Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 4/1-4. (Budapest, 1880)

3. szám

184 HEMIPTEROLOGIAI KÖZLEMÉNYEK. Dr. HORVÁTH GÉzÁtól. I. Új fajok és alakok. 1. Sehirns impressns n. sp. Aenescente-niger, nitidus, supra plus minus dense distincteque punc­tulatus ; limbis lateralibus thoracis limboque costali eorii flavo-albidis, callosis ; maculis marginalibus ventris flavo-albidis ; vertice postice spatioque transverso thoracis anteriore lasvibus ; thorace medio transversim fortiter impresso ; membrana albido-hyalina ; antennarum articulo secundo articulo tertio distincte breviore. £ 2 Long. 5V2 —7 mill. In Carinthia ad Heiligenblut lectus et a Dom. A. ROGENHOFER benigne communicatus (Mus. Vienn.). Species inter subgenera duo Canthophorus Mals, et Adomcrus Muls. formám intermediam constituens. S. (Canthophoro) dubio Scop, valde affinis, statura latiore, colore obscuriore, articulo secundo antennarum articulo tertio baud asquilongo, vertice impunctato thoraceque medio transversim fortiter impresso distinctus. A S. (Adomero) biguttato L., ad quem quoad structuram antennarum et impressionem transversam thoracis appropinquat, colore aeneo-nitente, oculis majoribus aliisque notis mox distinguendus. 2. Rhyparochromus Lederi n. sp. Oblongo-ovatus, niger, subopacus, pilosulus : capite thoraceque nitidis ; antennis gracilibus, harum articulo primo toto, articulo secundo fere dimidio basali, nec non articulis tribus basalibus rostri pedibusque flavo-testaceis ; hemelytris fusco-cinnamomeis, corio apice ad angulum internum macula magna rhombea nigra notato ; dimorphus. ^ 2 Long. 5—6V4 mill. Forma macroptera : Membrana completa, apicem abdominis aequante, nigro-fusca, macula pone angulum apicalem externum corii et praeterea vitta lata longitudinali percurrente mediana albidis. Forma brachyptera : Membrana abbreviata, apicem segmenti penultimi dorsalis abdominis vix superante, fuscescente. In Transcaucasia Dom. J. LEDER invenit miliique benevole misit. R. hirsuto Fieb. simillimus, major, pilositate paullo breviore, antennis gracilioribus, harum articulo secundo apicem versus nigro membranaque in forma macroptera alio modo picta divergit. * Obs. Membrana formae macroptera R. hirsuti nigro-fusca, obsoletis­sime albido-limbata et maculis utrinque basalibus parvis est notata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom