Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 2/1-4. (Budapest, 1878)

1. szám

II. KÖTET. I. FÜZET. ELŐSZÓ. A jelen első füzettel megkezdjük a «Természetrajzi Füzetek» második kötetét. Bevezetésül kevés mondanivalónk van. Az első kötet kitűzte az irányt, a módot, a melyben s a mely szerint haladni akarunk; s hogy az irány, a mód megfelelő volt, ezt bizonyíthatj a az a körülmény, hogy a vállalat széles körben csak elismerő birálatra talált, a tudományra nézve jó közvetítőnek és hasznos forrásnak ismertetett el. Bizunk munkatársaink jóindulatában, belátásában s épen azért további támogatásában is. Egyelőre megtartjuk az első kötetnek adott kiállítást és ter­jedelmet. Kedvezőbb anyagi viszonyoktól, a pártfogástól fog függni az, hogy nagyobb munkakört felölelve többet adhassunk. Budapest, január 20-kán 1878. A SZERKESZTŐSÉG.

Next

/
Oldalképek
Tartalom