Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 10/1-4. (Budapest, 1886)

1. szám

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM. SZERKESZTI HERMAN OTTO. SZAKSZKRKKSZTOK FRIVALDSZKY J., JANKA VICTOR, SCHMIDT SÁNDOR. TIZEDIK KÖTET. 1886. KILENCZ TÁBLÁVAL T E RM E S Z E T RAJ ZI FUZ E T E K Vol. X. 1886. VIERTELJAHRSSCHRIFT FUR ZOOLOGIE, BOTANIK, MINERA­LOGIE UND GEOLOGIE NEBST EINER REVUE FÜR DAS AUSLAND. HERAUSGEGEBEN VOM UNG. NAT. MUSEUM IN BUDAPEST. JOURNAL TRIMESTRIEL POUR LA ZOOLOGIE, BOTANIQUE, MI­NKRALOGIE ET GEOLOGIE AVEC UNE REVUE POUR L'ÉTRANGER. PUBLIÉ PAR LE MUSÉE NAT. DE HONGRIE A BUDAPEST. QUARTERLY PERIODICAL OF ZOOLOGY, BOTANY, MINERALOGY AND GEOLOGY BESIDES A REVIEW FOR ABROAD. EDITED BY THE HUNG. NAT. MUSEUM AT BUDAPEST. BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TULAJDONA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom