Új Néplap, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-01 / 203. szám

Ára: 120 Ft, előfizetve 86 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXI. évfolyam, 203. szám, 2010. szeptember 1, szerda Ma megjelent a JÁSZ-NAGYKUN.SZOLNOK MEGYE APRÓHIRDETÉSI LAPJA | ..... Keresse az újságárusoknál! keresse A SZOÜON.HU ou)ALON: fl SÉRÜLT HEGEDŰS HELYÉRE ÚJ manna megégette A MEGYE FRISS RENDŐRSÉGI HÍREIT ES ui„jtT in„A, T „ rA HOMLOKÁT, UJ FRIZURÁT TRAFFIPAX-INFORMÁCIÓIT! ► WWW.SZOUON.hu VlDUI IuAZULI A lYIAV ÍV ► 15. OLDAL AKART KIPRÓBÁLNI OLDAL EGY PERCBEN időjárás Gyorsítanák Ma még a kifizetéseket csak alig szelídül a hideg. A közelmúltban Gyakran viharos megújult az Észak­északnyugati szél alföldi Regionális fúj, délután ismét Fejlesztési Tanács, záporok várhatók. Ez azonban nem A hőmérséklet nem csak személyi reggel 9, délután változásokat jelent. 16 fok körül ala- Az ^1 elnök gyorsí- kul. ►!!. oldal taná a kifizetéseket. ► 4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 3 PÉNZ, SIKER... 4 Árvíz után négylábúak Újra benépesülhet Zagyvarékason a Zagyva ölelésében ahol élünk 5 elterülő Kisszög. gazdaság 6—7 Szeptember 25-én közéust 8 négylábúak veszik ÉLEmÓD 9 birtokukba a terüle- . , _ MŰSOR 10 tét, ami az elmúlt hó­napokban víz alatt ggpuaÁLTATÁs 11 feküdt, ►s. OLDAL SPORT _______15 A SZOUON.hu olvasóitól Nyelvoktatás. A szolnoki Oxford School Nyelviskolában is kezdődnek az őszi nyelvtanfolyamok, melyekre szeptember 16-ig lehet jelentkezni. A felnőtteknek, diákoknak és cégeknek szóló képzések az iskola Mészáros Lőrinc utcai központjában, illetve cégeknél kihelyezve, a gyermek- nyelvtanfolyamok pedig általános iskolákban zajlanak. A tanfolyamok mellett az Iskolában lehetőség van számos államilag elismert nyelv­vizsga (többek között a népszerű TársalKODÓ és GazdálKODÓ nyelvvizsga) megszerzésére, illetve a vizsgára helyben történő fölkészülésre is. További információ: www.oxfordschool.hu. Oktatási összeállításunk 12-13. oldalon. ▲ Ön szerint átlátható a kórházak finanszírozása? (százalék) Igen, a kell jobban gazdálkodniuk Miért pont ez lenne átlátható ebben az országban írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Rendőr vigyáz a tanulókra akció Fokozottan ellenőrzik mától az iskolák környékét Az Iskolarendőr programot az Országos Rendőr-főkapitány­ság indította útjára 2008. szep­temberében. Azóta minden év­ben új elemekkel bővül az egy­re nagyobb népszerűségnek örvendő kezdeményezés.- Az idén azt szeretnénk elér­ni, hogy a megye minden isko­lájának legyen saját rendőre - mondta el Dávid Mónika száza­dos, a megyei rendőr-főkapi­tányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője. - A program célja, hogy az ok­tatási intézményekben segédke­ző rendőr összekötő szerepet játsszon az iskola és a rendőrség között. Van, ahol ez még újdon­ságként jelentkezik, de sok he­lyen már ki tudják használni a program kínálta lehetőségeket. Egyébként az iskola rendőre nemcsak bűn- és baleset-meg­előzési előadásokat tart, hanem részt vesz az iskolai rendezvé­nyeken, s az intézményben ki­helyezett plakáton található el­érhetőségén bármikor fordul­hatnak hozzá a diákok, a taná­rok és a szülők egyaránt. Emel­lett az oktatási intézményekben elhelyezett üzenetláda figyelése is a feladatai közé tartozik. Eb­ben a ládában a gyerekek ,név nélkül is jelezhetnek olyan őket ért sérelmeket, amiket esetleg félnek elmondani. Azt reméljük, hogy ezzel az egyre inkább elha­rapódzó iskolai erőszaknak is gátat szabhatunk így. Dávid Mónika hozzátette: je­lenleg 107 iskolában összesen 88 rendőr dolgozik. ■ N. G. Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu j SZÓVÁ TESSZÜK : Régen itt igazi közösségi élet zajlott- : mondta egyik szolnoki József Attila úti • lakótelepen élő nyugdíjas olvasónk. - A \ gyerekek kerékpároztak a háztömbök kö- : rül, mi pedig délutánonként kiültünk az : épület előtti parkba beszélgetni a szom- : szédokkal. A házak között volt sakkasz­■ tál is, de azt már sajnos évekkel ezelőtt : tönkretették. Jó lenne látni, ha az időseb- : bek szórakoztatására is újra épülnének : ilyen dolgok a játszóterek mellé, így mi is \ tartalmasán el tudnánk tölteni az időt, ■ amíg az unokáink játszanak. Mi már : pár asztalnak is örülnénk, ahova pakol- : hatnánk - tette hozzá. (M. D.) 9 770865 915030 10203 Jutalmazott is a fiatal szakorvosok alapítványa Nemrégiben jegyezték be a Fi­atal Szakorvosokért Közhasz­nú Alapítványt, amelyet a He- tényi Géza kórház hasonló fó­ruma hozott létre. — Immár két esztendeje, 2008. decemberében jött létre a Fiatal Szakorvosok Fóruma a megyei kórházban. Ez idő alatt több mint harminc elő­adást és referátumot tartottak fiatal kollégák - tájékoztatott dr. Novotni Róbert adjunktus urológus, a fórum egyik alapí­tója, a közhasznú alapítvány kuratóriumának elnöke. - Nagy eredményként könyvel­jük el, hogy sikerült a manuá­lis és belgyógyászati szakterü­letek vezető főorvosait egyszer­re meghívni egy határterületi fórumra, amelyen mindannyi­an részt vettek. A rendszeres időközönként sorra kerülő fó­rumok továbbra is akkreditál­tak és a 2011-es szakképzési és továbbképzési naptárban is helyet kaptak. A frissen létre­hozott alapítványunk már ju­talmazott is. A tavalyi év két legjobb előadását a kuratórium döntése alapján pénzjutalom­mal honorálta. Elindítottunk egy weboldalt, amelyen a fó­rumról és szakmai dolgokról is tájékoztatunk. A jövő évre kitűzött célunk pedig az, hogy a megye kórházaiból felkér­jünk egy-egy fiatalt előadás tartására. ■ Becsengetnek. Ma az iskolákban elkezdődik a tanítás. Képünk a szol­noki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközép- és Szakképző Iskolában készült tegnap, a városi tanévnyitó ünnepségen. A képgalériát keresse a SZ0U0N.hu hírportálon. A termőföldről kerülők nélkül a menzára A közétkeztetést végző szerve­zetek, vállalkozások közvetle­nül a helyi termelőktől vásárol­hatják meg a friss árukat szep­tember 15-től. A közbeszerzési kötelezettség ettől kezdve nem vonatkozik a nyers húsra, a zöldségre, a gyümölcsre, a tejre és tejtermékekre, a mézre, a to­jásra és a gabonára. így a termelőtől egyenesen a menzára juthatnak a friss élel­miszerek. A kereskedelmi lánc lerövidítésével pedig a helyi termelők piacra jutási esélyei növekednek. A lapunk által megkérdezett közétkeztetést végzők jónak tartják az új ren­delkezést, a termelői oldalon azonban több kérdés is megfo­galmazódik. Székely László, a megyei ag­rárkamara titkára szerint a tör­vényalkotói szándék minden­képpen üdvözlendő és javíthat­ja a kis- és közepes mezőgazda- sági vállalkozások piaci hely­zetét. Ám kérdéses e szereplők értékesítési volumenének és tényleges pénzügyi hozadéká- nak növekedése. >2. oldal ÚN-ADATTÁR Nyugdíjasok aránya a népességen belül néhány megyében ►4. OLDAL ■m A hét végén ismét lesz egy Jó tanácsunk A hét végén, szombati szá­munkban megjelenik a Jó ta­nács című egészség- és élet­módmagazin őszi száma. Ha­marosan hűvösebb időszak kö­vetkezik a szinte kötelező meg­hűlésekkel, kínzó köhögések­kel. Idejében meg kell erősíte­ni védekező rendszerünket: az immunrendszert, és a köhö­gést is csillapítani kell, hiszen az fontos tünet. Kezdődik az is­kola: a diákoknak is fontos nyomelem a vas, többek között segíti a gondolkodást is! Emel- let sok más hasznos tudnivaló­ról olvashat még a szombati la­punk mellékleteként megjele­nő Jó tanács egészség- és élet­módmagazinban. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom