Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 1/1-4. (Budapest, 1877)

1. szám

UlGYiR^EHZETT MŰZEOM \(X(\ ÁLLATTÁ^ KÖNY7TAB . Ult tpérftyn leltári szám 269 1 dN^ort: ,Acf, • S ; - ; •' TERMESZETRAJZI FÜZETEK AZ ÁLLAT-, NÖVÉNY-, ÁSVÁNY- ES FÖLDTAN KÖRÉBŐL. ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT. KIAUJAL A MA a YA R NBMZE TI M ÚZ& UM. A TERMESZETRAJZI OSZTÁLYOK KOZREMUKODESE MELLETT SZEKKESZTI HERMAN OTTÓ. SZAKSZERKESZTŐK JANKA VICTOR, FRIVALDSZKY JÁNOS, D r KRENNER JÓZSEF, (LEÍRÓ NÖVÉNYTAN). (LEIKÓ ÁLLATTAN). (ÁSVÁNY ÉS FÖLDTAN). ELSŐ KÖTET. I. FI ZET (J ANUÁR-MÁRCZIUS). ÜT KÖNYOMATÜ TÁBLÁVAL. \ 'M iA h> J BUDAPEST, 1877. F HANKLIN-T Á 11S U L A T X YO M D ÁJ A EGYhTEM-ÜTCZA 4-ik bZÁM ALATT,

Next

/
Oldalképek
Tartalom