Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 4. évfolyam, 1906 (Pozsony)

TARTALOM. I. Tanulmányok: Csihj Lajos: A szorosabb értelemben vett egyházi beszéd; gyakorlat bibliamagyarázat és homilia Daxer György dr.; A theologia mint tudomány 146 Hornyánszky Aladár: Ninive „ „ Száz év Izráel történetéből „ „A prófétai ekstasis és a zene .... Kovács Sándor: Az állam és a protestantizmus III. Károly alatt Marton Lajos: Magnus Aurelius Cassiodorus Senator i gyűjteménye May er Endre: A történeti kritikai theologiai irány .... Pröhle Károly: A főiskolai rendszeres theologiai seminariumok feladata és módszere liaffay Sándor: Tamás följegyzése „ „ Jézus születése 119 „ „ Mária születése Tarczay Kálmán dr.: Voltak- e Jézusnak testvérei? . . 34. 210. 251. 1. 89. 169. 256 218. 273. 56. 15. 72. 180. 232. 285. 107. II. Lapszemle: Daxer György dr.-tól. Neue kirchliche Zeitschrift 1905- 6. 82. 157. 223. 295. Miklós Gézá tól. The Hibbert Journal. 1904. 78. Capenter, Az istenak, mint a faji memória megtestesülései. — 78. — Beibitz, Uj szempont a theologiában. — 78. — Farnell, Áldozati kommunio a görög vallásban. — 78. — Bacon, A jánosi kérdés. — 79. — Lodge, Eszmék a ker. tan reinterpetálásához. — 79. — Hensley Henson, Krisztus feltámadása. — 79. — Winckler, Musri. — 79. — Bailey Sanders, Herder. — 80. — Mellone, A halhatatlansdg problémájának mai állásáról. — 80. — Knight, A történeti módszer használatának értéke a bölcseletben. — 81. — Stock, A rossz kérdése. — 81. — Lodge, A bűn. — 81. — Grodwin Smith, Erasmus diadala a modern protestantismusban. — 81. — Bickersteth Wheeler, A tiz parancs. — 82. — Adeney, A héberek evangélioma. — 82. — Baffay Sándortól. Studien und Kritiken. 1904. Kirn, Ein Vorschlzug a Jak. 4 1 6. — 158. — Conrady, Die Flucht nach Egypten, und die Rück­kehr von dort in den apokryphen Kindheitgeschichten Jesu. — 159. — Treitel, Die religions-und Kulturgeschichtliche Stellung Philos. — 159. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom