Tanügyi Értesítő, 1917 (15. évfolyam, 5-10. szám - 16. évfolyam, 1-4. szám)

faCCDDSOGDg. BE R" XU. éufolyam. Szatmár-Démeti, 1917. január 5. szám. s> □ * □ 3 bDOLjE jj e B TRHÜÖY] ERTE5IT0 HEUELÉ5- ÉS OKTRTH5U5YI 52RKLRP. SCOCG £ IS* a S * B ■ a H n s a ■ I B ■ S3 ü ! V V 5Z Him RRUHR fTlEBYE K! R. TRHFELÜBYELQ5ÉBÉHEK É5 R SZRTmRRURRmEBYE! R LI. TRHITG-EBYE5ÜLEIDER HIURIRLQ5 KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ: NEUBEUER ELEMÉR. TÁR55ZFRKE5ZTŐ . SZÉKELY ÉRPÉD. ddd THRTRLOm : 1917. Irta: Székely Árpád.— Preyer. Irta: Berky Lajos. — A falusi kisebb gazdasági ismétlőiskolák étetképességének fokozása. Pályamunka. — Koro­názás után. — Katona fiaimnak. Irta: Szabados Ede, — Hivatalos rész, — Vegyes hírek. — Nyil­vános nyugtázás. — Hirdetések. Előfizetési óra egy eure 6 korona. I a a s « a B & Ö V SDCX10 ííodddbocde □ Kiaöótulajőanos: a Szaimáruármegyei Rltaiáno5 Taniíó-Egyesület. n □ ______________________________________________________□

Next

/
Oldalképek
Tartalom