Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 1. évfolyam, 1902-1903 (Pozsony)

THEOLOGIAI SZAKLAP SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK Jtaffay Sándor, jiornyánszky JWadár, az új-szöv. exeg. és system. theol. az ó-szöv. exeg. és nyelvészet ny. ny. r. tanára az egyet, evang. egyház r. tanára az egyet. ev. egyház theol. akadémiáján Pozsonyban. theol. akadémiáján Pozsonyban. Pokoly József, Dr. Jüdős IsWán, az egyháztörténelem ny. r. tanára a system. theol. ny. r. tanára a kolozsvári ev. ref. theol. a sárospataki ev. ref. theol. aka­fakultáson. démián. ELSŐ ÉVFOLYAM. 1902. AUG.-1903. MÁJUS. 1-4. SZÁM. POZSONY. WIGAND F. Κ. KÖNYVNYOMDÁJA. 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalom