Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 2/1-4. (Budapest, 1878)

1. szám

KlGTiRBETlZETIlífiZRim /. r- ' ÍLLATTARI KÖNYVT1R f WtÉcvén vfyutyjdm mÚL TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK AZ ÁLLAT-, NÖVÉNY-, ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTAN KÖRÉBŐL. ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT. KIADJA A MAG-YAR NEMZETI MÍJZETTM. 1i 4C A TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYOK KÖZREMŰKÖDÉSE MELLETT SZERKESZTI HERMAN OTTÓ. SZAKSZERKESZTŐK FRIVALDSZKY J., JANKA VICTOR, (LEÍRÓ ÁLLATTAN). (LEÍRÓ NÖVÉNYTAN). MÁSODIK KÖTET. I. FÜZET (JANUÁR-MÁRCZIUS). NÉGY KÖNYOMATti TÁBLÁVAL. l&MtíS^ ''dl^TT^RA BtTirí-PEST; 1878. FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA KOY^TRM-CICZA 4-ik SZÁM ALATT,

Next

/
Oldalképek
Tartalom