Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 6. évfolyam, 1908 (Pozsony)

VI. ÉVFOLYAM. 1908. MÁRCIUS. 1-2. SZÁM. THE0L0GIAI SZAKLAP MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT 5 ÍVEN. ELŐFIZETÉSI ÁRA ÉVI 6 KOR. — THEOLOGUSOKN AK 4 KOR. Jausz Vilmos, soproni theol. tanár, Pokoly József, Dr. Tüdős István, kolozsvári theol. tanár, miskolci ref. lelkész, KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI Paffay Sándor, pozsonyi theol. tanár. TARTALMA: Az újszövetségi kánon és az őskeresztyén irodalom. D. Erdős Józseftől 1 M. Aur Cassiodorius senator isagogikai gyűjteménye. Aurelius Augus­tinus: De doctrina christiana c. műre, exegetikai munkásságának rövid áttekintésével. Marton Lajostól 45 A pietismus paedagogikája. Payr Sándortól 70 A rómaiakhoz irt levél. May er Endrétől 95 A horvát sziavon evang. egyházak gondozása. Földvári/ Jenötöl . . . 114 József története. Raffay Sándortól 130 Lapszemle. Pröhle Károlytól 148 Könyvismertetés: Mészáros János, A keresztyénség lényege. B. Pap Istvántól 156 WIGAND F. POZSONY. Κ. KÖNYVNYOMDÁJA. 1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalom