Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 3. évfolyam, 1904-1905 (Pozsony)

TARTALOM. I. Tanul mán y ο k : Bartók Gryörgg: Jakab levele 5. 105. Csiky Lajos: Az egységes liturgia kérdéséhez 247. 320. Hornyánszky Aladár : Nahum könyvének fordítása 1. „ „ A 81. szúra 54. 164. „ „ Forditásrészletek Jesajásból 329. Jónás János: Jób könyve 73. 213. Masznyik Endre dr.\ Szent-Ábrahámi Mihály, mint dogmatikus. . . 21. Pröhle Károly. A ker. hittan alapelvei és főtulajdonságai. . . 125. 254. 284. Raffay Sándor: Ignátius levele a rómaiakhoz 42. „ „ Jakab elbeszélése 148. „ „ Akta 1, és János 1, s 5_ 4 3 · . 281. Schneller István dr.: Megemlékezés Beyer Jánosról 201. Stromp László: Keresztyén renaissance. 233. Tirtsch Gergely dr.: Az antinomismus keletkezése és feléledése. . . 136. Tüdős István dr.: Az egyház Augusztinus tanrendszerében 303. II. Lapszemle Hornyánszky Aladártól: Zeitschrift f. d. alt. Wissenschaft. 1903. Matthes, Az engesztelés gondolata a bűnáldozatoknál. — 169. — Preuschen, Doeg, mint incubáns. — 170. - Lic. v. Gall, Némi nyoma az esővarázslásnak. — 170. — U. a. folyóirat 1904. Matthes, A dekalogus. — 171. — Wildeboer, A dekalogus datálása. — 173. — Miklós Gézától: The Hibbert Journal 1900. 4. Peabody, J. Kr. jellemének alapvonása. — 174. — Cheyne, Az ó­szövetség tanulmányozására kényszerítő okok. — 175. — Moffatt, A Zoro­aster vallásának befolyása. — 175. — U. a. folyóirat 1903. 3. Caird, Szent Pál és az evolutio ideája. — 175. — Jones, Mi a jelenkori fölfogás a vallásról. — 176. - Cheyne, Babilónia és a biblia. — 178. — Raffay Sándortól: Zeitschrift f. d. ntl. Wissenschaft u. Kunde des Ur­christentums 1904. Preuschen, Todesjahr und Todestag Jesu. — 61. — Holl­mann, Die Unechtheit des 2. Thess. — 63. — Drews, Untersuchungen zur Didache — 63. — Holtzmann, Das Abendmahl im Urchristentum — 64. — Waitz, Simon Magus in der altchristl. Litteratur— 64. — Klein, Zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud u. Midrasch. — 64. — Cramer, Die erste Apologie Justins — 65. — Wrede, Zur Messiaserkentnis der Daemonen

Next

/
Oldalképek
Tartalom