Új Néplap, 2011. április (22. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-01 / 76. szám

Az elmúlt esztendő örökre em­lékezetes marad ár- és belvízi védekezések miatt. Többeknek pedig amiatt is, hogy az ott vég­zett munkájukat mind a mai na­pig nem fizették ki. Tizenöt ü- szafóldvári férfi a gáton töltötte 2010-11 évfordulóját. Decem­ber utolsó napjaitól kezdve hete­ken keresztül 24 órás szolgála­tot láttak el a Tisza csongrádi szakaszán. Akkor érte őket a meglepetés, amikor dolguk vé­geztével a „pénztárhoz” vonul­tak. Egyetlen fillért sem kaptak munkájukért.- Öt gyermekem van, s meg­próbálom őket tisztességesen fel­nevelni - mondta Kiss Ambrus. - Minden fillérre szükségünk van, ezért is vállaltam el ezt a munkát. Napi ötezer forintot Nem jutottak a teljes összeghez megkerestük a munkát ki­adó céget is, miért csúsznak a kifizetéssel.- sajnos igaz. hogy az ál­lamtól nem kaptuk meg az árvízvédelmi készültségre fordított teljes összeget, így emiatt akad tartozásunk - mondta el lapunknak Luk­ács Attila főmérnök. KERESSE A SZ0U0N.HU OLDALT: MÁR AZ ISMERT KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON IS OLVASHATJA HÍREINKET! ► WWW.SZOUON.HU a telefonok szot ertenek MAJD AZ AUTÓKKAL ► 4. OLDAL Azonosították árvíz Tíz hete egy forintot sem kaptak a munkájukért HARRY HERCEG AZ ÉSZAKI-SARKON FÜRDŐZIK ► 16. OLDAL ígértek, olyan kitétellel, hogy csak a hónap végén fizetnek ma­jd. Azóta eltelt több mint tíz hét, de egy árva fillért sem káptunk.- Idén január 17-én fújták le az árvízvédelmi készültséget a térségben, addig nap mint nap saját pénzünkön jártunk át Csongrádra. így nem csak- , hogy fizetést nem kaptunk, de még költségünk is volt - vette át a szót Varga József. - Eddig tü­relmesen vártunk, de minden­nek van határa! ► 2. oldal IDŐJÁRÁS vS Ma is enyhe napunk lesz. Délelőtt esős idő, délután vál­tozóan felhősnapos idő valószínű. A jel­lemző hőmérséklet reggel +7, délután +18 fok körül ala- kuL ►11. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 GAZDASÁG 6­-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 AHOL ÉLÜNK 13 SPORT 15 Gondban a tejesggazdák Rettentő nehéz helyzetben vannak a tejes­gazdák. A gázolaj- és a takarmányár, a tör­lesztőrészletek növekedése kilátástalan- ságba sodorták az ágazatot. ►13. oldal Visszavágtak a Vojvodinának Hazai pályán győzött a szolnoki férfi vízi­labdacsapat tegnap az Interligában. A szerb Vojvodina együttesét 11-9 arány­ban múlták felül. ►15. OLDAL az eltűnt fiú maradványait — Csütörtökön két szolnoki rendőr keresett fel bennünket a családi házunkban - tudtuk meg tegnap a tavaly május­ban eltűnt öcsödi, huszonkét éves J. Zsolt édesapjától, Ja­kab Józseftől. - Elmondták, hogy a Széchenyi utcában, J. Bálint házánál talált marad­ványokból sikerült azonosíta­ni Zsoltit. ^2. OLDAL IJIIIIilUJkn.a. A SZ0U0N.hu olvasóitól A szigorúbb térvények írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: Ön szerint mi védheti meg az időseket a trükkös csalóktól? A rendőrség A figyelmes szomszédok EGY PERCBEN Ára: 130 Ft, előfizetve 92 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXII. évfolyam, 76. szám, 2011. április 1„ péntek Bölcsődei férőhelyek számának alakulása a megyében 2006 2007 2008 2009 Átadták a kiállrtócsamokot. A Szolnoki Repüléstörténeti Múzeum tárlata egy újonnan létrehozott kiállítócsarnokkal bővült. A hangárt tegnap ünnepélyes keretek között adták át. Az 540 négyzetméteres alapterületű hangárban többek között szovjet (Jak—12 „Gém", Jak—18 „Fürj”, Po—2 „Lepke”) és német (Messerschmitt Bf—108 „Tájfun”) gyártmányú repülőgépek, illetve a maguk korában csúcsmodernnek számító alkatrészeik láthatók. A képgalériát keresse a SZOUON.hll hírportálon. ► 2. OLDAL Hiába várják a bérüket A fellendülés már meglátszik a beruházásokon A megyei fejlesztések döntő többsége tavaly a versenyszférá­ba irányult. Bár az ide tartozó ágazatok többségében keveseb­bet fordítottak tárgyi eszközeik fejlesztésére, mint egy évvel ko­rábban. Kivételek azért vannak, például az ipar, melynek fejlesz­tésein már érződik a termelés fellendülése. Az ipari vállalkozá­sok ugyanis 11 százalékkal töb­bet költöttek beruházásra, mint egy évvel korábban. ^2. oldal www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Egy harminc ev körüli férfi sétálgatott az egyik szolnoki könyvesboltban. Meg-megállt az egyes polcok előtt. Egy­szer csak több kötetet betett a kosará­ba, majd odaballagott a pénztárhoz, hogy fizessen. A kasszánál dolgozó hölgy megkérdezte tőle, hogy adjon-e egy tasakot a könyveknek. A férfi vál­lat vont. Neki mindegy, ezek a kötetek a feleségének lesznek. Ő ugyanis nem szokott olvasni, tette hozzá. Nos, lehet, hogy az elmúlt évek, évtizedek alatt sokat változott a világ. De azért egy ilyen kijelentés még ma sem számít nagy érdemnek. (M. G. A.) A város egy pontján megengedik a graffitit A dohányzás 2009. március 1. óta Szolnok valamennyi játszó­terén tiltott. Ez év május elsejé­től azonban már a város busz­megállóiban és azok 10 méte­res körzetében sem lesz enge­délyezett a dohányzás - szavaz­ta meg ezt az előterjesztést a megyeszékhely közgyűlése. A rendeletmódosítás elfogadása azt is eredményezi, hogy e jog­szabály megsértése akár 50 ez­er forintos pénzbírsággal is sújtható lesz. A rendelet betar­tását a közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik. A belügyminisztérium által kiírt „Falfestészettel a közbizton­ságért - Flakonba zárt lelkek” program elősegítéséhez Szolnok is csatlakozni kíván. A kezde­ményezés célja, hogy egy úgy­nevezett „legálfalat” — a falfes­téshez jogszerű elhelyezésére szolgáló felületet - biztosítsa­nak az eddig illegálisan, sza­bálysértőén működő falfirkáló, graffitiző fiatalok részére. A programhoz a helyi önkormány­zaton kívül a megyei és a váro­si rendőr(fő)kapitányság, illetve egyéb civil szervezetek is csatla­koztak. Miután ezt az előterjesz­tést is elfogadta a testület, ezál­tal április 15-től a Nyúl út 2. szám alatti ingatlan mintegy 100 négyzetméternyi kerítésfe­lülete szolgál engedélyezett graffitizésre az ifjonc „falfestő művészeknek”. ► 3. oldal Fákat ültettek . Szalay Ferenc polgármester és a frakcióvezetők két, Japánból származó cseresznyefát ültettek tegnap a Kossuth téren. így érezve együtt a Japánt ért természeti katasztrófa áldozataival. Képün­kön Szalay Ferenc (balra), Izaki Maszahiro és kis segítője. Karcag átadná a minisztériumnak a fenntartói jogot A karcagi képviselők tegnap is­kola-összevonásokról is tárgyal­tak a csökkenő gyermeklétszám és a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Mivel a középisko­lai oktatás nem kötelezően ellá­tandó feladat, a város szeptem­bertől négy tanévre átadná a Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói jogát a Vidékfejlesztési Minisz­tériumnak. Az indokok között elhangzott, tavaly a város 109 millió forintot adott a zavartalan oktatáshoz. Ha a szaktárca mű­ködtetné az iskolát, a város évi ötmillióval támogatná azt. A szándéknyilatkozat még nem tény, a tárca május végéig dönt, átveszi-e az iskolát. ■ D. E. 4 t

Next

/
Oldalképek
Tartalom