Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 8/1-4. (Budapest, 1884)

2. szám

IRODALOM. Szaniszlo Albert. «Vezerfonal a gazdasagi tanintezetek es akademiak allattani (kivalolag rovartani) eloadasaihoz. Kolozsvar, 1884. S-ret. (VIII es 222 lap.) A foldmivelesi miniszterium ez elott mintegy masfel ewel egy kiadasra felajanlott gazdasdgi dllattan keziratatjuttatta hozzam azon megbizassal, hogy rola szakertoi velemenyt adjak. A kezirat lelkiismeretes atolvasasa utan a lehet5 legkimeletesebb szavakban, de hatarozottan kimondtam, hogy az eldttem fekvd mnnkdt cdakjdban es szerkezeteben, gydkeres dtdolgozds nelkul, kiaddsra nem ajdnlhatom. A szoban forgo miihez, mely az 6ta a fentebbi czim alatt nemi lenyegtelen valtoztatasokkal a szerzo sajat koltsegen megjelent, alig lett vohia tovabbi hozza s/olasom, ha CSERHATI SANDOR m.-6vari gazd. akademiai tanar ur szemelyeben nem akad szakert5 ismertetoje, ki megjeleneset tularadozo dics6itessel fuinepeli (Me/ogazd. Szemle. V. 5. Kolozsv. Ko/lony. IS<S4. mar­czius 22., (>'.). sz.) sha nevezettnek ajanlo ismerteteseben nem foglaltatnanak a kovetke/5 megjegyzesek: « az objectiv birdlonak be kell ismemie, hogy a szoban forgo munkdval magy. gazd. szakirodalmunk egy jeles termekkel szapotodott»; tovabba: «Sajndlkozva nelkulozzilk azonban a rajzokai, melyeknek szuksegeisegerol Szaniszlo is meg van gyozddve —, de a nagyobb kbltseg elketriilese miatt kenytelen volt azokat eiltagyni»; s vegre, ha nem apostrophalna ismerteto az objectivitast meg egyszer, mid5n ismerteteset ezen szavakkal vegezi «— — legyenek meggyozddce, hogg ezen elismerd birdlat irdsdra nem a collegicditds, haneni a meggyozodes vezetetU. Az idezett passusokbol illetekes helyen elegge megerthetik, hogy tevutra voltak vezetve, midon a felajanlott munkanak kiadasara, egy ketsegkiviil nent objectiv biralo velemeiiye utan iudulva, segelyt nem nyujtottak; mert hiszen az objeciiv bivdlduak, kit ineggydzddes vezet, be kell isinernie . . . stb. A Cs. S. rir ismertetese kotelessegemme teszi, hogy S/. A. munkajaho/ biralatilag hozzaszoljak, s hogy aimak idejeben adott velemenyemet, melyt61, fajdalom, most sincs okom elallani, a nyilvanossag elott megokoljani. Sz. A. Vezerfonala sajatsagos mixtum-compositum, mely csak azon eset­ben valnek be joravalo kezikonyvnek, ha szerzoje helyes tapintattal parosult szakertelemmel s szorgalmasan kiszemelne bel61e a/ odatartozot a/ oda nem tartozotol, ha hibait s feliiletessegeit valamely jobbacska, idegen nyelvii szak­munka nyoman kijavitana s ha vegre egyontetuen, gonddal, elvezhetd nyel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom