Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 9/1-4. (Budapest, 1885)

1. szám

Megjelent : február hó 20-án 1885. I TERMÉSZETRAJZI [ j FÜZETEK I KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM. SZERKESZTI 1 HERMAN OTTÓ. | SZAKSZERKESZTŐK I FRIVALDSZKY J., JANKA VICTOR, SCHMIDT SÁNDOR. | KILENCZEDIK KÖTET. I ELSŐ FÜZET. 1885. JAN.—MÁRCZ. HAT TÁBLÁVAL, TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK I VIERTELJAHRSSCHRIFT FÜR I ZOOLOGIE, BOTANIK, MINERA­I LOGIE UND GEOLOGIE NEBST I EINER REVUE FÜR DASAUSLAND. I HERAUSGEGEBEN VOM UNG. 1 NAT. MUSEUM IN BUDAPEST. Vol. IX. 1885. Nr. 1. JOURNAL TRIMESTRIEL POUR LA ZOOLOGIE, BOTANIQUE, MI­NÉRALOGIE ET GÉOLOGIE AVEC UNE REVUE POUR L'ÉTRANGER. PUBLIÉ PAR LE MUSÉE NAT. DE HONGRIE A BUDAPEST. QUARTERLY PERIODICAL OF j ZOOLOGY, BOTANY, MINERALOGY I AND GEOLOGY BESIDES A 1 REVIEW FOR ABROAD. EDITED BY THE HUNG. NAT. | MUSEUM AT BUDAPEST. BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TULAJDONA. pMlltlIIIM Publ. II. 20. 1885.

Next

/
Oldalképek
Tartalom