Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 6/1-4. (Budapest, 1883)

1-4. szám

\ 1 TERMESZETRAJZI FÜZETEK AZ ÁLLAT-, NÖVÉNY-, ÁSVÁNY- És FÖLDTAN KÖRÉBŐL, ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT. KIADJA A MAGYAR NEMZETI MTJZETJM. A TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYOK KÖZREMŰKÖDÉSE MELLETT SZERKESZTI HERMAN OTTÓ. SZAKSZERKESZTŐK : FPJVALDSZKY J., JANKA VICTOR, (LEÍRÓ ÁLLATTAN). (LEÍRÓ NÖVÉNYTAN). HATODIK KÖTET HÁROM KÖNYOMATU TÁBLÁVAL BUDAPEST, 1883. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA EGVETEM-ÜTCZA 4-ik SZÁM AI-ATT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom