Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 4/1-4. (Budapest, 1880)

1-2. szám

TERMESZETRAJZI FÜZETEK AZ ÁLLAT-, NÖVÉNY-, ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTAN KÖRÉBŐL. ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT. KIJlDJA MA&YA.R NEMZETI MTJZETJM. A TERMESZETRAJZI OSZTÁLYOK KOZREMUKODESE MELLETT • SZERKESZTI HERMAN OTTÓ. SZAKSZERKESZTŐK FRIYALDSZKY J., JANKA VICTOR, (LEÍRÓ ÁLLATTAN). (LEÍRÓ NÖVÉNYTAN). NEGYEDIK KÖTET. L.ÉS II. FÜZET (JANUÁR- JUNIUS). HÉT KÖNYOMATÚ TÁBLÁVAL, BUDAPEST, 1880. FRANKLIN-TÁRSUL AT NYOMDAJA KOYETKM-UTC7.A 4-ik SZÁM ALATT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom