Tanügyi Értesítő, 1908 (7. évfolyam, 1-10. szám)

1. szám. SZATMÁRVÁRMEGYE KIRÁLYI TANFELÜGYELÖSEGÉNEK ÉS A SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLETNEK . HIVATALOS KÖZLÖNYE. TARTALOM: A Széchenyi Társulat jubileuma. — Hivatalos. Bodnár György. — Vegyesek. — Szerkesztői üzenet. KIADÓTULAJDONOS : k „SZATMÁRVÁRMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET.“ SZERKESZTI: MIHÁLY FERENC. Előfizetési ára egy évre 4 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom