Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 3/1-4. (Budapest, 1879)

1. szám

IlGTOTZETIÄÖZiüI JLLLATTÁRI KÖNYVTÁR ^ J ] I RR L.ifeyéayíá& leltári szám 20%X '" v Csoport: TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK AZ ÁLLAT-, NÖVÉNY-, ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTAN KÖRÉBÖL, ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT. KI A JJJA A MA &YAR NEMZETI M UZ V UM. A TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYOK KÖZREMŰKÖDÉSE MELLETT SZERKESZTI HERMAN OTTO. SZAKSZERKESZTŐK FEIYALDSZKY J., JANKA VICTOR, (LEÍRÓ ÁLLATTAN). (LEÍRÓ NÖVÉNYTAN). HARMADIK KÖTET. TIZENHÁROM KÖNYOMATÚ TÁBLÁVAL. • .H.MI/Sf^s Allattára" . y BUDAPEST, 1879. FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA EGYETEM-UTCZA 4-ik SZÁM ALATT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom