Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 5/1-4. (Budapest, 1882)

1. szám

AZ ALLAT-, NÖVÉNY-, ÁSVÁNY- ES FÖLDTAN KÖRÉBŐL. ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT. KIADJA A MA Gr YA H NEMZETI M TJ ZE TJM. A TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYOK KÖZREMŰKÖDÉSE MELLETT SZERKESZTI HERMAN OTTÓ. SZAKSZERKESZTŐK : FRIVALDSZKY J., (LEÍRÓ ÁLLATTAN). ÖTÖDIK KÖTET. JANKA VICTOR, (LEÍRÓ NÖVÉNYTAN). ^n.wusf^x BUDAPEST, 1882. F RANKLIN-TÁRSUL A T K ÖNYVNYOMDÁJA EUVKTEM-UTCZA -t-ik SZÁM ALATT,

Next

/
Oldalképek
Tartalom