Új Néplap, 2011. február (22. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-01 / 26. szám

www.szouon.hu Ára: 130 Ft, előfizetve 92 Ft fsiMjASZBERENY. : Szabadság téri4. Nyitv?tártás:;8.00 -16.00 óráig . .. —— ,,n KERESSE A SZOUON.HU OLDALT: MÁR AZ ISMERT KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON IS OLVASHATJA HÍREINKET! > WWW.SZOUON.HU CSALÁSSAL GYANÚSÍTJÁK ZALATNAY SAROLTÁT ► 5. OLDAL JOHNNY DEPP VELENCÉBE KÖLTÖZNE >i* JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXII. évfolyam, 26. szám 2011. február 1., kedd Új Néplap ügynökség Néplap EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma reggel és ‘Jf délelőtt sűrű köd­foltokra, borús időre kell számítani. Dél utánra ritkul a köd. A jellemző hőmér­séklet reggel -10, délután 0 fok körül aiakuL ► 11. OLDAL TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 AHOL ÉLÜNK 4 GAZDASÁG 6--7 kö zelet 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 Ingyen jár a védőoltás Túrkeve önkormányzati képviselő-testüle- te december közepén döntött arról, hogy az 1997-98-ban született leányok térítésmen­tesen juthatnak hozzá a human papilloma vírus elleni védőoltáshoz. M. oldal Talpra állt a kóma után Tovább javult a kengyeli Cseh Dani álla­pota. A tizenhat éves fiú tavaly júniusban egy baleset következtében éber kómában feküdt. A napokban már az otthonában beszélhettünk vele. ►13. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A SZOUON.hu olvasóitól Ön szerint minden közlekedést érintő jogszabály egyértelmű? Nem, vannak bennük vitatható részek--------- Igen,jól me gfogalmazottak Az attól függ, hogy engem hogy érintenek írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379^39 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Húszéves lányomat egy alsó-középkategó- riás hordozható számítógéppel lepte meg a család a születésnapján. A „familiáris közadakozás” a laptop árának felére volt elegendő, így a maradék teljesítése miatt -jó magyar szokás szerint - ezúttal is banki hitelhez kellett nyúlnunk. Az ügy­intézés mintegy három órát vett igénybe. Mire a hitelbírálat végéhez értünk, az adatlapok sokasága a fejünk fáié maga­sodott. A kasszánál már nem is a hosz- szúra nyúlt idő bosszantott, hanem az a papírhalom, ami miatt lelki szemeim előtt megint láttam egy dél-amerikai es& erdő egy részének csúfos végét.. (M. G.) 9 770865915023 11026 Kórház látogatók nélkül egészségügy Emelkednek az influenzaszerű megbetegedések Május végéig befejeződik a védmíivek helyreállítása A Hetényiben eddig a részleges tilalom a szülészeti-nőgyógyászati és a gyermekosztályra vonatkozott. Képünk illusztráció. A megyei Hetényi Géza Kór­ház-Rendelőintézetben febru­ár 1-jétől teljes látogatási ti­lalmat rendelt el lánosiné dr. Bene Ildikó főigazgató főor­vos. Az intézkedés az influen­zaszerű megbetegedések to­vábbi halmozódása miatt vált szükségessé. A karcagi Kátai Gábor kór­házban viszont minden osz­tály látogatható - mondta dr. Nagy Mihály főigazgató főor­vos. Mezőtúron mától a szülé­szeten, a gyermek- és újszülött osztályon vezetnek be látoga­tási tilalmat — tudtuk meg dr. Csellár Zsuzsanna ügyvezető igazgatótól. Hasonló területet érintő részleges tilalom van érvény­ben a jászberényi Szent Erzsé­bet Kórházban, a teljes körű korlátozást a megbetegedések kistérségi alakulása egyelőre nem indokolja - jelezte érdek­lődésünkre dr. Bálint Péter ügyvezető. ■ A tavalyi rendkívüli árvíz So­rán a Közép-tiszavidéki Kör­nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Kötikövízig) véd- műveiben keletkezett károk azonnali helyreállítását a kor­mány múlt év októberében született határozata rendelte el. A szükséges közbeszerzési eljárások lezárása után, októ­ber 25-én kezdődhettek meg a tényleges munkálatok, me­lyek nagyobb részben sajnos nem fejeződhettek be, mivel a munkavégzést a kedvezőtlen időjárás és a kialakult tartós belvízi és árvízi helyzet jelen­leg is hátráltatja. Mim a Kötikövízigtől meg­tudtuk, a helyreállítás ké­szültségi szintje olyan mérté­kű, hogy az árvízi biztonsá got közvetlenül veszélyeztető hely nincs, azonban a pont­szerű harmadfokú készültsé­geket csak a munkálatok le­zárása után tudják megszün­tetni. A munkák összértéke egyéb­ként bruttó 668 millió forint, s várhatóan május 31-ig fejeződ­nek be. ■ L. Z. ÚN-ADATTÁR Legnagyobb belvízi elöntés a Kötikövízig működési területén (hektár) 1963 2000 2006 2011 Napszaktól függetlenül akcióban a táskatolvajok Továbbra sem tétlenkednek a táskatolvajok a hét végén. Jász­apátiban, a Balajti utcában egy 79 éves asszony kezéből tépte ki a táskáját egy fiú szombat délelőtt. A sértett nem akarta elengedni, de az elkövető erő­sebb volt, s miközben megsze­rezte a szerény tartalmú tás­kát, az idős néni a betonárok­ba esett és összetörte magát. Az elkövető pedig segítség- nyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. Az asszony 8 na­pon túl gyógyuló orrcsonttö­rést szenvedett. A rendőrök azonnal megkezdték az adat­gyűjtést, tanúkutatást, és rövi­desen sikerült is az elkövető nyomára akadni. Hamarjában egy ló éves, aszódi nevelőinté­zetben lakó fiút elő is állítot­tak, aki elismerte a bűncselek­ményt, s őrizetbe vették. Vasárnap este Szolnokon is akcióba léptek a táskatolvajok. Két férfi támadott meg egy 36 éves asszonyt a Thököly úton. A sértett belekapaszkodott táská­jába, így rángatta be őt az egyik férfi a szembe lévő utcába, ahol a másik férfi megütötte. A fiatal hölgy ennek következtében térdre esett és elengedte a tás­kát. Az elkövetők elfutottak. A sértett ezúttal szerencsére kön­nyű sérülést szenvedett - tud­tuk meg Szabó Zita őrnagytól, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől. ■ M. G. Kétszáz gazda, nyolcszázmilliós kár a tározókban Joghézag, illetve a szűkös tava­lyi költségvetési keret miatt el­húzódott az eljárás a tavaszi ár­vizek során elárasztott vésztá­rozók földtulajdonosainak kár­talanítására - tudtuk meg Szé­kely Lászlótól, a megyei agrár­kamara titkárától. Tájékoztatása szerint a há­rom (jásztelki, borsóhalmi és a tiszaroffi) vésztározó területén az előzetes adatok szerint 216 tulajdonos érintett, akiknek együttesen mintegy 800 millió forintos kára keletkezett az el­árasztások alkalmával. A va­dásztársaságok, illetve hor­gásztársaságok is jelentettek be kárigényt, összességében mintegy százmilliót. ■ L. Z. SZ0U0N.hu A SZOLNOK-JÁSZKUN ONLINE Online-interjú Február 7-én, 16:30-tól Farkas József Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőrfőkapitánya lesz szerkesztőségünk vendége A gazdaságban nincsenek csodák demján Sándor A hazai fejlesztésekhez kedvezőbb adók kellenének „Nagy reményeket fűztem a ta­valyi kormányváltáshoz, és nem is csalódtam. Azonban a gazdaság területén csodák nin­csenek, naiv az, aki azokban hisz” - jelentette ki Demján Sándor. A Világgazdaság által megítélt az Évtized legbefolyá­sosabb üzletembere címet is vi­selő gazdasági szakember a napokban a Miskolci Egyetem díszpolgára is lett. Előbbi egy szakmai díj, az utóbbi egy civil kezdeményezés elismerése. Vele készítettünk egyoldalas interjút. ^7. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom