Új Néplap, 2011. december (22. évfolyam, 281-306. szám)

2011-12-01 / 281. szám

Amennyiben az Új Néplap KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN REKLAMÁCIÓJA VAN hívja a 30/375-5206-os telefonszámot. V _______________I_________________/ FO TÓKAT, VIDEÓKAT! Ara: 140 Ft, előfizetve 97 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK XXII. évfolyam, 281. szám, 2011. december 1„ csütörtök MEGYEI NAPILAP ■■ n NEM TUDOTT EGY REPÜLŐVEL HAZATÉRNI AZ OLAJ KK ► 15. OLDAL SOKORO.... OKOZHAT 4 A KÖZÖS FŐZÉS A skandináv lottó 48. heti nyerőszámai GÉPI: 4 7 11 22 31 32 33 KÉZI: 5 7 14 19 22 28 29 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS " Stabilitásra volna szükség Ma eső nem esik, de ködszitálás előfordul. A hőmér­séklet reggel -1, ködfelhős területe­ken +2, egyébként +6 fok körül alakul. ►11. OLDAL Élete legnagyobb elismeréseként te­kint Jáger Sándor, a Jásztej Zrt. vezér- igazgatója az ipar­kamara Életmű­díjára. M. OLDAL E-Star: mertek nagyot álmodni Négymillió forintos törzstőkéjű cégből csinált 12 év alatt regionális vállalatot Soós Csaba, akit az év üzletembe­rének választottak. ►ö. oldal Ha hallgató, szerződjön! A beiratkozás előtt hallgatói szerződést kell majd kötni - áll a felsőoktatási tör­vény tervezeté­ben. ►8. OLDAL ÜGYELET M SZERKESZTŐSÉG: 30/337-9639 TERJESZTÉS: 30/375-5206 HIRDETÉS: 56/516-716 EMAIL: ujneplap@ujnepiap.hu PILLANATFELVÉTEL Ön feldíszíti-e házát, lakását ünnepi fényekkel karácsonyra? Nem, nincs rá pénzem Nem, nincs hozzá hangulatom Igen, minden évben A betörők jelentős veszteséget okoz­tak az önkormányzatoknak. Képünk illusztráció. Változás előtt a rokkantsági nyugdíj javaslat Jelentősen csökkenne a sokféle pénzbeli ellátás száma HIRDETÉS PREMIUM Kétmillió forint üti a markát, aki bejelenti az elkövetőket Mint ismert, 2011. 11. 17-én rejtélyes módon eltűnt Bau- nok István (60 éves) és Bau- nokné Dr. Hidvégi Julianna Erzsébet (61 éves) Szolnok, Kertész úton lévő házukból. Velük együtt az LXP-141 for­galmi rendszámú fekete szí­nű Skoda Octavia és az LSB- 331 forgalmi rendszámú, bordó színű Peugeot 207 tí­pusú személygépkocsijuk is eltűnt. Az eddig talányos üggyel kapcsolatba hozható szemé­lyek: Herczku Szabolcs 36 éves, nagytarcsai lakos, va­lamint Mészáros Tibor János 36 éves, újszászi lakos, akik­kel szemben elfogatóparan­csot adtak ki. A gyanúsítottak ellen már hétfő óta egész Európára ér­vényes elfogatóparancsot adott ki a rendőrség, csopor­tosan elkövetett rablás és személyi szabadság megsér­tés bűntette miatt - mondta el lapunk kérdésére Pásztor- né Kovács Ágnes, a megyei rendőr-főkapitányság sajtó- szóvivője. FOLYTATÁS A 2. OLDALON JÓ REGGELT! Van az úgy, különösen ilyen zegernyés időben, hogy nincsen kedvem elindul­ni ebédelni. Rendelnék hát egy gyros- tálat, olyan közepeset. Igen ám, de mi­után ecsetelem a telefonba, mit is fal­nék szívesen, a rendelést felvevő hölgy végül a cím mellé a mobilszámomat is kéri búgó hangon. Ilyenkor elsírom magam, mert ki az, aki kapásból tud­ja a saját telefonszámát? De általában megkegyelmez, nem gyilkol tovább ve- le. Azért legutóbb készültem, előtúrtam a számomat, gondoltam, elkáprázta­tom tudásommal, ha rákérdez. Erre most nem kérte. Egy sikerélménytől fosztott meg... (Zs.Gy.) Tiszabőn is elindul a Startmunka program Pintér Sándor belügyminiszter elfogadta dr. Lengyel Györgyi megyéi kormánymegbízott ja­vaslatát, így Tiszabőn 56 ember közfoglalkoztatására biztosít tá­mogatást a Belügyminisztérium­tól. A Startmunka mintaprogram három elemből áll. A belvízelve­zető csatornák 30 km hosszban végzett folyamatos karbantartá­sa mellett a települést övező 500 hektár árvízvédelmi terület kar­bantartása is megvalósul. A program során kitermelt fás és lágy szárú növényzetet kazán­programban használják fel. A te­lepülésen közel 30, részben le­bontott ingatlan és 150 üres, be­építetlen, gazos, kommunális hulladékkal szennyezett telek ta­lálható. A mintaprogramban fel­számolják ezeket a telepeket A mezőgazdasági projekt során a közfoglalkoztatottak 5 hektáron fás szárú energetikai ültetvényt telepítenek. A növények már 2012-től biztosítani tudják a tele­pülésen a közintézmények fűté­sét. Az ültetvény a jelenlegi is­meretek szerint több éven ke­resztül művelést igényel, amely folyamatos munkalehetőséget je­lent Tiszabőn a közfoglalkozta­tásban részt vevők napi 8 órá­ban dolgoznak, segély helyett közfoglalkoztatási bért kapnak, havi bruttó 78 ezer, illetve 57 ezer forintot kapnak. A munká­latok az év végéig tartanak. A program jövőre is folytatódik. ■ Félrelépnek. A szolnoki Szigligeti Színház Szín-Mű-Helyében igazi for­dulatos és kacagtató komédiával Marc Comeletti: Félrelépni tilos! cí­mű darabjával készülnek az ünnepek előtti bemutatóra. Képünk a Kiss József rendezte előadás próbáján készült az összes szereplőről. Végtörlesztés: megállapodna a kormány A kormány folytatja a végtörlesz­téssel kapcsolatos tárgyalásokat a Magyar Bankszövetséggel - je­lentette be Giró-Szász András kormányszóvivő. Eddig két tár­gyalási forduló volt. A Magyar Bankszövetség elnöksége no­vember közepén küldte el a de­vizában nyilvántartott lakossági jelzáloghitelek adósai helyzeté­nek enyhítésére vonatkozó ja­vaslatát Orbán Viktor miniszter- elnöknek és Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek — írta az MTI. A bankszövetség is megerősítette sajtóhírekre re­agálva, hogy a bankok nem sza­kítják meg a tárgyalásokat a kor­mánnyal a devizahiteleseket érintő javaslatcsomagról. ■ Vesztésre áll j a burai bandái KERESSE A SZOUON.HU OLDALT: A HÍRPORTÁL OLVASÓI ÁLTAL BEKÜLDÖTT FOTÓKAT, VIDEÓKAT! ► WWW.SZOUON.HU A meglévő igazságtalan és inak­tivitásra ösztönző rendszer átala­kítása a célja amegváltozott mun­kaképességű személyek ellátása­iról szóló törvényjavaslatnak — emelte ki Soltész Miklós a parla­mentben, amikor ismertette az indítványt tegnap. A szociális ál­lamtitkár hangsúlyozta, hogy a javaslat az ellátórendszer átala­kításával, a rokkantsági és a reha­bilitációs ellátás létrehozásával jelentősen csökkenti a megválto­zott munkaképességűek számá­ra adható sokféle pénzbeli ellátás számát-írta az MTI. ■ Szinte sokkolta Kétpó lakosságát, amikor a közelmúltban egyetlen éjszaka alatt nem csak a polgár- mesteri hivatalt, de másik három épületet is kifosztottak a betörők. Sokan azt hitték, helyiek az elkö­vetők, de a többség szerint más­honnan érkeztek a bűnözők. A rendőrség most fényt derített az eseményekre. Egy gondosan elő­készített rendőri akció vetett vé­get annak az ámokfutásnak, amelyet egy betörőbanda vitt vég­hez Jász-Nagykun-Szolnok, vala­mint a szomszédos Békés megyé­ben. FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Next

/
Oldalképek
Tartalom