Új Néplap, 2010. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

Ara: 120 Ft, előfizetve 86 Ft www.szoljon.hu KÖZÖSSÉGI ÉS HÍRPORTÍL JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP KERESSEASZOUON.hu OLDALON A FRISS KÖZLEKEDÉSI HÍREKET ÉS TRAFFIPAXINFORMÁCIÓKAT! ► WWW.SZOUON.HU EGYÜTT MARAD A SIKERCSAPAT TÖRÖKSZENTMIKLÓSON ► 15. OLDAL LADY GAGA AZ ÉLETÉVEL 1 A SZÍNPADON EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma boron- gós, hűvös idő lesz. További, ismétlődő, de már kevesebb esővel. Gyengül a szél is. A hőmér­séklet reggel 10, délután 13 fok kö­rül várható. ►11. OLDAL TARTALOM A NAP TÉMÁJA 2 MEGYEI TÜKÖR 3 JÁSZBERÉNY 5 GAZDASÁG 6­-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14—15 PILLANATFELVÉTEL ASZOUON.hu olvasóitól Ön mekkora árvízre számít az idén? (százalék) Nem lesz rekord, de sok gondot okoz Annyi eső esik, hogy minden rekord megdől Az árzízuél nagyobb kárt okoz a belvíz írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Hét végén szerettem volna pénzt fel­venni az egyik szolnoki bankautoma­tából. Mikor beütöttem a felvenni kí­vánt összeget, a gép nyomban dolgoz­ni kezdett. Ám mikor elvettem volna a bankjegyeket, elfogott az undor. Mert­hogy valaki előttem alaposan félreér­telmezte a rendeltetésszerű használat fogalmát. A pénzkiadó nyílása ugyan­is össze volt kenve csokoládéfagylalt­tal, ráadásként kis mogyoródarabkák­kal is meghintették a berendezést ezen a részen. Arra azért kíváncsi len­nék, hogy aki ezt tette, mit szólna hoz­zá, ha fagyiban úszó ezressel kellene fizetnie a boltban. (M. K.) 770865915023 Életük munkáját mentik védekezés Több településen küzdenek a helyiek a belvízzel Jászladányon is a belvíz most a fő gond, látszik ez Tóth János és felesége kertjén is. A képgalériát keresse a SZ0U0N.hu hírportálon. Már közel két hete tart a rém­álom Alattyánon. A települé­sen jelenleg legalább 40-50 há­zat fenyeget a belvíz. Pár nap­Áramütés miatt zuhant le a villanyoszlopról Közigazgatási eljárást indított a rendőrség egy karcagi lakos ügyében. Veres Éva, a megyei rendőr-főkapitányság sajtórefe­rense a Szoljon.hu-val közölte, a férfi vasárnap hajnalban az utcán vitába keveredett barát­nőjével, akit kétszer pofon vá­gott. Ezután az ittas állapotban lévő férfi felmászott egy villany- oszlop tetejére, mintegy 11 mé­ter magasra, ahonnan áram­ütés miatt leesett. Ezután haza­mentek. Később állapota rosszabbra fordult, ezért ottho­nából a mentők szállították kór­házba, ahol megállapították: a hátán és jobb kezén nyolc na­pon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett az áramütéstől. ■ ja egy épület is összeomlott, mert falai annyira átáztak, hogy nem bírták tovább a ter­helést. Ám a legsúlyosabb csa­— ..V*--------------­pás s zombaton következett be. Akkor két óra alatt 80 millimé- ternyi csapadék hullott a köz­ségben. De másutt is hasonló problémákkal küzdenek. Jász­ladányon közel kétszázan dol­goznak azon, hogy megóvják a települést a belvíztől. ^2. oldal Múltidéző írások a könyvben kultúra Dr. Nemes András új kötetét mutatták be Nagy érdeklődés kísérte dr. Ne­mes András második önálló kötetének tegnapi bemutatóját. A most megjelent, A kiséri ha­rangszót Szolnokon is hallom című könyvben az Új Néplap­ban megjelent történelmi, mű­vészeti, és sport témájú írások- melyek a múltat idézik, de üzenetükkel a mának szólnak- kaptak helyet. Ezek mellett Jászkisér és Szolnok mára fele­désbe merült, mindenkor pél­daképül állítható személyisé­geiről szóló esszék olvashatók benne. Az érdekes, különleges olvasmányt kínáló kötet az Új Néplap ügyfélszolgálati irodá­jában (Szolnok, Mészáros Lő­rinc út 2.) vásárolható meg. ■ A szolnoki városházán tegnap dedikált is dr. Nemes András Nagyon sokan kapnak munkát, ha megépítik a 40 ezer lakást A lakásépítés beindításában bíznak a szakemberek. Már csak azért is, mert a kívánatos­nak tartott évi 40 ezer otthon megépítésével százezer ember kapna munkát. Azt külön üd- vözlik és kifejezetten biztató­nak tartják, hogy az új kor­mány a turizmus és a mező- gazdaság mellett az építőipar­nak is kiemelt szerepet szán. Egyébként úgy vélik, a gazdál­kodási körülmények javításá­val kaphatna lendületet az ága­zat. Szükség van az egész vál­lalkozói réteget sújtó magas adószint mérséklésére, vala­mint a túlzottan szigorú hitel- felvételi feltételek lazítására ahhoz, hogy a vállalkozások új­ból erőre kaphassanak. A túl­burjánzott bürokrácia leépíté­se, a rendeletek, törvények ész- szerűsítése szintén halasztha­tatlan. Többen úgy tartják ugyanis, ha néhány hónapon belül nem lesznek érzékelhető változások az építőipart érintő szabályozásban, komoly gon­dok lehetnek. Amennyiben a működési környezet nem vál­tozik, végképp ellehetetlenül majd az ágazat. ►& oldal Az eltűnt német pilóta után nyomoznak AII. világháborúban, Tiszabő- nél lőtték le annak a német pi­lótának a vadászgépét, akit szemtanúk szerint a helyi te­metőben hántolták el. Ám a kutatók hiába keresik, nem bukkannak a nyomára. Ott csupán 3 magyar katona van eltemetve, s mellettük valóban van még egy, kihagyott hely. Ám ott nem leltek keresztet. A temetői jegyzőkönyvekkel sem jutottak előbbre. Azokban csak három magyar katona szere­pel. Ezért a kutatók olyan sze­mélyeket keresnek, akik segí­teni tudják őket információk­kal, vagy olyan alkatrészről tudnak, mely egykor a gépről származott. M. oldal temp Jász-Nagykun-Szolnok megye apróhirdetési lapja * í, «3- Duna House Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó hirdetései- Kvalitás Ingatlan- és Hiteliroda ajánlata- Otthon Centrum Ingatlan- és Hitelközvetítő kínálata- Társközvetítő irodák hirdetései Keresse minden héten szerdán az újságárusoknál! WWW.tGnÍjfö!IÍU k 1 l 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom