Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 2. évfolyam, 1903-1904 (Pozsony)

THEOLOGIAI SZAKLAP. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK paffay Sándor, j-Jornyánszky /Uadár, theol. tanár Pozsonyban. theol. tanár Pozsonyban. Pokoly József, Dr. Jüdős István, theol. tanár Kolozsvárt. theol. tanár Sárospatakon. MÁSODIK ÉVFOLYAN. 1903. JULIUS—1904. SZEPT. 1.-5. SZÁM. POZSONY. WIGAND F. Κ. Κ ö Ν ϊ V Ν Υ 0 Μ D Λ J Α. 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalom