Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 4/1-4. (Budapest, 1880)

Tartalom

•347 TART, IV-ik PADAY JENŐ, Dr. Az álskorpiók vérkerin­gési szervéről, IV. fűz. p. 277. FRIVALDSZKY JÁNOS. A magyar Nemzeti Muzenm állattári osztályának történe­téliez. I. és II. füz. pag. 3. Coleoptera nova e Hungaria meridi­onali a I. F. deseripta. III. füz. p. 179. - Coleoptera nova in Európa orientali et Asia minore' a D. Eduar.lo Merkl detecta. IV. füz. p. 260 H ERMAN OTTÓ. Carnivora Chiroptera. De­nevérek. PETÉNYI Salamon János hátra­hagyott kézirataiból. IV. p. 251. HORVÁTH GÉZA, Dr. A buza és árpa gyö­kerén élő Schizonenra fajról. IV. füz. p. 275. Hemipterologiai közlemények. ITT. füz. p. 184. J ANKA V ICTOR . A magyar Nemzeti Muzenm növénytani osztályának történetéhez. I. és II. füz. p. 13. - Scropliularineae Europae. IV. füz. p. 287. ILOM. kötet. Kiss ISTVÁN. Adatok Tolnamegye Flórájá­hoz. III. füz. p. 202. MATYASOVSZKY JAKAB. Palaeontologiai ada­lékok a baranyamegyei felső mediter­rán rétegek ismeretéhez. III. füz. p. 226. MOCSÁRY SÁNDOR. Hymenoptera nova e variis Orbis terrarum par ti bus etc. IV. p. 267. ( )RLEY LÁSZLÓ, Dr. Az Anguillulidák ma­gánrajza. I. és II. füz. p. 16. S CHMIDT SÁNDOR. A perticáriai Coelestin és a Coelestin szögértéikei. III. fiiz. p. 209. - A Pseudobrookitról. IV. füz. p. 320. SZANISZLÓ A LBERT , Dr. Adat ik a Phytop­tus Vitis Landois életmódjához, külö­nösen annak áttelelési és kártékony­sági kérdéséhez. III. füz. p. 196. — Egy uj levéltetű faj, mely a bnza és árpa gyökerén élődik. III. fiiz. p. 192.

Next

/
Oldalképek
Tartalom