Tolna Megyei Levéltár családi iratainak repertóriumai - Segédletek III. (Szekszárd, 2001)

Névmutató

Krausz Tamás 19 Kreckler Vilmosné lásd Perczel Jerta IV. Krigl Imre 86 Kriszháber Ödönné lásd Perczel Berta IV. Kucinic Ilona lásd Perczel Józsefné IX. Kuhn Irma br. lásd Perczel Józsefné Kun Ágnes 51, 53, 54, 65, 68-69 Kun Benedek 56 Kun Ferenc 13, 47, 53, 57-59, 68, 71 Kun Ferencné Somogyi Anna Má­ria 58, 63, 68, 70 Kun Klára Kliegl Ignácné 56-57, 61,65, 68, 69 Kun Rozália Páffán Andrásné 51, 53-55, 58. 62, 65, 67-69 Kun Teréz Kliegl Antalné 55-57, 59,61,68.69 L Ladány György 62 Lamberger Salamon 19 Landgraf Richárd 47 Laskay András 71 Laskay Judit(h) 51 Laskay Mihály 50 Latinovits Hermina lásd Perczel Miklósné II. Latinovits Izaura lásd Perczel Miklósné IV. Lájpczig Istvánné lásd Perczel Teréz Létay Gusztávné lásd Perczel Sa­rolta Lipkay Zsigmond 15 Lipkay Zsigmondné lásd Perczel Krisztina Lipót I. 5, 62, 66, 67 Losonczy Margit lásd Perczel Mórné IV. M Madarassy Tiborné lásd Perczel Alice Madarász László 53, 63 Madarász Sándorné özv. 51 Magyari(y) Kossá Lujza(Ludovika) lásd Perczel Pál né II. Majtényi Józsefné br. lásd Perczel Vilma I. Majt(h)ényi Sarolta br. lásd Perczel Lajosné III. Majtényi Vilma br. 86 Mar Ferenc 48 Marker Ágost 53 Marksz Borbála lásd Perczel Ignácné II. Matkovicz György 50, 51 Mária Terézia 5, 6, 13, 44, 45, 62 Mecséry Dániel 44 Mercy, Claudius Florimundus gr. 13, 55, 58 Merverth Anna lsd. Perczel Ti vadamé II. Messey Lajos gr. 47,54 Mérey Mihály 63 Mészáros László 35 Meszlényi János 51 Mikity István 45 Mikosevits Antalné lásd Perczel Jerta II. Mindum János 19 Monaszterli János 54 Morgay Miklós br. N Nagy András 56, 62, 66 Nagy Ignác 63 Nagy István 14, Nagy István 50 Nagy Lajosné 37 Nep János 67 Niczky György 64, 65 Niczky Kristóf 43

Next

/
Oldalképek
Tartalom