Schmidt Sándor szerk.: Természetrajzi Füzetek 12/1-4. (Budapest, 1889)

1. szám

TARTALOM. Liip. I. RICHTER ALADÁR. Gömör megye Rosaceái és még néhány adat Szepes­és Abauj-Torna megyék Rózsa-féléinek ismeretéhez. I. tábla__. ._. 1 II. Dr. TRAXLER LÁSZLÓ. A Magyarhonban eddig tapasztalt édesvízi szivacsok (Spongillidse) rendszeres jegyzéke ... ___ .__ ... ... 13 III. Dr. DADAY JENŐ. Adatok a Kaukázus Álskorpió-faunájának ismereté­hez. II. tábla — — ... ... ... — ... .... .... 16 IV. Dr. DADAY JENŐ. Egy braziliai új Alskorpió-faj a magyar nemzeti Muzeum állattárában. II. tábla ... ... — ... ... ... ... 23 V. Dr. DADAY JENŐ. Ujabb adatok a magyar-fauna Alskorpióinak isme­retéhez. II. tábla ... ... ___ ... ... ... ... ... ... ... ... 25 VI. Dr. HORVÁTH GÉZA. Analecta ad cognitionem Heteropterorum Hima­layensium ... ... ... .__ ... ... __. ... ... ... ... _. _ 29 VII. Dr. EORBÁS VINCZE. A lembergi egyetem herbáriumában levő Schur­féle erdélyi szegfüvekről .... ... ___ ... ... ... ___ ... ... 40 Revue. Pag. A, RICHTER. Die Rosaceaen des Comitates Gömör und noch einige Daten zur Kenntniss der Rosaceaen der Comitate Szepes und Abauj-Torna (Tafel I.) ... .._ ... ... ...... ... — ...... .... ... ... 54 Dr. L. TRAXLER. Enumeratio systematica Spongillidarum Hungarice ... 54 Dr. E. v. DADAY. Daten zur Kenntniss der Pseudoscorpionen-Fauna des Caucasus (Tafel II.) ... .... ... — — ... ... ... — ... — 54 Dr. E. v. DADAY. Eine neue Pseudoscorpion-Art in der Sammlung des Ungar. National-Museums (Tafel II.) ... .1. ... ___ ... ... ... 54 Dr. E. v. DADAY. Neuere Daten zur Kenntniss der Pseudoscorpionen­Fauna von Ungarn. (Tafel II.)... ... ... ... _i. ... 54 Dr. G. v. HORVÁTH. Analecta ad cognitionem Heteropterorum Himalayensium 55 Dr. V. v. Borbás. Die im Lemberger Universitätsherbarium aufbewahrten siebenbürgischen Nelkenarten ... ... ... .__ .__ ... —_ 55

Next

/
Oldalképek
Tartalom