Tatabánya közigazgatási repertóriuma I. kötet - Tatabányai Levéltári Füzetek 3. (Tatabánya, 1997)

Tanácsülési jegyzőkönyvek - 1948

főjegyzőnek, a főjegyző pedig a közélelmezési ügyeket adja át Ogonovszky gazdasá­gi tanácsnoknak. 34. sz. határozat: Tanács egyhangú határozattal elfogadja az előterjesztést. Az MDV Rt. átirata az erőműnél lévő híd megjavítása, ill. helyreállítása tárgyában. (Siklós Ferenc főjegyző) 35. sz. határozat: Tanács határozata: a mérnöki hivatal mérje fel a híd helyreállításának költségét és szükségességét, majd ter­jesszen javaslatot a tanács elé. A tiszai árvízkárosultak részére három ház felépítéséhez hozzájárulás kérése a tanácstól. (Siklós Ferenc főjegyző) 36. sz. határozat: Tanács egyhangúlag javasolja, a közgyűlés elé terjeszti. A pénzügyigazgatóság leirata alapján javaslat Tatabánya megyei város területén a kocsmák létszámának megállapítására. (Siklós Ferenc főjegyző) 37. sz. határozat: A tanács úgy határoz, hogy a kocsmák jelenlegi számát nem emeli, mert elegendőnek tartja. Görgényi István festőművész segély iránti kérelme. (Siklós Ferenc főjegyző) 38. sz. határozat: A tanács a képzőművészek segélyezése ügyében hirdetményt bocsát ki. A beérkezett kérelmek közül a képviselő-testület válassza ki az erre érdemest, és állapítson meg a részére havi segélyt. A Magyar Postaigazgatóság kérelme, hogy a város vezetősége egy, a polgármesteri hivatal elhelyezésére alkalmas helyiséget biztosítson. (Siklós Ferenc főjegyző) 39. sz. határozat: Tanács egyhangú határozata, hogy a postának helyiséget biztosítani kell, és a jövőben ezt figyelembe veszi. A körtvélyespusztai iskola létesítésére vonatkozó Komárom-Esztergom vármegyei Közigazgatási Bizottság határozata. (Siklós Ferenc főjegyző) 40. sz. határozat: Tanács egyhangú határozattal jogi véleményezésre a tiszti főügyésznek adja. Környe községi Hoffart-malom ügye. Az Országos Földbirtokrendező Tanács a mal­mot a Környei Földműves Szövetkezetnek juttatja, és nem Tatabánya városnak. (Siklós Ferenc főjegyző) 41. sz. határozat: Tanács a bejelentést tudomásul veszi. Bodrogi János képviselő-testületi tag beadványa, amelyben az Erőműnél a nyári fürdőzők részére fövenyfürdő létesítésére tesz javaslatot. (Siklós Ferenc főjegyző) 42. sz. határozat: Tanács jogi és mérnöki vélemény megadása végett a tiszti főügyésznek és a mérnöki hivatalnak kiadja. Bodrogi János képviselő-testületi tag beadványa, amelyben felvilágosítást kér a II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom