar coccejanusok a 18. században 258 II. Lapszemle: Daxer György dr.-tól: Neue Kirchliche Zeitschrift 69 Maffay Sándortól: Zeitschrift f. neutestl. Wissenschaft 245 III. Könyvismertelés: Daxer György dr.-tól: Dr. Emil Schürer. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitaller Jesu Christi 74 Dr. Paul Kleinert. Homiletik 75 Lic. Dr. Johannes Leipoldt. Geschichte des neu­testamentlichen Kanons 76 Adolf Risch. Die deutsche Bibel in ihrer geschicht­lichen Entwicklung 77 William James. Die relig. Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit 166 Dr. theol. Paul Grünberg. Das Übel in der Welt und Gott 167 Debreezenitől: Debreceni Lelkészi tár 73 Kiss Samutól: Réz László. Vallás és művészet 310 Raffay Sándortól: Képes Szent Biblia 314 Stehlo Kornél felolvasásai 316 SzarneczTey Ferenctől·. Révay József dr. Commodianus élete, művei és kora 247 Verustól: Nagy Béla, Canterbari Anselmus satisfactio — elmélete „Cur Dens homo" c. műve alapján 78

Next

/
Oldalképek
Tartalom