Mocsáry Sándor szerk.: Természetrajzi Füzetek 22/1-4. (Budapest, 1899)

HOTUfífflZETlWlIEDI ILLATTARI KÖNHIAB IY/1 Csoport: wr-K ' 1 «ím20<U TERMESZETRAJZI FÜZETEK. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SEGÉLYÉVEL KIADJA A MAGTAB NEMZETI MUZEUM. SZERKESZTI MOCSARY SÁNDOR. HUSZONKETTEDIK KÖTET. 1899. HUSZONEGY TABLAVAL. Vol. XXII. 1899. Cum 21 tabulis. ZEITSCHRIFT FUR ZOOLOGIE, BOTANIK, MINERA­LOGIE UND GEOLOGIE. MIT SUBVENTION DER UNGAR. AKADEMIE D. WISSENSCHAFTEN. HERAUSGEGEBEN VOM UNG. NAT. MUSEUM IN BUDAPEST. JOURNAL DE ZOOLOGIE, PERIODICAL OF DE BOTANIQUE, DE MINERALOGIE ZOOLOGY, BOTANY, MINERALOGY ET DE GEOLOGIE. | AND GEOLOGY. SUBVENTIONNÉ PAR L'ACADEMIE WITH THE SUBVENTION OF THI DES SCIENCES DE HONGRIE. HUNG. ACADEMY OF SCIENCES. PUBLIÉ PAR LE MUSÉE NAT. EDITED BY THE HUNG. NAT. HONGROIS A BUDAPEST. MUSEUM AT BUDAPEST. BUDAPEST. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TULAJDONA

Next

/
Oldalképek
Tartalom