Új Néplap, 2009. október (20. évfolyam, 230-255. szám)

2009-10-27 / 251. szám

13 ÚJ NÉPLAP - 2009. OKTÓBER 27., KEDD HIRDETÉSEK A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, Illetve Jogi felelősséget nem vállal BESENYSZÖG, Bem kit 5. sz. alatt, 80 m2-es családi ház eladó. I: 30/874-5579.------------------------- *367815* NÉ MET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó in­gatlanokat keresünk! 06-1-210-4904.----------------------------------------*371722* SZ OLNOKON, az Esze Tamás utcában, 75 m2- es, családi ház, 35 m2:es melléképülettel el­adó. Irányár: 14 M Ft. Érd.: 30/537-8580. In­gatlanlízing lehetőséggel.----------------------------------------*371911* SZOLNOKON, az ipari park közelében, a Kom­bájn úton, 31.574 m!-es, jól megközelíthető telek eladó! Lízinglehetőséggel! Érd: 30/537- 8580.----------------------------------------*371911* SZOLNOKON, a Mártírok úton, 12. 473 m2-es, összközműves terület eladó. Lízinglehetőség­gel! Bevásárló áruház, illetve társasház építé­sére kiválóan alkalmas! Érd.: 30/537-8580.----------------------------------------*371911* CEGLÉDEN, a 441. számú úton, Nagykőrös fe­lé kivezető út mellett, 3.500 m2-es telek eladó! Irányár: 25 M Ft. Lízinglehetőséggel! Érd: 30/537-8580.----------------------------------------*371911* SZOLNOKON, a 32-es út mellett, Jászberény felé kivezető úton, a volt Citroen szalonnal szemben lévő, 15.000 m2-es közmű nélküli te­lek eladó! Akár megosztva négy teleknek is! Lí­zinglehetőséggel! Érd.: 30/537-8580.--------------------------------:-------*371911* SZ OLNOKON, a Dr. Sebestyén krt. 12. alatt 46 és 82 m2-es kulcsrakész állapotú, liftes laká­sok és garázsok, az összes lakástámogatási le­hetőséggel eladók, azonnal beköltözhetőek. Érdeklődni 8-12 óráig: Terra-Gránit Kft., Szol­nok, Mária u. 15-17., tel.: 56/420-660. Egész nap: 70/203-8203,06-30/386-3019.---------------------------------------*372463* SZ OLNOK, Széchenyi-ltp.-en, 2 szobás, felújí­tott lakás, sürgősen eladó. 30/294-7720.----------------------------------------*372467* TÖBBGENERÁCIÓS lakás vagy vállalkozásra la­kóingatlan eladó Szolnok, Nagymező úton. Szántó, rét, erdő beszámítás lehetséges. Érd.: 06-70/369-1350.----------------------------------------*372479* a 140 m2-es családi ház igényesnek eladó. Érdeklődni: 20/540-2226.---------------------------------------*372504* CSA LÁDI ÜNNEP Az Aunde Kft. felvételt hirdet varrodai beadó munkakörbe, kétműszakos munkarendbe. 4 Feltétel: varrni tudás. £ Érdeklődni KIZÁRÓLAG a helyszínen, Szolnok, Álmos út 2. (a Verseghy úti VCSM mellett) 11-13 óráig. UNIÓS fejlesztési források közvetítésére - KKV-k részére- hitelközvetítő munkatársakat keresünk megbízásos jogviszonyban. Elvárás: felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzett­ség és brókeri és pénzügyi tevékenység végzé­sére feljogosító vizsga. Munkavégzés helye: Szolnok-, Békés-, Csongrád-, és Bács-Kiskun megye. Jelentkezni lehet önéletrajz benyújtá­sával: Pánczél Kft. 6000 Kecskemét, Trombi­ta u 2.---------------------------------------*372034* GY AKORLOTT eladót keresek büfébe, délutáni, 4 órás műszakba. T.: 30/262-1527.----------------------------------------*372036* A TISZAPARTI Gimnázium és Humán Szakkö­zépiskola azonnali belépéssel biológia-kémia vagy biológia-bármely szakos egyetemi vég­zettségű tanárt keres. Érdeklődni a 20/553- 5070 telefonszámon lehet.----------------------------------------*372047* Varrónőket vagy betanított varrónőket keres felvételre kétműszakos munkarendbe, szolnoki munkavégzésre az AUNDE Kft. Érdeklődni KIZÁRÓLAG személyesen a helyszínen js 9-12 óráig: Szolnok, Álmos út 2. r PÉNZÜGYEKKEL kapcsolatos tanácsadói mun­kakörbe várom felsőfokú végzettséggel vagy érettségivel rendelkezők jelentkezését. Érd.: 20/966-0808, dr. Vácziné.---------------------------------------*372292* A RING Autóház Kft. Rat és Hyundai márkake­reskedésébe, újgépjármű-értékesítőt, autó­kozmetikába fényezésben jártas munkatársat keres. Értékesítői feltételek: középfokú vég­zettség, B kategóriás jogosítvány, számítógé­pes ismeret, jó kommunikációs készség, pon­tos munkavégzés, szakmai tapasztalat. Fény­képes szakmai önéletrajzokat október 31-ig várjuk kovacs.istvanne@ringautohaz.hu, e- mail címre.---------------------------------------*372514* So k szeretettel köszönti VINCZE GYÖRGYO és feleségét SZŰCS MÁRI 25. házassági évforJulóju alkalmából Marna, Jocó, Tamás, Niki és Gyuri. ÁLLÁST KÍNÁL 8 LEHETŐLEG nem dohányzó és szolnoki áru- terítőt keresek B kát. jogosítvánnyal, korai kez­déssel. Érd.: 13-16 óráig, 70/334-1940.---------------------------------------*344117* 8 N EMZETKÖZI uniós gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőt keresünk nyerges- és pótos szerelvényre. Érdeklődni: Kobela Trans Bt., 30/945-5999.---------------------------------------*369022* EU R0SZ0L Kft. szolnoki telephelyére novem­beri munkakezdéssel varrónőket keres. Jelent­kezni és további információ a 20/336-3999 vagy az 56/500-351 telefonszámokon.------ ——--------------------------*372542* ÖS SZEÁLLÍTÓ lakatos-hegesztő és esztergályos szakmunkásokat keresünk örményesi munka­helyre. Tel.: 56/557-007.---------------------------------------*372525* BE TANÍTOTT munkásokat keresünk szolnoki munkahelyre kétműszakos munkarendbe. Érd.: Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. Szolnok, Bercsényi u. 10. Tel.: 56/510-950. Mügyi.iktsz.: 37961/2001-0100.---------------------------------------*372538* B TANUL! velünk! Munkalehetőséget is aján­lunk! T.: 70/424-0308.----------------------------------------*372453* a PEDAGÓGUSOK, figyelem! Munkalehető­ség! I: 70/355-5088.----------------------------------------*372455* SZOLNOKI élelmiszer-áruházba gyakorlattal rendelkező biztonsági őröket keresünk. Érd.: 30/826-7764.----------------------------------------*372493* TARGONCÁS jogosítvánnyal rendelkező munka­társakat keresünk hosszú távú munkára. Érd.: 20/772-5025.----------------------------------------*372495* Új Néplap Kiadja az Axel Springer-Magyarország Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája. Főszerkesztő: BÁN JÁNOS Kiadóvezető: KIRÁLY ERNŐ Főszerkesztő-helyettes: Molnár G. Attila Felelős szerkesztők: Baranyi György, Pólyák Adrienn, Tóth András A szerkesztőség és kiadó címe: 5001 Szolnok, Mészáros L u. 2. Levélcím: 5001 Szolnok, Pf. 105. Szerkesztőségi telefon: (56) 516-700 Szerkesztőségi telefax: (56) 516-740 Kiadói telefon: (56) 516-712 Kiadói telefax: (56) 516-710 e-mail: ujneplap@axels.hu Készült: AS-Nyomda Kft. Szilády Üzem 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 63. Telefon: (76) 482-192 Felelős vezető: Boros Gábor ISSN Új Néplap 0865-915x Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált. Az előfizetői példányok kézbesí­tését az Axel Springer-Magyar­ország Kft. Jász-Nagykun-Szol- nok Megyei Irodájának terjesz­tőhálózata végzi, az árusítás a LAPKER ZRt. árushelyein keresz­tül történik. Terjesztésvezető: Jánosi Imre Telefon: (56) 516-719 Telefax: (56) 516-730 Előfizetés a kiadónál Telefon: 06-80 200-690 hétköz­nap 16.00 óráig, más időpontban üzenetrögzítőn az 516-719-es tele­fonszámon. Telefax: (56) 516-730 valamint a területi ügynökségeknél és a ki­adó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB 10404508-45018367 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetés díja: egy hónapra 2 200 Ft negyedévre 6 600 Ft félévre 13 200 Ft egy évre 26 400 Ft Hirdetési vezető: Fodor Beáta Telefon: (56) 516-731 Telefax: (56) 516-720 e-mail: hird.szolnok@axels.hu Telefonos hirdetésfelvétel: (56) 516-716 Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvény­pályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyil­vántartásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájárul­nak ahhoz, hogy azok felhasználá­sával a Társaságunk érdekeltségé­be tartozó cégek, amelyek az ada­tok feldolgozását is végzik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Harle­quin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft., Hungaropress Sajtó- terjesztő Kft.), előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadvá­nyaira és egyéb szolgáltatásaira fel­hívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlá­tozását, illetve törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. Az Uj Néplap bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak az Új Néplapra hivatkozva lehet. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. A Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ műszaki intézményvezető-helyettes főmérnök munkakör betöltésére. Pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 13. A részletes felhívás a következő honlapon megtekinthető: www.cserkeszolo.hu, illetve www.kszk.gov A pályázatról felvilágosítást nyújt: Torkos György, Fürdő és Gyógyászati Központ igazgatója 06-70/363-3353 vagy Fülöpné dr. Sisák Zsuzsanna jegyző 56/568-452. § a FÖLDMUNKÁBAN jártas segédmunkásokat felveszünk vidéki munkára. Jogosítvánnyal ren­delkezők előnyben. T.: 30/714-9941.---------------------------------------*372522* GY AKORLATTAL rendelkező szakácsot felve­szek. Jelentkezést „Egyműszakos-372529” jeligére a kiadóba kérem.---------------------------------------*372529* OK TATÁS TANULJON szakmát! OKJ-s képzéseink www.2007kapos.hu. Kérje ingyenes tájékozta­tónkat!---------------------------------------*368871* a MATEK-FIZIKA korrepetálás. 30/292-9210.---------------------------------------*371196* IN TENZÍV AKCIÓS KRESZ-tanfolyam indul november 2-án 16.30 órakora Sprint Autósiskolában Szolnok, Ispán krt 1. Érd.: 70/364-0419. mWEM!& Az INDEX KFT. járművezető szakoktatói felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamot szervez. Jelentkezni lehet: 56/512-213, 429-767 Fnysz.: 16-0277-04. Akkr. sz.: 0369___ TÁ RSKERESÉS FIATAL, bájos, csinos lány tartós kapcsolatra társat keres. Érd.: 30/722-2068.---------------------------------------*361038* KE DVESSÉGRE vágyó, 21 éves, csinos lány tar­tós kapcsolatra társat keres 30/860-9410.---------------------------------------*364279* 20 ÉVES, csinos lány tartós kapcsolatra társat keres. Tel.: 20/507-2319.---------------------------------------*364962* FI ATAL, kicsit molett lány tartós kapcsolatra társat keres. 20/508-4226.----------------------------------------*369719* MASSZÖRHÖLGY tartós kapcsolatra társat ke­res. 20/969-2318.----------------------------------------*371883* JÓ MEGJELENÉSŰ, fiatal lány tartós kapcsolat­ra társat keres. 20/312-5540.----------------------------------------*372045* 25 É VES, egzotikus, tündéri lány komoly kap­csolatra társat keres. 20/406-4477.----------------------------------------*372482* 35 ÉVES, bájos, dús keblű hölgy tartós kapcso­latra társat keres. 30/531-3964.----------------------------------------*372484* 38 ÉVES, filigrán szőke lány tartós kapcsolatra társat keres. Tel: 20/615-2271.----------------------------------------*372465* KELLEMES, szőke lány tartós kapcsolatra tár­sat keres. Tel: 70/658-8596.---------------------------------------*372505* AL BÉRLETET KÍNÁL BELVÁROSI, nagyméretű gázos bútorozott gar­zon alacsony rezsivel kiadó. 20/321-7837.------------------------------- *371184* SZ OLNOKON, a központban 2 szobás, színvo­nalas, bútorozott lakás kiadó. 30/384-6962.----------------------------------------*372038* 8 SZOLNOKON, a piacnál, felújított, 9. eme­leti, 1 szobás lakás kiadó. 29 E Ft + rezsi. T.: 30/338-1921.---------------------------------------*372042* PÉ NZPIAC SZEMÉLYI, jelzáloghitel. T.: 30/596-2800.---:-----------------------------------*371967* ÁL LAT »25 KG-OS süldők eladók. Tel: 30/611- 8049.---------------------------------------*372293* 8 BORJAS tehenek, vemhes üszők és csikók eladók. T.: 70/255-2215.---------------------------------------*372481* »1 0 HETES malacok és 1 db 150 kg-os hízó eladó. Érd.: 30/374-2464.---------------------------,------------*372511* ME ZŐGAZDASÁG KUKORICÁT, napraforgót vásárolunk, szóját kistételben is. 70/318-1604.---------------------------------------*372012* ŐS ZI búza vetőmag MV Verbunkos II. fok el­adó. Tel: 30/633-7301.---------------------------------------*372461* JASZ JOB.HU ÁLLÁSAJÁNLATOK Műszaki adminisztrátor (67448) Feladatok: munkalapok rögzítése, géptelepi adminisztráció. Elvárás: középfokú közgazdasági vagy műszaki végzettség, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség. Pénzügyi és számviteli munkatárs (67449) Feladatok: bank és tárgyi eszköz könyvelés, vevő-szállító egyeztetés és könyvelés, kapcsolattartás a partnerekkel. Elvárás: középfokú végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés, vállalatirányítási rendszerek használatában szerzett tapasztalat. Beszerzési-logisztikai asszisztens (67450) Feladatok: beszerzési-logisztikai adminisztrációs feladatok elvégzése, megrendelések, visszaigazolások bonyolítása, gyártás nyomon követése, anyagszükségletek számítása, beszerzési adatok rögzítése. Elvárások: középfokú végzettség, logisztikai ismeretek, logisztikai területen szerzett tapasztalat, angolnyelv-tudás. Ügyfélkapcsolati menedzser (67458) Feladatok: vállalati ügyfelekkel való kapcsolattartás, tanácsadás, monitoring feladatok elvégzése, értékesítés. Elvárások: vállalati hitelezés területén szerzett 1 éves gyakorlat, értékesítési tapasztalat. További információ és megyei állásajánlatok a WWW.iasziob.hu weboldalon. TEUES KORÚ TEMETKEZÉSI SZOLGALTATAS PRG MEMENTO KFT. SZOLNOK, Hetényi G.kórházzal szemben 210-825,30-847-13-90 v}*? PRG PRO KFT. TÖRÖKSZENTMIKLÓS, Bethlen G. út 2/a 334-290, 30-758-02-48 BÚCSÚZUNK, E MLÉKEZÜNK Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, MAGYAR ZOLTÁNNÉ (született: Szabó Vilma) a Jászkun Volán Zrt. volt nyugdíjasa 2009. október 19-én, életének 87. évében örökre megpihent. Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. október 30-án 11.00 órakor lesz a mezőtúri római katolikus temetőben. A gyászoló család, Táviratcím: Magyar Béla 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 67/a. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, bíró miklósné (született: Tolvaj Erzsébet) temetésén részt vettek, sírjára virágot, ko­szorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család. Pietas Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, BATHÓ MIKLÓSNÉ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Külön megköszönjük a Hetényi Géza Kór­ház ápolási osztály dolgozóinak áldozat­kész, odaadó segítségüket A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, KOVÁCS MIKLÓS búcsúztatásán részt vettek, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, TARSOLY ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot, ko­szorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család. » KISBÁLÁS lucerna és széna eladó. Gőz La­jos, Kunhegyes. 70/328-9143.---------------------------------------*372497* SZ OLGÁLTATÁS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ masszázs. T.: 70/352- 3118.---------------------------------------*360951 • LA POS tetők szigetelését és társasházak festé­sét garanciával vállaljuk. Érd: 06-70/296- 9323 telefonon.---------------------------------------*370945* KÖ LTÖZTETÉST, árufuvarozást zárt, magasított Fiat Ducatoval vállalok. 20/339-2252.----------------------------------------*371236* »HŰTŐGÉP-ALKATRÉSZEKforgalmazása, hű­tők és fagyasztók javítása. Frigocentrum Kft. Szolnok, Pozsonyi u. 5. T.: 56/515-070.----------------------------------------*371679* FE STÉS, mázolás, tapétázás. 20/347-4218.---------------------------------------*372452* JÁ SZSZENTANDRÁSI kovászos kenyér kapha­tó a Moha ABC-ben Szolnokon, a Pozsonyi út 71 sz. alatti üzletünkben. *372457* MOSÓGÉP-, hűtőgépjavítás. T.: 20/324-5691.---------------------------------------*372524* VE GYES RAKODÓLAPOK 800x1200-as 2.000 db, 1000x1200-as 1.800 db, műanyag rakodóla­pok 150 db, rachel zsákok, tömlők, 800x1200-as fa almáskonténerek 100 db, műanyagládák eladók. Érdeklődni a 70/311- 9538-as telefonszámon lehet.---------------------------------------*369335* 8 FELÚJÍTOTT, hitelesített, 1.500 kg-ig mérő állatmérleg eladó. T.: 30/205-4514.----------------------------------------*372462* ÉTI gázkazán két keringetőszivattyúval eladó. Érd.: 56/427-650, 30/313-5245.--------------- *372471* 8 G YÜMÖLCSFÁK, konténeres szőlők árusítá­sát megkezdtük, bő választékkal, mindkét te­lephelyünkön: Szolnok, Tószegi út 9. és Szol­nok, Karinthy út 37.---------------------------------------*372501* ZA NUSSI fagyasztós, 57 l-es, újszerű hűtő, 35 E Ft-ért eladó. T.: 70/587-7681,----------------------------------------*372535* ENERGIAHORDOZÓ TŰZIFA 11 E Ft/m-től eladó. 30/247-7610.---------------------------------------*371915* AK ÁC 9 E Ft/m-től okt. 31-ig. 30/364-1576.----------------------------------------*371916* BÉRLEMÉNY TISZAFÜRED központjában, forgalmas helyen, 80 m2-es helyiség kiadó. Irodai vagy üzleti cél­ra is alkalmas. Novembertől bérelhető. Érd.: 30/958-1296.----------------------------------------*371039* SZOLNOK forgalmas részén, az Ady Endre úton, a Plaza épületével szemben, 330 m2-es üzlethelyiség kiadó! Érd.: 70/433-3506.---------------------------------------*372500* VÁ LLALKOZÁS 8 FAHÁZ söröző eladó. Érd.: 20/540-2226.---------------------------------------*372503* AL APÍTVÁNYOK A TISZASZENTIMREI Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Alapítvány ezúton köszöni mind­azok támogatását, akik 2008. évben az SZJA1 %-át felajánlották alapítványunk részére. A be­folyt 80.357 Ft-ot az alapító okiratban megha­tározott feladatok teljesítésére fordítjuk. To­vábbi szíves támogatásukra a jövőben is szá­mítunk. Az alapítvány kuratóriuma.---------------------:------------------*371820* A „SPRINT” DSE közleménye. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola „Sprint” Diáksport Egyesülete 2008. évben 155.706 Ft összeg­ben részesült támogatásban a személyi jöve­delemadók felajánlható 1 %-ából. A diáksport egyesület sportszerek, érmek vásárlására for­dította, illetve fordítja a fenti összeget. Ezúton köszönjük mindazok felajánlását, akik diák­sport egyesületünket támogatták. Terjéki Zol­tán DSE elnök.---------------------------------------*371884* A VERSEGHY DSE ezúton köszöni meg mind­azok támogatását, akik a 2008. évi SZJA 1 lt­ot felajánlották az egyesületnek. A befolyt ősz- szeget (56.019 Ft) végzős sportolóink búcsúz­tatására, szerek vásárlására fordítottuk.----------:-----------------------------*372048* NA GYCSALÁDOSOK Egyesülete Szolnok (adó­számunk: 18825303-1-16) számlánk javára befizetett 1 %-ért ezúton fejezi ki köszönetét. Az összeget 159.517 Ft-ot gyermeknapra, egészségügyi előadásra, karácsonyi rendez­vényre fordítottuk. Támogatásukat a jövőben is várjuk.---------------------------------------*372523* >1 1 K <

Next

/
Oldalképek
Tartalom