Tanügyi Értesítő, 1907 (6. évfolyam, 1-10. szám)

f 71 VT* IV 4-te j-Yo VI. «Vfolyam. Szatmárnémeti, 1907. január. 1. szám. •• rr TANÜGYI ERTESITfe ;j > «■ NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKLAP SZATMÁRVÁRMEGYE KIRÁLYI TANFELÜGYELŐSÉGÉ % ÉS A SZ AT MÁR VÁRMEGYEI ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLETNEK**' *» ** HIYflTdLOÓ KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: MIHÁLY FERENC. Előfizetési ára egy évre 4 korona. TARTALOM : Tanítói tekintély és Apponyi. Aí. F. — Józan ész. Neubauer Elemér. — Az iskola és társadalom. Székely Árpád. — Nem­zeti államkiépités. Bozga Mihály. — Hivatalos. Bodnár György, Kótai Lajos. — Otthon. Palády Lajos. — Vegyesek. — Szám­adás. — Nyilvános nyugtázás. Farkas Márton. — Szerkesztői üzenet. KIADÓTULAJDONOS: A „SZATMÁR VÁR MEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET."

Next

/
Oldalképek
Tartalom